Bøger om ledelse

Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering

Denne bog analyserer, hvordan samarbejde mellem medarbejdere og ledere i det offentlige – det såkaldte MED-system – fungerer.

Det formelle omkring medindflydelse og medbestemmelse i den kommunale og regionale sektor er reguleret via det såkaldte MED-system. Her inddrages medarbejderne i ledelsens beslutningsproces. Forfatteren viser, hvordan denne særlige form for samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen i de danske kommuner praktiseres under rammerne med de fortsatte krav om øget effektivisering i denne sektor.

Bogen ser desuden på, hvordan samarbejdet foregår under urolige tider med konflikter, hvor fronterne trækkes op og parterne positionerer sig, samt under mere rolige tider, hvor de nære driftsforhold præger samarbejdsbilledet.

Samarbejdssystemet er tænkt som et enhedssystem, men fungerer reelt på to niveauer: Et overordnet, politisk niveau, hvor der handles strategisk, og et arbejdspladsbaseret ude i de enkelte produktionsenheder, hvor tingene praktiseres i tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere. I forbindelse med sidstnævnte introducerer forfatteren begrebet snarrådighed, som præger dette lokale niveau. Her handles der pragmatisk og løsningsorienteret under hverdagens omskiftelige arbejdsforhold.

Effektiviseringen udfordrer det kollektive samarbejde på de fleste niveauer, men effektiviseringen i sig selv forårsager ikke urolige tider på arbejdspladsen. Effektiviseringen kalder på både modige ledere og medarbejderrepræsentanter, for gennem et konstruktivt samarbejde at kunne kvalificere opgaveløsningen. Og bogen viser, at viljen til dette er til stede.

Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering er en del af serien Studier i offentlig ledelse, styring og forvaltning, bestpende af flere relevante udgivelser, der bevæger sig indenfor sektoren med særlige vilkår, kendetegn og udfordringer.

ForfatterNana Wesley Hansen
ForlagDjøf Forlag
År2015
Sider250
Pris325 kr
ISBN9788757434057

Andre læser også