Bøger om ledelse

Ledelse – Tankesamling I

Den nuværende tilgang til ledelse er slidt og kører i tomgang. Her er et bud på en ny tilgang, hvor en klar og praktisk 5-punkts plan samt ’Hum-Val-Pro’ er omdrejningspunktet for succesfuld ledelse.

Denne første bog fra Jørn Martin Bank operationaliserer det til tider vanskeligt forståelige ledelsesbegreb. Bogen tager fat på selve begrebet ledelse, og beskriver hvad ledelse egentligt er. Derudover beskrives, hvorfor ledelse bør være en profession og derved en jobfunktion på lige fod med øvrige jobs i virksomheder.

Den overordnede begrundelse for ønsket om en både professionalisering samt en operationalisering af ledelse er i funktionens store vigtighed i enhver virksomhed. Som resultat beskriver bogen de meget store fordele, herunder økonomiske, ved dette ledelsesmæssige paradigmeskift.

Bogen sammenligner ledelsesverdenen og familieverdenen samt påstår, at der stort set ikke er nogen forskel. Herved ligger både en aha-oplevelse samt en lille provokation, idet vi som ledere godt kan finde ud af at agere ledelsesmæssigt korrekt i familieverdenen, men i virksomheden er det noget sværere.

Alt i alt er bogen både letlæselig og forståelig uden de helt store ’armbevægelser’. Pointen er nemlig at ligeså vigtigt ledelse er, ligeså enkelt er både forståelsen samt udmøntningen.

Om forfatteren: Jørn Martin Bank

Jørn Martin Bank MBCS CITP, er fuldtids bestyrelsesformand i danske og udenlandske virksomheder. Før dette, var han i en årrække strategisk ledelseskonsulent og coach, som en direkte følge af en årelang karriere som direktør i danske og udenlandske selskaber. Mellem den erhvervsmæssige karriere og sin studentertid, tilbragte Jørn Martin Bank 6 år i militæret, afsluttende som tjenestegørende i Slædepatruljen Sirius, der opererer i Nordøstgrønland.
Jørn Martin Bank er født i 1958, gift med Kirsten Bank og de har sammen 4 børn.

ForfatterTankesamling I – Ledelse
År2014
Sider134
Pris99,9499969482422 kr
ISBN978-87-996818-0-8

Andre læser også