Artikler om Ledelsesevaluering

Ledelsesevaluering kan - rigtigt anvendt - være en vigtig kilde til at udvikle bedre ledelse. Evalueringerne kan gennemføres på mange forskellige måder - lige fra spørgeskemametoden til dialogbaserede forløb. Den overordnede udfordring omkring ledelsesevaluering er at sikre, at ledere kan møde deres medarbejdere og chef i en gensidig forståelse af mulighederne for at udvikle bedre ledelse.

Skal det lykkes, må evalueringen håndteres med professionel omhu – i respekt for de personer og relationer i organisationen, som den berører. Skal du til at lave ledelsesevaluering, og er du i tvivl om, hvordan du griber evalueringen an? Så kan du finde inspiration og viden om det på denne side.

I Lederwebs artikler om ledelsesevaluering kan du bl.a. læse om principper for god ledelsesevaluering. Du kan blive klogere på både den kvantitative og kvalitative tilgang til evalueringerne, og du kan finde en guide til god ledelsesevaluering. Du kan også læse om de faldgruber, du skal være opmærksom på ved ledelsesevaluering.Viser 16 / 16
Ingen resultater.
 • Få styr på følelserne og brug kritik konstruktivt

  Vrede, irritation og skuffelse er almindelige reaktioner på kritik. Selvom kritik vækker stærke følelser, er det vigtigt at bruge den konstruktivt. Som leder skal du vide, hvad der antænder din lunte, for at du kan bruge kritikken til at udvikle dig. Her giver Harvard Business Review dig seks trin til at tage imod og omsætte kritik til noget konstruktivt.

  Læs mere
 • Den kvantitative tilgang til ledelsesevaluering

  Hovedparten af ledelsesevalueringer gennemføres som forskellige varianter af denne den kvantitative model, hvor en spørgeskemaundersøgelse er rygraden i evalueringen. Et eksempel er 360-graders evaluering.

  Læs mere
 • Guide til ledelsesevaluering

  De fleste offentlige ledere er glade for at få deres indsats evalueret af medarbejdere og chefer. Og hvis ledelsesevaluering udføres ordentligt er det et dynamisk redskab til at udvikle bedre ledelse. En ny guide opstiller ti principper for god ledelsesevaluering.

  Læs mere
 • Ledelsesevaluering - Anonymitet eller ej?

  Det er et omdiskuteret spørgsmål, hvorvidt medarbejderne skal kunne besvare spørgeskemaet til en ledelsesevaluering anonymt. Svar fra lederkolleger og chefer kan og bør som regel ikke være anonyme.

  Læs mere
 • Offentlige ledere scorer højere end private ledere

  Med nedsættelsen af ledelseskommissionen er der kommet ekstra fokus på udveksling af erfaringer mellem offentlige og private ledere. Men hvordan afgrænser man den offentlige og den private sektor, og er der forskel på ledelse i de to typer organisationer?

  Læs mere
 • Undgå misvisende ledelsesevalueringer

  Ledelsesevalueringer er et felt, der trænger til en gennemgribende fornyelse i noget så grundlæggende, som ledelsesforståelsen de bygger på. Ledelsesevalueringer bør evaluere forskelligt på de forskellige ledelsesniveauer – ligesom en leder har forskellige opgaver, alt efter hvilket niveau vedkommende er på. Ellers risikerer vi, at ledere evalueres på den forkerte ledelsesopgave. Få her eksempler på evalueringsspørgsmål og logikkerne bag en ledelsesevaluering, der bygger på en differentieret ledelsesforståelse.

  Læs mere
 • Ti principper for god ledelsesevaluering

  Skal du til at lave ledelsesevaluering, og er du i tvivl om, hvordan du griber evalueringen an? Her kan du læse 10 principper for god ledelsesevaluering.

  Læs mere
 • Undgå faldgruber i din ledelsesevaluering

  Et klart formål og en systematisk opfølgning er nogle af forudsætningerne for at ledelsesevaluering bliver en succes for både ledere og organisationen. Læs, hvilke 6 faldgruber du skal være opmærksom på ved ledelsesevaluering.

  Læs mere
 • Gør ledelsesevalueringen til et strategisk styringsredskab

  Ledelsesevalueringen kan være et effektivt styrings­ og udviklingsværktøj, men det kræver, at den kobles tæt sammen med organisationens strategi. Læs om, hvordan du får mest muligt ud af jeres ledelsesevalueringer.

  Læs mere
 • Brug ledelsesevalueringen konstruktivt

  Flere ledere oplever det som et hårdt slag at få svarene på den årlige lederevaluering. De føler sig vejet og fundet for lette. Men det er en misforståelse at bruge evalueringen som fri bane til anonym aflevering af opsparet kritik. Her får du en guide til at bruge ledelsesevaluering til fælles og fremadrettet læring.

  Læs mere
 • Den kvalitative tilgang til ledelsesevaluering

  Ledelsesevaluering med kvalitative, dialogorienterede metoder i både ”dataindsamlingen” og opfølgningen.

  Læs mere
 • Få mest muligt ud af din ledelsesevaluering

  Inden du skal evalueres, er der flere tiltag du selv kan gøre for at sikre en høj svarprocent, ærlige besvarelser og maksimalt udbytte af din ledelsesevaluering. Du skal fx drøfte formålet med dem, der skal evaluere dig og prioritere en ordentlig opfølgning. Læs hvad du kan gøre for at være en rollemodel og sikre, at du får mest muligt ud af din egen evaluering.

  Læs mere
 • Evaluering af lederevaluering

  Mange kommuner er i gang med lederevaluering, og aftalen fra Trepartsforhandlingerne har sat yderligere skub i arbejdet. Men hvorfor nu bruge organisationens ressourcer på lederevaluering? Er det et særligt hensigtsmæssigt redskab til at sikre udvikling, eller er det i højere grad en mulighed for at skille sig af med de mindre populære ledere? Eller er det et nyt organisatorisk ritual, som har mere symbolsk betydning end reel betydning som et udviklingsværktøj?

  Læs mere
 • Forstå din lederevaluering med social kapital

  En lederevaluering kan være som at få en mavepuster, og det er let kun at fokusere på kritikken. Men den reaktion blokerer for, at du får brugt evalueringen konstruktivt og til at skabe dialog. Læs her, hvordan du kan bruge social kapital til at få det optimale ud af din lederevaluering.

  Læs mere
 • Undgå værdiløse svar når ledere evaluerer hinanden

  Kollegialt rygklapperi eller mangelfulde besvarelser er ofte resultatet, når sideordnede ledere skal evaluere hinanden i 360° evalueringer. Læs om, hvordan I sikrer, at de sideordnede lederes evalueringer bliver brugbare for den enkelte leder og for hele organisationen.

  Læs mere
 • Nyt værktøj: Find ud af hvordan dine medarbejdere oplever din ledelse

  Ved du, hvordan dine medarbejdere oplever din ledelse? Det kan være en god ide at tjekke ind med dine medarbejdere og finde ud af, hvordan de oplever din ledelse. Læs her om et nyt ledelsesevalueringsværktøj, der kan sætte gang i udviklingen af hele organisationens ledelse, såvel som i udviklingen hos den enkelte leder, der gerne vil have en kvalificeret dialog om sin ledelse.

  Læs mere