Lederinterview med et digitalt forbillede

Et personligt refleksionsværktøj om god ledelse af digitale forandringer.

Resume

Du udvælger en lederkollega, som du vurderer kan lære dig noget om at lede digitale forandringer, og interviewer vedkommende om hans eller hendes erfaringer. Bagefter reflekterer du over, hvad du har lært igennem interviewet.

Formål

At udvikle dine kompetencer som digital forandringsleder ved at spejle dem i en anden leder, som du ved er god til netop dét.

Output

Processen giver dig et bedre overblik over egne styrker og svagheder som leder af digitale forandringer samt konkrete ideer til, hvordan du kan gribe opgaven anderledes an.

Varighed

60 minutter.

Den leder, du interviewer, skal afse 30 minutter.

Deltagere

Dig selv som leder og en udvalgt lederkollega, der er et forbillede, når det gælder ledelse af digitale forandringer.