animeret blob

Med borgernes blik

Et dialogværktøj om at fokusere på digital innovations betydning for kerneopgaven.

Resume 

Vi udvælger i fællesskab én af de måder, hvorpå borgerne kan møde os digitalt. I løbet af et par uger interviewer vi hver især én borger om vedkommendes oplevelse af det digitale møde. Vi drøfter de positive og negative tilbagemeldinger, og hvad vi kan lære af dem.

Formål

At gøre os mere nysgerrige på og bevidste om, hvordan borgerne oplever den digitale kontakt, så vi kan blive bedre til at designe disse kontaktpunkter ud fra borgerens perspektiv.

Output

Dialogen munder ud i to resultater. Dels en konkret vurdering af én af de måder, borgerne møder os digitalt på. Dels idéer til, hvordan I ellers kan opnå viden om borgernes oplevelse af de digitale servicemøder.

Varighed

80 minutter – fordelt over to gange

20 min på et personalemøde til at sætte opgaven i gang
I de følgende en-to uger interviewer deltagerne hver en borger og udfylder et refleksionsark.
60 minutters opsamling, når deltagerne har gennemført interviewene.

Deltagere

Værktøjet er fleksibelt og kan tilpasses alle gruppestørrelser.