Bøger om ledelse

Myndighedsledelse

Lovgivningen »tilhører« juristerne, hører man tit. Det er en misforståelse – lovgivningen tilhører de professioner, der skal omsætte loven til handlinger. Denne bog sætter fokus påkerneopgaven i myndighedslederens arbejde.

Lovgivningen »tilhører« juristerne, hører man tit. Det er en misforståelse – lovgivningen tilhører de professioner, der skal omsætte loven til handlinger.

Med tiden er vores samfund blevet udviklet til det, vi i dag benævner velfærdsstaten. Velfærden er baseret på lovgivning, der vedtages i Folketinget, hvorefter den fordeles ud som ydelser til borgerne. I takt med at velfærdsstaten er vokset, er lovgivningen blevet mere og mere omfattende og kompliceret. Samtidig har andre fagprofessioner end juristerne overtaget ledelsen af myndighedsopgaverne.

Myndighedsledelse er skrevet med det formål at give nuværende og kommende myndighedsledere indsigt i og forståelse for vores demokratiske systems opfattelse af kerneopgaven i myndighedslederens arbejde. Bogen skal give myndighedslederen redskaber til at italesætte og anvende sin viden om kerneopgaven i sin daglige praksis. For at opnå den fornødne indsigt skal de fagprofessionelle introduceres til et perspektiv på myndighedsopgaven. Det skal sætte dem i stand til at kombinere deres fag-faglige baggrund med det retlige perspektiv, når kerneopgaven skal defineres og løses i praksis.

Bogen indeholder spørgsmål til refleksion og en opfordring til at foretage undersøgelser og at skabe debat eller drøftelse med andre studerende, kollegaer eller ledere.

Bogen henvender sig til nuværende og kommende ledere i det offentlige og kan bruges på uddannelser, hvor offentlig ledelse og forvaltning udgør en del af pensum.

ForfatterPernille Lykke Dalmar
ForlagHans Reitzels Forlag
År2017
Sider144
Pris250 kr
ISBN9788741265803

Andre læser også