Bøger om ledelse

Når de ældre bliver gamle

Denne bog er ment som en håndsrækning til dig, der har en mor eller far eller en anden nærtstående person, der er begyndt at vise tegn på ikke længere at kunne klare sig helt selv.

– Håndbog for pårørende

Vi kommer alle ud for det før eller senere. Nogle af de mennesker, vi holder af, vil på et tidspunkt blive ældre og få brug for mere hjælp, støtte og omsorg i hverdagen.

Denne bog er ment som en håndsrækning til dig, der har en mor eller far eller en anden nærtstående person, der er begyndt at vise tegn på ikke længere at kunne klare sig helt selv.

Mange pårørende står med en afmagtsfølelse og en sorg over, at en elsket person er begyndt at vise alderstegn. Det minder os om, at den endelige afsked er forestående.

Oven i dette kommer der en række praktiske ting at forholde sig til som f.eks.:

Hvordan og hvornår får man tilkendt hjemmehjælp, hvilke forholdsregler og hjælpemidler bør man overveje, hvordan kan man i familien/netværket organisere et sikkerhedsnet omkring den gamle, og hvornår skal man begynde at se på andre boformer.

Denne bog fører dig sikkert igennem det hele. Den kommer ind på de svære følelser og beslutninger, som både den gamle og de pårørende kommer til at stå over for. Men den giver også en grundig indføring i alle de områder, som kan blive relevante, når man bliver ældre, herunder kommunernes visitation og hjemmepleje, en række juridiske, økonomiske og fuldmagtsspørgsmål samt hospitalssystemet, demensudredningen og mulighederne inden for beskyttet bolig eller plejebolig.

Bogen er primært henvendt til børn eller svigerbørn af de ældre, men den kan også bruges af f.eks. ægtefæller, partnere eller børnebørn til de ældre, samt af hjemmehjælpere, sygeplejersker og andre professionelle, der er i kontakt med ældreområdet.

Om forfatterne

Birgitte Rask Sønderborg

Er uddannet journalist og har i en lang årrække skrevet om sundhed og forskning gennem ansættelser på aviser, fagblade, patientorganisationer og for medicinalkoncernen Novo Nordisk.
Hun har arbejdet med kommunikation hos Københavns Kommune og Landbrug & Fødevarer og er nu tilknyttet freelancebureauet medieteamnv.dk.

Merete Rømer Engel

Er uddannet journalist og har i de første 13 år af sin karriere været ansat i DR. De seneste 15 år har hun som indehaver af bureauet Engelmedia.dk løst kommunikationsopgaver for en lang række organisationer, hospitaler, kommuner og regioner med social- og sundhedsområdet som speciale.

ForfatterBirgitte Rask Sønderborg og Merete Rømer Engel
ForlagNyt Nordisk Forlag
År2015
Sider235
Pris250 kr
ISBN978-87-17-04490-6

Andre læser også