Bøger om ledelse

Offentlig styring – simpel, reflekteret, transformativ

Bogen til lederen, udviklingskonsulenten og politikeren som har brug for at opbygge viden og kompetencer til at kunne praktisere og udvikle styringen i det offentlige.

Der er tryk på dilemmaerne i den offentlige sektor. En presset økonomi og store krav til fornyelse af ydelser og arbejdsformer er to væsentlige vilkår. Vi kan føle os klemt i dilemmaerne – eller vi kan se dem som afsæt for nytænkning. Hvad vej det går, afhænger i høj grad af kvaliteten i den dialog, vi har med hinanden – politikere, borgere, fagfolk og administratorer.

Bogens opbygning

Bogen giver tre bud på, hvordan vi udvikler styringsdialogen: Simpel styring fokuserer aktiviteter og ressourcer på givne mål og effekter. Reflekteret styring prøver at skabe balance mellem forskellige styringslogikker og forme vores forståelse af, hvad mål og effekter overhovedet er. Endelig sender transformativ styring os ud i en radikal åbenhed for det helt nye, som opstår i sammenstødet mellem de forskellige hensyn og logikker.

Formål

Bogen centrale pointe er, at hvis vi vil en rationel styring, må vi udvikle kvaliteten af den dialog, vi har med hinanden på tværs af styringens forskellige rum og niveauer. Bogen er understøttet af en lang række illustrative cases, der sikrer, at vi er med og ikke blot forstår teoriens finere detaljer, men netop forstår ideen med de forskellige styringssprog.

Målgruppe

Alle offentlige ledere og kommende ledere. Oplagt til fag på udddannelser i Diplom i ledelse og Master i ledelse. Udviklingskonsulenter og politikere vil også have stor gavn af denne bog.

Om forfatteren:

Klaus Majgaard er selvstændig konsulent inden for offentlig velfærdsudvikling og styring. Han er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet og har tidligere blandt andet været konsulent i Deloitte, kontorchef i Økonomistyrelsen, administrerende direktør for Børne- og ungeforvaltningen i Odense Kommune og direktør for Børn og Kultur i Fredericia Kommune. Derudover er Klaus Majgaard adjungeret professor i offentlig ledelse og styring på CBS.

ForfatterKlaus Majgaard
ForlagHans Reitzels Forlag
År2013
Sider336
Pris300 kr
ISBN9788741255934

Andre læser også