Formidling af konklusioner og anbefalinger om ledelsesspænd og anvendelse i praksis

Væksthus for Ledelse har gennemført en undersøgelse om ledelsesspænd i kommunerne. Undersøgelsens konklusioner og anbefalinger er sammenfattet i en publikation, der er udgivet i oktober 2022.

Projektet her skal formidle de konklusioner og de anbefalinger, der er i publikationen, til relevante målgrupper og gøre anbefalingerne mere anvendelige i praksis. Derudover udvikles der aktiviteter og øvelser, som både faglige ledere, chefer og direktører kan anvende til drøftelse og refleksion om dels udformningen af de konkrete ledelsesspænd i kommunen og dels den konkrete ledelsespraksis i de givne spænd.

Projektet er et tværgående projekt.