Bøger om ledelse

Organisationskommunikation

Forskere præsenterer her et samlet bud på, hvordan man udvikler og styrker kommunikationen i, fra og omkring organisationer. Antologien rummer en balance mellem teori og praksis med cases fra bl.a. Novo Nordisk, DR og SKAT.

Udfordringen for kommunikationsmedarbejdere på tværs af offentlige og private organisationer og virksomheder handler ofte om at trænge igennem til ledere og kollegaer. Og det kræver gennemslagskraft! Helle Petersen behandler blandt andet rollen som kommunikationsrådgiver i sin nye antologi, og hvordan man kan arbejde strategisk med sin egen kommunikation.

Sammen med en række forskere præsenterer Helle Petersen et samlet bud på, hvordan man udvikler og styrker kommunikationen i, fra og omkring organisationer og virksomheder.

”Ledelsen har selv bedt om en kommunikationsplan, men nu vil de ikke følge den!” “Sagsbehandlerne kan ikke indse, at deres sprogbrug skræmmer borgerne væk.” ”Chefen bruger ikke mine råd!”

Sådan kan det lyde fra frustrerede kommunikationsfolk i private og offentlige organisationer. Udfordringen for mange kommunikationsfolk opstår ofte i ambitionen om at forbedre frontlinjemedarbejderes kommunikation med kunder og borgere eller ledelsens strategiske kommunikation med medarbejderne.

Helle Petersens Organisationskommunikation rummer en balance mellem teori og praksis med bidrag fra forskere fra danskfaget og cases fra bl.a. Novo Nordisk, DR og SKAT.

Bogen behandler emner som tekstanalyse og -produktion, sociale medier, kvalitative interviews, krisestyring, sprogpolitik og meget andet.

Antologien består af 10 forskeres præsentation af teorier, der bidrager til bedre organisationskommunikation.

Fælles for deres tilgang er et tekstnært fokus på sprogets, kulturens og kommunikationsrådgivningens potentialer. Fire kommunikationsmedarbejdere supplerer med aktuelle eksempler på, hvordan kommunikationsafdelingerne i Novo Nordisk, SKAT, Danmarks Radio og NaturErhvervstyrelsen arbejder med tekst og tale i praksis.

Målet er at skabe en inspirerende lærebog og et teoretisk fundament for arbejdet med at analysere, forstå, forbedre og rådgive om kommunikation i, fra og om organisationer, virksomheder og myndigheder.

Forfattere

Helle Petersen (red.) er lektor ved Roskilde Universitet på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. Hun har bl.a. arbejdet som leder med ansvar for intern kommunikation og branding på Novo Nordisk og står bag en lang række bøger og artikler.

Bidragsydere:

Lise Carstensen, Gitte Gravengaard, Susanne Kjærbeck, Klaus Kjøller, Kristina Kolling-Wedel, Lene Moesgaard Kring, Anna Vibeke Lindø, Mie Femø Nielsen, Niels Møller Nielsen, Christina Sørensen og Ole Togeby.

ForfatterHelle Petersen (red.)
ForlagSamfundslitteratur
År2014
Sider275
Pris300 kr
ISBN9788759319666

Andre læser også