Psykologisk tryghed og ny teknologi

Et dialogværktøj om at skabe kultur og rammer for digital innovation.

Resume

Vi bliver introduceret for begrebet psykologisk tryghed og sætter det i forhold til vores arbejde med ny digital teknologi. Vi deler eksempler på vores bekymringer, dilemmaer og fejl og bruger det som afsæt for tale om, hvem der ansvar for at sikre psykologisk tryghed i en digital hverdag.

Formål

At skabe den nødvendige tryghed til at arbejde med digital innovation, herunder at turde byde ind med egne forslag og tale åbent om de bekymringer og fejl, der kan opstå undervejs.

Output

Dialogen munder ud i et fælles bud på, hvilket ansvar henholdsvis den enkelte, kollegerne og ledelsen har for at fremme den psykologiske tryghed i arbejdet med ny digital teknologi.

Varighed

75 min.

Deltagere

Værktøjet er fleksibelt og kan tilpasses alle gruppestørrelser. Hvis I er mere end 30 deltagere, skal flere grupper arbejde med samme ansvarstema; det kan kræve lidt mere tid til fremlæggelserne.