Bøger om ledelse

Strategier for organisationsændring, 2. udgave

Denne bog sammenfatter og formidler en viden om organisationsforandring, der er oparbejdet gennem mange års forskningsindsats. Bogens hovedformål er at skabe overblik over væsentlige tankegange om og metoder til ændring af organisationer. Fremstillingen lægger vægt på det historiske aspekt af teorier om ændring af organisationer, og ikke blot hvad der er mest moderne.

At iværksætte og lede ændringsprojekter er en udfordring for både ledere og konsulenter. At skabe mening med og resultater af forandringsprocesser er en udfordring for alle, der deltager i eller berøres af ændringsprojekter.

Bogen har til formål at give alle aktører i og omkring ændringsprojekter et bedre grundlag for at forstå forandringsprocesser – og dermed skabe fornuft i forandringer. Som et middel hertil bruges organisationsteorien til at skabe en oversigt over de mange tilgange til organisationsændring, der praktiseres og teoretiseres.

Bogen identificerer fire grundlæggende fremgangsmåder til ændring af organisationer, og diskuterer disses stærke og svage sider:

  • Den teknisk-rationelle ændringsstrategi

  • Den humanistiske ændringsstrategi

  • Den politiske ændringsstrategi

  • Den eksplorative ændringsstrategi

Disse fire hovedkategorier af ændringsstrategier anvendes alle i dag, i rendyrkede så vel som kombinerede varianter. Bogen giver idéer til, under hvilke betingelser de forskellige ændringsstrategier kan anvendes, og opfordrer til en kritisk, kreativ og situationstilpasset ændringspraksis. Et organisationsændringsprojekt anvendes som gennemgående case og fortolkes ud fra de fire ændringsstrategier. Bogen er således velegnet til både selvstudium og kurser og undervisningsforløb på kandidat- og masterniveau.

Om forfatteren:

Finn Borum er professor emeritus, CBS, adjungeret AAU. Han er forfatter til bl.a. disse bøger: Fusioner, ledelse og fortællinger (2008), Ledelse i Sygehusvæsenet (2003) (red.) og Organization, Power and Change (1995).

ForfatterFinn Borum
ForlagDjøf Forlag
År2013
Sider162
Pris290 kr
ISBN9788762904026

Andre læser også