Bøger om ledelse

Tekster til organisationsanalyse

Tekster til organisationsanalyse samler klassiske og nyere tekster om organisationer. Sammen med bogen får du adgang til et site, som tester din viden om teksterne og din forståelse af, hvordan du kan anvende dem.

Tekster til organisationsanalyse samler klassiske og nyere tekster om organisationer. Forfattere som Max Weber, Frederick W. Taylor, James G. March, Edgar H. Schein, Henry Mintzberg og Karl E. Weick indgår mange steder som fast pensum på organisationsfag, og er her de samlet i én bog. Tilsammen tilbyder teksterne afsæt for analyser af en lang række aspekter af organisationer, såsom struktur, kultur, ledelse, beslutningsprocesser, magt og sensemaking.

Teksterne er udvalgt, skåret til og introduceret med det formål at gøre organisationsteoretiske begreber og deres analytiske anvendelsesmuligheder tydelige. Hvis vi i vores organisationsanalyser ikke er tydelige i vores begrebsanvendelse, er det svært at vide, hvad vi taler om.

Tekster til organisationsanalyse samler ikke bare nyere men også klassiske tekster, simpelthen fordi klassiske tekster stadig er relevante for at forstå organisationer i dag. Målet med tekstsamlingen er at sætte læseren i stand til at gennemføre egne analyser og skrive projekter med afsæt i teksterne. Derfor bliver alle teksterne i samlingen introduceret.

Introduktionerne:

  • fremhæver væsentlige pointer fra teksterne
  • sætter teksterne i forhold til hinanden og deres historiske kontekst
  • viser, hvordan teksterne adskiller sig fra hinanden i det, som de forsøger at opnå med deres analyser, hvad enten det er at maksimere effektivitet eller at forstå de processer, hvorigennem aktører skaber mening
  • illustrerer med en gennemgående case fra sportsverdenen, hvordan de forskellige tekster inviterer til fokus på forskellige organisatoriske aspekter
  • giver forslag til, hvilke undersøgelsesspørgsmål man med afsæt i de enkelte tekster kunne stille i et projekt
  • formulerer en række forståelsesspørgsmål til teksterne, som kan hjælpe studerende og undervisere med at bearbejde teksterne
  • inviterer læseren til at øge sin læring ved at trække på sine egne arbejdserfaringer ved under hvert tema at rejse en række spørgsmål under overskriften Hvad siger dine erfaringer?

Sammen med bogen får du adgang til et interaktivt website. På sitet ligger der quizzer, som tester din viden om teksterne og din forståelse af, hvordan man anvender den viden i konkrete organisationer. Du kan vælge at quizze med fokus på én tekst eller med fokus på, om du har forstået teksterne i forhold til hinanden. Du kan også simulere en eksamenssituation med en hel multiple choice-eksamen bestående af adskillige spørgsmål. Du får din karakter med det samme og kan følge udviklingen i dine scorer over tid.

Bogens målgruppe er studerende, som er optagede af virksomheder, organisering og ledelse.

ForfatterTine Murphy (red.) og Christian Frankel (red.)
ForlagSamfundslitteratur
År2016
Sider577
Pris688 kr
ISBN9788759327432

Andre læser også