Tidsrøvere, bekymringer og yndlingsvaner

Et dialogværktøj om at skabe kultur og rammer for digital innovation.

Resume

Vi undersøger sammen, hvilke typer af barrierer der står i vejen for, at vi kan arbejde mere digitalt. Vi udvælger de barrierer, som er mest kritiske, og drøfter, hvordan vi kan undgå dem eller mindske deres negative konsekvenser.

Formål

At finde ud af, hvorfor den digitale innovation, vi ønsker, ikke bare sker af sig selv – og undersøge, hvem der kan gøre hvad for at fjerne forhindringerne.

Output

En række handleplaner med korte beskrivelser af, hvordan I konkret kan arbejde med de vigtigste af de barrierer for digital innovation, I har fundet.

Varighed

95 minutter

Deltagere

Værktøjet er bedst egnet til en deltagerkreds på 9-18 deltagere, så der kan dannes tre undergrupper, der arbejder med hver sin type af barrierer. Er der flere deltagere, kan forløbet tilpasses, så flere grupper arbejde parallelt med samme type af barriere. Det vil kræve mere tid til fremlæggelserne.