Artikler om Tillidsbaseret ledelse

Tillidsbaseret ledelse udspringer af et opgør med kontrol, men kontrol og tillid er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger. Kontrol kan godt understøtte tillid, hvis medarbejderne opfatter kontrollen som meningsfuld. Det er den, når medarbejderne oplever, at kontrollen gør noget godt for kerneopgaven, og når medarbejderne har været involveret i at designe styringen.

Hvis du vil være en tillidsskabende leder kræver det en særlig form for ledelse. Du skal ikke lede mindre, men på en anden måde. Når mængden af tillid skal øges, skal du være opmærksom på at dosere på tre niveauer. Når tillidsniveauet er højnet på alle tre niveauer, bliver selvkontrollen større og behovet for uhensigtsmæssig kontrol mindre. De tre niveauer er:

1) Det individuelle niveau, som er tilliden mellem leder/medarbejder og medarbejder/medarbejder

2) Det relationelle niveau, der er tilliden i teams/afdelinger og de tværgående relationer

3) Den organisatoriske tillid, der er de processer og strukturer, der fordrer, at medarbejdernes gives plads til at udføre arbejdet.

På Lederweb kan du læse artikler og få værktøjer til tillidsbaseret ledelse. • Tillidsbaseret ledelse
Viser 50 / 65
Ingen resultater.
 • Da anerkendelsen greb os

  I begyndelsen af 00’erne skyllede Appreciative Inquiry-bølgen ind over den offentlige sektor. Uanset om man red med på bølgen eller ej, har ideen om anerkendelse haft massiv indflydelse på mange arbejdspladser. Nu er det på tide at gøre status, at rette de værste vildskud i debatten om AI og fortælle om de store muligheder, som AI stadigvæk rummer mere end 10 år efter.

  Læs mere
 • Tillidsbaseret ledelse - i praksis

  TILLID – Et ældgammelt begreb og for nogen måske lidt støvet! Men der er god grund til at støve begrebet af, for der er mange fordele ved brugen af tillid i organisationer. Tillid som organisatorisk værktøj kræver vilje, ærlighed og en personlig indsats fra ledere og medarbejdere. Men til gengæld er gevinsten stor – blandt andet en højere effektivitet.

  Læs mere
 • En god leder stiller gode spørgsmål

  Mange ledere tror fejlagtigt, at lederrollen kræver, at de skal vide alt, og spørger derfor ikke deres medarbejdere til råds. De bedste ledere er derimod gode til at spørge. De spørger, når de er i tvivl, og for at blive klogere. Udfordringen er, hvordan du undgår, at spørgsmålene signalerer mistillid og kontrol. Her er ti råd til dig, der gerne vil være bedre til at spørge.

  Læs mere
 • Efter værdibaseret ledelse

  Værdibaseret ledelse er et meget udbredt ledelseskoncept i Danmark, men i mange virksomheder har indførelsen af værdibaseret ledelse ikke ændret afgørende på den måde virksomheder organiseres og ledes på. Værdibaseret ledelse er i mange tilfælde blot blevet til en ny, lidt blødere, form for styring. Læs her, om teoretiske bidrag, der kan belyse hvorfor og hvordan værdibaseret ledelse kan videreudvikles.

  Læs mere
 • Hemmeligheden bag at lede din chef godt

  Som leder skal du også lede din egen leder. Det giver fordele i form af indsigt, støtte og ressourcer, og du slipper for unødvendigt bøvl, hvis du hjælper din chef til at træffe de rigtige beslutninger. Læs her, hvorfor det er vigtigt at lede opad, og få tre råd om, hvordan du kan gribe opgaven an.

  Læs mere
 • 10 ting ledere med følelsesmæssig intelligens aldrig gør

  Ledere med høj følelsesmæssig intelligens mister aldrig besindelsen. De undertrykker heller ikke deres følelser. Men hvad gør de så? Læs, hvad der kendetegner ledere med høj følelsesmæssige intelligens.

  Læs mere
 • Kunsten at inddrage medarbejderne

  God ledelse er umulig uden inddragelse af medarbejdernes faglige vurderinger, indsigt og refleksioner. Lederen skal samtidig undgå, at det ender med, at alle og ingen bestemmer. Læs om frisættende ledelse, som skaber nye forbindelser mellem ledere og medarbejdere i hverdagen.

  Læs mere
 • 10 spørgsmål du aldrig må stille dine medarbejdere

  Er Hanne i gang med at søge nyt job? Og hvad synes dine medarbejdere egentlig om dig? Som leder er der mange spørgsmål, du ville ønske, du kendte svarene på. Men der er særligt ti spørgsmål, du aldrig kan tillade dig at stille dine medarbejdere. Læs dem her.

  Læs mere
 • Er jeres værdier også uden værdi?

  En ureflekteret brug af værdier får ofte værdiarbejdet til at fremstå både komisk og nyttesløst i mange medarbejderes øjne. Sådan lyder det fra Mette Lund Kristensen, Adjunkt fra Syddansk Universitet, som her giver sine bud på, hvordan værdierne kan give værdi.

  Læs mere
 • Hvorfor distribueret ledelse?

  Det er ofte dine medarbejdere, der styrer projekter, organiserer samarbejder eller leder processer, men det er stadig dit ansvar, at opgaverne bliver løst. Du skal have indsigt i, hvad der sker i organisationen for at kunne træffe de rigtige beslutninger om organisationens overordnede mål og strategi. Læs om, hvordan du sikrer dette med distribueret ledelse.

  Læs mere
 • Forsker udpeger fem barrierer for tillidsbaseret ledelse

  Tillidsbaseret ledelse. Mange vil det, men få gør det. En ny ph.d. kortlægger de typiske forhindringer, når man går fra traditionel styring til tillidsbaseret ledelse. Læs om, hvad du kan gøre for at nedbryde barriererne for tillidsbaseret ledelse.

  Læs mere
 • Sådan udvikler du din relationelle forståelse

  Et afgørende træk hos dygtige ledere er deres evne til at opfange stemninger og behov – også når de ikke bliver udtrykt klart og tydeligt. Men skal man så glemme alt om at blive en god leder, hvis man ikke er født med denne intuition? Heldigvis ikke. De dygtige ledere gør nemlig ikke brug af en mystisk sjette sans. Læs om de to ting, de i stedet gør.

  Læs mere
 • 10 fejl du skal undgå når du leder opad

  Uden en god relation til din chef, snævrer dit ledelsesrum sig ind, og det bliver svært for dig at lede. Her får du råd om, hvordan du leder relationen til din chef og en oversigt over ti ting, du skal afholde dig fra at gøre, hvis du vil opnå succes.

  Læs mere
 • 4 skridt mod tillidsbaseret ledelse

  Hvis du tror, at tillidsbaseret ledelse handler om at fjerne al kontrol og styring, har du misforstået begrebet. Det handler om at finde et mix mellem tillid og kontrol, der giver mening. Få ph.d. Tina Øllgaard Bentzens råd om hvilke kompetencer, det kræver af dig som leder, hvis du vil udøve mere tillidsbaseret ledelse.

  Læs mere
 • Den autoritære leder skal genoplives

  Ledelse baseret udelukkende på tillid, selvledelse og følelser skaber frustrerede medarbejdere og dermed dårlige resultater. Det viser en ny undersøgelse. Magt, autoritet og kontrol bør derfor indgå i moderne ledelsesudøvelse. Der er behov for faste frontfigurer, som sætter faste rammer for organisationen.

  Læs mere
 • 3 ting du ikke skal sige til en stresset medarbejder

  Du mistænker, at en medarbejder er stresset, og du vil gerne hjælpe, men ved ikke hvordan. Her kan du læse hvilke tre ting, der er uheldige at sige til en stresset medarbejder - men som vi ofte kommer til, og få råd om, hvad du med fordel kan sige i stedet.

  Læs mere
 • Tillid booster den sociale kapital

  Ledere skal inddrage deres medarbejdere mere, hvis de vil øge effektiviteten og kvaliteten i arbejdsopgaverne. Sådan lyder det i Produktivitetskommissionens nye rapport. Her får du nogle råd om, hvordan du som leder kan give effektiviteten og kvaliteten på arbejdspladsen et boost ved at arbejde med social kapital.

  Læs mere
 • Advarsel: 5 kendetegn ved et usundt samarbejde

  Mange forbinder relationelt lederskab med noget"blødt” og konsensusorienteret. Det er forkert. Som leder skal du have et knivskarpt fokus på produktive relationer; samarbejdet skal levere hårde resultater. Læs, hvordan du spotter et usundt samarbejde og, hvordan du styrker det med relationel koordinering.

  Læs mere
 • 10 ting: Det gør den gode leder

  Du tager svære beslutninger, der sikrer alles bedste. Du inkluderer, og du stopper dig selv, inden du kommer til at detailstyre dine medarbejdere for meget. Læs her om de ti vigtigste handlinger, den gode leder gør. Hvor mange af dem mestrer du mon?

  Læs mere
 • Bland det rette mix af tillid og kontrol

  Tillidsbaseret ledelse handler ikke om at eliminere kontrol og styring. Det handler om at finde den rette balance mellem tillid og kontrol. Her er en fremgangsmåde til, hvordan du som leder finder en god balance.

  Læs mere
 • Tillidsbaseret ledelse er risikofyldt

  Ledelse med tillid handler ikke om at smække benene op og lade medarbejderne passe butikken. Tværtom. Det er både krævende og risikofyldt. Sådan lyder budskabet fra Lektor Niels Thyge Thygesen i Væksthus for Ledelses debatoplæg: ’De skjulte velfærdsreserver.’

  Læs mere
 • AI som problemknuser

  Appreciative Inquiry bliver ofte forvekslet med bølgen om positiv tænkning og heri en myte om, at problemer skal fejes ind under gulvtæppet. AI er dog ikke en metode til at fornægte problemer, men snarere en metode til at løse problemer. Læs om AI og få en øvelse som inspiration til, hvordan du skal anskue dine fremtidige problemstillinger.

  Læs mere
 • 3 tips til at tænde en demotiveret medarbejder

  De fleste ledere har sikkert haft en medarbejder, som har mistet motivationen. Det er frustrerende, og det kan være svært for både dig og dine andre medarbejdere, at have medfølelse for en demotiveret medarbejder. Men det lønner sig at have medfølelse. Her får du en guide til, hvordan du ved at aktivere medarbejdernes søgesystem, får pustet nyt liv i motivationen.

  Læs mere
 • 5 ting du skal gøre for at fastholde dine topscorere

  Den medarbejder, det vil gøre mest ondt at miste, er måske på udkig efter et nyt job. Hvis du vil fastholde hende, kræver det handling. Her er fem råd om, hvordan du holder på dine bedste medarbejdere.

  Læs mere
 • Sådan gør du dig fortjent til tillid

  Tillid er noget du skal gøre dig fortjent til. Ledere, der er dygtige til at skabe tillid ser ofte, at tilliden smitter af på medarbejdernes arbejdsglæde, produktivitet og loyalitet. Læs her, om seks veje til at skabe en tillidsfuld arbejdskultur.

  Læs mere
 • Lederen skal være en hjælper

  Lederen og ledelse baseret på magt og autoritet er ifølge Edgar H. Schein fortid. For at lykkes skal lederen skabe en tillidsrelation til medarbejderne, der ikke kan opnås gennem magt. Derfor skal ledere ophæve deres formelle position og autoritet og genopfinde deres rolle som leder. For fremtidens ledere er hjælpere.

  Læs mere
 • Styrk præstationerne med AMO teorien

  Arbejdspræstation afhænger af evner, motivation og mulighed for at yde en indsats samt trivsel. Er blot én af faktorerne lig nul, så er det samlede regnestykke lig nul. Læs her om AMO teorien og hvordan du kan bruge den som et ledelsesværktøj.

  Læs mere
 • 3 destruktive ledelsesformer du skal holde øje med

  Favorisering af bestemte medarbejdere, manglende anerkendelse og mobning er alle eksempler på destruktiv ledelse. Vi taler ikke særligt meget om destruktiv ledelse i Danmark. Men ifølge en undersøgelse fra det Nationale Center for Arbejdsmiljø føler 12 pct. af lønmodtagerne, at de er udsat for mobning på arbejdspladsen.Hver tredje peger på, at det er lederen, som står bag mobningen. Læs her, om tre destruktive ledelsesformer, og hvordan du kan forhindre den.

  Læs mere
 • Tillid er nøglen til reformer

  Alternativet til ineffektive ledelsesstile i den offentlige sektor er tillid. Begrebet kan ligefrem reformere sektoren, hvis ledere formår at koble tillid til ledelse.

  Læs mere
 • 10 forudsætninger for kreativitet og innovation

  Innovation og kreativitet kræver ledelse. I denne artikel kan du læse, hvordan du som leder kan fremme innovation og kreativitet i din organisation. Test også hvordan det kreative klima er hos jer.

  Læs mere
 • Sådan skaber du tryghed under forandringer

  Med forandring følger usikkerhed hos medarbejderne – en usikkerhed, der stiller krav til dig som leder. Læs her, hvordan du håndterer de tre typer usikkerhed, medarbejderne oplever ved forandring.

  Læs mere
 • 4 roller der skaber dit dream team

  Én fokuserer på resultater, en anden sætter ting i system, mens kollegaen kommer på nye idéer. Og den fjerde sørger for, at alle har det godt. De fleste af os sætter pris på alle disse egenskaber – dog i forskellig grad. Læs her om fire roller, der bør indgå i dit team, og hvordan de sikrer en god balance.

  Læs mere
 • Advarsel: Alt hvad du siger og gør bliver tolket

  Som leder kommunikerer du hele tiden. Også når du tror, du ikke gør det. Det betyder noget for dine medarbejdere, hvad du siger,hvordan du siger det og din holdning, når du siger det. Læs her, om den verbale kommunikation,den ubevidste kommunikation og kropssproget.

  Læs mere
 • Lynkursus i nærværende ledelse på afstand

  Hvordan er du en nærværende leder på afstand? Her får du et lynkursus i de velkendte, men afgørende ledelseskompetencer som fx kommunikation, tillid og selvledelse med fokus på, hvordan du lykkes med dem, når du ikke ser dine medarbejdere dagligt.

  Læs mere
 • Hildebrandt: Ud med dokumentationstyranniet og ind med tillid

  De ledere, der står i spidsen for velfærdsproduktionen, er udsat for et urimeligt krydspres fra borgere, medier, medarbejdere og egen organisation. Derfor er det på tide at gøre op med kontrol- og dokumentationstyranniet og give lederne plads til rent faktisk at lede. De skal have tillid, frihed og ansvar.

  Læs mere
 • Derfor er politisk tæft afgørende for at lykkes som direktør

  "Der er mange ledere, som ellers anses for utroligt dygtige, som ikke ejer for fem flade øre politisk tæft." Politisk tæft er en vigtig og efterspurgt kompetence hos direktører i kommuner og regioner. Men hvad består tæften egentlig af? Find ud af, hvad politisk tæft er, og hvorfor den er så afgørende for at lykkes som topleder i den offentlige sektor.

  Læs mere
 • 8 måder at svække dig selv som leder

  Måske har du alle de rigtige svar på, hvad der gør dig til en god leder. Men nogle gange er det vigtigt at sætte svarene i et perspektiv. Det kan du bl.a. gøre ved at læse disse otte måder, der helt klart svækker dig som leder.

  Læs mere
 • Kierkegaard guider dig til forandringsledelse

  Vi vil gerne forandre os. Men det kan føles ubehageligt, fordi vi risikerer at fejle. Først, når vi ikke frygter fiasko, kan vi reelt forandre os. Læs her, hvad Søren Kierkegaard ville have sagt, hvis han skulle hjælpe os igennem en organisatorisk forandring.

  Læs mere
 • Tilliden er det første offer

  Skandaler i offentlige organisationer er en god historie. Og når en skandale lander på forsiden, får de ansvarlige politikere og ledere travlt med at indføre nye regler og procedurer. Det sætter imidlertid tilliden mellem leder og medarbejder under pres. Læs om omkostningerne ved nye regler, og hvordan du som leder tackler presset udefra.

  Læs mere
 • Anerkender du denne vigtige egenskab hos dine medarbejdere?

  Ideen om, at så længe du og dine medarbejdere er motiverede, vil I altid lykkes, er meget udbredt. Men det er ikke motivation alene, der gør, at det hårde arbejde bliver lavet. Detkræver ogsådisciplin. Få her et bud på, hvorfor og hvordan du sætter fokus på disciplin.

  Læs mere
 • 5 dårlige chefer - og hvordan du tackler dem

  Hvilken type chef har du? Kaster han den ene bold op efter den anden, uden at se, hvor de lander? Eller er hun typen, der overvåger og kontrollerer, hvad du laver, eller har alt for travlt til også at få talt med dig? Læs her, hvordan du som leder tackler forskellige typer af dårlige chefer.

  Læs mere
 • Sådan skaber Google succesfulde teams

  Nogle teams trives og yder hver dag deres optimale, mens andre er plaget af dårlig stemning, højt sygefravær og ineffektiv opgaveløsning. Nyt studie baseret på teams i Google giver en forklaring på, hvad forskellen skyldes. Her får du tre udsagn, der hjælper dig med at øge tilliden og respekten i dit team.

  Læs mere
 • Ikke mindre NPM - bedre Public Management

  Debatten om resultatstyring i den offentlige sektor er kørt i en rille for og imod NPM. NPMs fokus på systemerne har fjernet fokus fra kernen i et velfungerende bureaukrati. Dvs. opgaveformulering, optimering af arbejdsbetingelser, og delegering af handlerum mellem leder og medarbejder. Læs her om et værktøj til at fastholde fokus på ledelsesarbejdet inden i NPM.

  Læs mere
 • Mindre kontrol giver mere videndeling

  Holder dine medarbejdere på deres viden? Så skal du måske se på måden, du motiverer dem. En undersøgelse viser nemlig, at medarbejderne er mindre tilbøjelige til at dele deres viden, hvis de bliver kontrolleret og ikke oplever frihed i deres arbejde.

  Læs mere
 • Hvad kan kollektiv ledelse bruges til i dag?

  Ledere er udråbt til svaret på stort set alle problemer og udfordringer i den offentlige sektor. Men der er grænser for, hvad selv den bedste leder kan udrette alene. Det kræver kollektiv ledelse, lyder det fra lektor fra Syddansk Univsersitet, der her givet sit bud på, hvordan kollektiv ledelse kan bruges i dag.

  Læs mere
 • Advarsel: Undgå at blive fanget i den sure kontrollantrolle

  Kan du være nødt til at kontrollere om dine medarbejdere laver det, de skal og med den kvalitet, du ønsker? Det er aldrig en rar situation at komme i som leder. Læs her, hvordan du kommer ud af rollen som kontrollanten.

  Læs mere