Det har corona betydet for min ledelse

10 ledere fra kommuner og regioner reflekterer og samler op på de erfaringer og den læring, de har gjort sig under coronakrisen, hvor kerneopgaven for de fleste forandrede sig med ét slag.

Fra lynhurtig og effektiv omstillingskraft til kreative løsninger i nyorganiseringen af kerneopgaverne, digitale kvantespring, distanceledelse, oversættelse af retningslinjer for fysisk borgerbetjening samt trivsel- og motivationsarbejde på højt niveau. Det er blot et par af de overskrifter, som de 10 offentlige ledere sætter på deres erfaringer med coronaledelse. 

I otte temaartikler giver de deres bud på, hvordan coronakrisen har forandret deres ledelsesmæssige og organisatoriske landskab – og hvilke erfaringer, de tager med som ny ledelsespraksis.

De otte artikler publiceres løbende her:

Leder om corona: ”Når jeg ud ad vinduet så en lærer gå hjem med lidt sammensunkne skuldre sørgede jeg for at ringe og høre til trivslen”

De gode grin og skøre indfald har været den livline, skoleleder Louise Høybye har kastet ud til medarbejderne på Højslev Skole i Skive Kommune for at hive alle igennem coronakrisen med motivationen og fællesskabet i behold. Og i processen fandt hun selv den delikate balance mellem at styre og støtte, som hun tager med sig videre.

Læs artiklen

Leder om corona: ”Det har været rigtig rart at kunne være til stede hele tiden og udøve nærværende ledelse"

Tydelig kommunikation, strammere styring end vanligt, tilstedeværende og synlig ledelse med empati og forståelse for uro og bekymringer hos frontpersonalet. Det har styrket motivationen, øget trygheden og gjort lederskabet stærkere og mere bevidst – kvaliteter, som består coronatesten, er to ledere enige om.

Læs artiklen

Dagtilbudsleder: "Vi lavede gymnastiksalen om til en kommandocentral"

Tillid under ansvar, ærlig feedback og et stærkt arbejdsfællesskab er vigtigt for skoleleder Marco Damgaard. Og så skal man som leder gøre tingene ordentligt. Læs med her, når skolelederen fortæller, hvad der er vigtigt for ham i hans ledelse.

Læs artiklen

Kontorchef: "Vi gik fra at være ’dem bag skærmen’ til at være en værdsat partner"

At skulle lede, anerkende og pleje fællesskab med medarbejderne pr. digital langdistance har lært kontorchef Karen Ingerslev i Region Midtjylland større systematik i opfølgning og tydeligere faglig kommunikation. Erfaringer, hun vil indarbejde i sin ledelse efter corona.

Læs artiklen

Vi kan ikke lede fra et skrivebord

Organisationsudvikling har mange steder været sat på hold under corona, men ikke hos servicechef Birgitte Hensch på Holbæk Sygehus. Midt i 2. bølge implementerede hun en ny teamorganisation og ændrede vagt- og arbejdsplaner for alle medarbejdere – og bl.a. ved at involvere dem lykkedes det med succes. Corona har for hende bekræftet, at ledelse skal foregå helt tæt på personalet.

Læs artiklen

Fra hverdagshelte til offentlig udskamning

Vinden vendte 180 grader for ledelse og personale i plejesektoren under corona. Fra at være hverdagens helte blev de offentligt hængt ud som faggruppe. Det har skærpet plejecenterleder Jeanette Spangsbergs faglige blik og ansvar for at sikre trivsel og motivation hos medarbejderne post-corona. Hun skifter hest og fokuserer på belastningspsykologi.

Læs artiklen

De 10 ledere der deler ud af deres erfaringer

Jeanette Spangsberg, plejecenterleder, Rosenlund Plejeboliger i Gladsaxe Kommune

Birgitte Hensch, serviceleder, Holbæk Sygehus i Region Sjælland

Karen Ingerslev, kontorchef, Koncern HR i Region Midtjylland

Louise Høybye, skoleleder, Højslev Skole i Skive Kommune 

Camilla Hildebrand Andersen, ledende lægesekretær, Amager og Hvidovre Hospitaler

Charlotte Abildgaard Jensen, leder, bostedet Mariested i Frederikshavn Kommune 

Anne Mette Mortensen, leder,  Bo- og Støttecentret i Aalborg Kommune 

Sabine Wolgast, afdelingschef, Ungecentret i Jobcenter København

Eva Meyer, dagtilbudsleder, børnehuset Nyrup I Helsingør Kommune

Christian Pedersen, ledende overlæge, Aalborg Universitetshospitals ortopædkirurgiske afdeling


Artikelserien er et resultat af projektet Ledelseserfaringer under corona, der er gennemført i regi af Væksthus for Ledelse.