Det har corona betydet for min ledelse

10 ledere fra kommuner og regioner reflekterer og samler op på de erfaringer og den læring, de har gjort sig under coronakrisen, hvor kerneopgaven for de fleste forandrede sig med ét slag.

Fra lynhurtig og effektiv omstillingskraft til kreative løsninger i nyorganisering af kerneopgaver, digital kvantespring, distanceledelse, oversættelse af retningslinjer for fysisk borgerbetjening samt trivsel- og motivationsarbejde på højt niveau. Det er blot et par af de overskrifter, som de 10 ledere sætter på deres offentlige erfaringer med coronaledelse. 

I otte temaartikler giver de deres bud på, hvordan coronakrisen har forandret deres ledelsesmæssige og organisatoriske landskab – og hvilke erfaringer, de tager med som ny ledelsespraksis.

Læs artiklerne samlet her

 

Fra hverdagshelte til offentlig udskamning

Vinden vendte 180 grader for ledelse og personale i plejesektoren under corona. Fra at være hverdagens helte blev de offentligt hængt ud som faggruppe. Det har skærpet plejecenterleder Jeanette Spangsbergs faglige blik og ansvar for at sikre trivsel og motivation hos medarbejderne post-corona. Hun skifter hest og fokuserer på belastningspsykologi.

Læs artiklen

Vi kan ikke lede fra et skrivebord

Organisationsudvikling har mange steder været sat på hold under corona, men ikke hos servicechef Birgitte Hensch på Holbæk Sygehus. Midt i 2. bølgeimplementerede hun en ny teamorganisation og ændrede vagt- og arbejdsplaner for alle medarbejdere – og bl.a. ved at involvere dem lykkedes det med succes. Corona har for hende bekræftet, at ledelsen skal foregå helt tæt på personalet.

Læs artiklen

Kontorchef: "Vi gik fra at være 'dem bag skærmen' til at være en værdsat partner"

At skulle lede, anerkende og pleje fællesskab med medarbejderne pr. digital langdistance har lært kontorchef Karen Ingerslev i Region Midtjylland større systematik i opfølgning og tydeligere faglig kommunikation. Erfaringer, hun vil indarbejde i sin ledelse efter corona.

Læs artiklen

Dagtilbudsleder: "Vi lavede gymnastiksalen om til en kommandocentral"

At tænke kreativt under heftigt tidspres er en kompetence, dagtilbudsleder Eva Meyer og hendes medarbejdere har udviklet og praktiseret til fulde under corona. For når kerneopgaven skal reorganiseres næsten fra bunden, er der både ressourcer, loyalitet og opbakning at finde hos personalet. De kreative løsninger og sammenholdet i at skabe dem tager hun med sig efter corona.

Læs artiklen

Leder om corona: ”Det har været rigtig rart at kunne være til stede hele tiden og udøve nærværende ledelse”

Tydelig kommunikation, strammere styring end vanligt, tilstedeværende og synlig ledelse med empati og forståelse for uro og bekymringer hos frontpersonalet. Det har styrket motivationen, øget trygheden og gjort lederskabet stærkere og mere bevidst – kvaliteter, som består coronatesten, er to ledere eneste om.

Læs artiklen

Leder om corona: ”Når jeg ud ad vinduet så en lærer gå hjem med lidt sammensunkne skuldre sørgede jeg for at ringe og høre til trivslen”

De gode grin og skøre indfald har været den livline, skoleleder Louise Høybye har kastet ud til medarbejderne på Højslev Skole i Skive Kommune for at hive alle igennem coronakrisen med motivationen og fællesskabet i behold. Og i processen fandt hun selv den delikate balance mellem at styre og støtte, som hun tager med sig videre.

Læs artiklen

Afdelingschef i jobcenter om corona: ”Bekymringen for at tabe nogle på gulvet, gav os nye løsninger”

Coronakrisen har krævet en ny organisering af kerneopgaverne og har i processen speedet den digitale omstilling markant op. Hos to ledere har det skærpet fokus på at levere meget præcis kommunikation til og mindske kompleksiteten for medarbejderne. Gevinsten har været overraskende aha-oplevelser med borgerne.

Læs artiklen

Overlæge om corona: ”Det var som at spille på udebane hele tiden”

Når specialisterne i ortopædkirurgi mister kerneopgaven, mister de også meningen i arbejdet, erfarede ledende overlæge Christian Pedersen på Aalborg Universitetshospital. Han måtte kigge dybt i skufferne for at finde opgaver til lægerne, men oplevede stor loyalitet og agilitet i 'pause-arbejde', som han tager med sig i fremtidige forandringer.

Læs artiklen

De 10 ledere der deler ud af deres erfaringer

Jeanette Spangsberg, plejecenterleder, Rosenlund Plejeboliger i Gladsaxe Kommune

Birgitte Hensch, serviceleder, Holbæk Sygehus i Region Sjælland

Karen Ingerslev, kontorchef, Koncern HR i Region Midtjylland

Louise Høybye, skoleleder, Højslev Skole i Skive Kommune 

Camilla Hildebrand Andersen, ledende lægesekretær, Amager og Hvidovre Hospitaler

Charlotte Abildgaard Jensen, leder, bostedet Mariested i Frederikshavn Kommune 

Anne Mette Mortensen, leder, Bo- og Støttecentret i Aalborg Kommune 

Sabine Wolgast, afdelingschef, Ungecentret i Jobcenter København

Eva Meyer, dagtilbudsleder, børnehuset Nyrup I Helsingør Kommune

Christian Pedersen, ledende overlæge, Aalborg Universitetshospitals ortopædkirurgiske afdeling


Artikelserien er et resultat af projektet Ledelseserfaringer under corona, der er gennemført i regi af Væksthus for Ledelse.