Relationel koordinering

Fælles mål samt konstruktiv og nysgerrig kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. Læs om syv tiltag, der forbedrer den relationelle koordinering i din organisation.

Internal error

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Fælles mål samt konstruktiv og nysgerrig kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. Denne publikation om teorien bag relationel koordinering giver anvisninger på, hvordan ledere styrker samarbejdet om kerneopgaven – til gavn for borgerne.

Alle samarbejder bygger på en grad af relationel koordinering. Det afgørende spørgsmål er, hvor god denne relationelle koordinering er – dvs. hvor gode relationerne og kommunikationen mellem de involverede parter er.
Forskning viser, at en høj grad af relationel koordinering øger organisationens effektivitet, kvalitet og trivsel. Ifølge teorien er der en række tiltag, du som leder kan gøre, hvis du vil forbedre den relationelle koordinering i din organisation:

  1. Afklar det fælles formål
  2. Vigtig viden skal være fælles
  3. Styrk den gensidige respekt
  4. Tal om, hvordan I vil kommunikere
  5. Kommunikér konstruktivt
  6. Find en balance mellem skrift og tale
  7. Vær nysgerrig og responsiv

I publikationen er der råd og inspiration til, hvordan du kan gøre det i praksis.