10 råd om hvordan man får succes på de sociale medier

Flere og flere virksomheder og organisationer er til stede på de sociale medier. Men som med de fleste andre tiltag er der nogle ting, der bør overvejes. Få 10 gode råd om, hvordan I bruger de sociale medier.

Skribentinfo

Afhængig af om man er ’Børnehaven Solsikken’, ’Københavns Borgerservice’ eller ’Roskilde Kommune’ er der selvfølgelig stor forskel på, hvilke overvejelser man bør gøre sig, når man begiver sig ud i de sociale medier. Fælles for både organisationer og virksomheder, store som små, gælder der nogle fællestræk for, hvornår brugen af de sociale medier fører til succes.(Læs kort om hvad sociale medier er)

Overordnet handler det om at forstå, hvordan de sociale medier fungerer, og hvordan man kan drage nytte af det. De sociale medier er eksempelvis ikke som hjemmesider. De har en mere dynamisk karakter, og brugerne vil gerne forstyrres i dette forum.

Vælger I som organisation at være til stede dér, er det derfor vigtigt at forstå og arbejde ud fra de præmisser der gør sig gældende. Lederweb har derfor samlet 10 gode råd til, hvordan Jeres sociale mediestrategi bliver en succes.

10 råd til hvordan I får succes med de sociale medier

1. Gør det kun hvis I har ressourcer til det

En "halv" løsning kan skade mere end den gavner. Som sagt er de sociale medier et dynamisk medie, og hvis I er til stede der, forventer brugerne også, at I rent faktisk er til stede. At være til stede uden at være aktiv, sender et signal om, at jeres organisation eller enhed generelt er inaktiv.


2. Lav en plan

Afklar formålet med din organisations engagementet i de sociale medier. Er det primært en intern gevinst, bedre kundeservice og –kontakt eller både-og I går efter? Hvor ofte opdaterer I indhold? Og hvad er relevant indhold for Jeres organisation? Er nogle af de spørgsmål, I skal stille jer selv. For sociale medier gælder for øvrigt det samme som med blogs. Det forventes, at man fokuserer, opdaterer regelmæssigt og besvarer henvendelser. Gør derfor bestemte personer ansvarlige for, at dette sker. Find evt. personer i organisationen, der allerede bruger de sociale medier og træk på deres erfaringer.


3. Skab værdi for brugeren

Hvis I bevæger jer ud i de sociale medier, er det vigtigt, at I har fundet et andet ærinde end blot at være til stede. Hvilken værdi kan brugeren få ved at være ’venner’ med jer, er at af de spørgsmål, I skal stille. Kan de få indflydelse? Skal de underholdes? Eller er det ment som nyhedsopdatering?

Sørg for at indholdet ikke er det samme som på jeres hjemmeside – brugerne kan godt selv finde oplysningerne der. De bruger ikke de sociale medier, hvis de vil søge generel viden om Jeres organisation.


4. Det skal være personligt

Vis at der er levende mennesker bag organisationen, så brugerne ikke interagerer med fx ’en kommune’, men med mennesker. Sørg for ikke at copy-paste paragraffer og regelsæt ind i svar, og vis hvem der svarer brugerne på deres henvendelser. Det kan I gøre ved at ’underskrive’ svar på henvendelser, med fornavn i stedet for Mvh Herning Kommune. 


5. Skriv i øjenhøjde

Skriv i øjenhøjde – ’let og casual’, men alligevel fokuseret. Drop jura-sprog og højtflyvende akademiske vendinger. Hvis I besvarer henvendelser på facebook ved f.eks. at henvise til paragraffer eller bruger standardbesvarelser, som det ofte sker ved svar på mails, bliver brugerne irriterede – de forventer personligt og uformelt svar, da de sidder i en uformel kontekst. Husk at man i de sociale medier kommunikerer til en ’ven’.


6. Aktiver brugerne

Faciliter debat. Stil spørgsmål til brugerens mening om det emne du/I skriver om. Du kan fx opfordre brugerne til at indsætte links til hjemmesider hvor de har fundet oplysninger, der kan være gode for andre brugere. Gør det nemt at deltage – fx afstemninger på en blog så brugerne ikke behøver skrive lange kommentarer for at være med.


7. Håndtere kritik

Lav en plan for, hvordan kritik håndteres. Sørg for at alle, der er involveret i de sociale medier i organisationen, kender planen.


8. Hold Jer opdateret

Der bliver konstant lavet nye tiltag, så derfor er det vigtigt at følge udviklingen på diverse sociale platforme og i det hele taget omkring de sociale medier I interesserer jer for. Du kan fx følge med på blogs som Mashable.com eller SocialMediaExaminer.com eller på den danske hjemmeside www.version2.dk.  


9. Monitorering.

Alt efter organisationens størrelse og behov kan det være en god ide at overvåge din organisation. Hvad siger kunderne om Jer? Brug det til at finde Jeres kernebrugere. Overvåg hvad de skriver om, og hvad de skriver om Jer. Det vil hjælpe Jer til at fokusere og finde temaer, der er relevante for Jeres brugere. Du kan fx overvåge via Google Alerts.

10. Brug statistik

Hold statistik over, hvilken type indhold der virker for dig, og hvad der ikke gør. Fx; hitter dine Selvhjælps-videoer mere end dine pressemeddelelser?

Politik for brugen af sociale medier
Er der mange, der skal være involveres i organisationens sociale medier, er det en god ide at udarbejde en politik herfor. Den bør udarbejdes i sammenhæng med de øvrige politikker og retningslinjer. Så er man sikker på, at alle har kendskab til spillereglerne for fx Jeres Facebookprofil. Husk at inddrage medarbejderne i udarbejdelsen af en politik for brugen af sociale medier. En debat om hvad man må og ikke må, fremmer alles forståelse af formålet.


Sociale medier er;

  • Online tjenester, som sætter mennesker i stand til at deltage i interaktion ved at dele eller selv bidrage til produktion af indhold, meninger, erfaringer, nyheder og perspektiver mv.. Det gøres fx via blogs, podcasts, netværk, communities og wikis. Sociale medier danner ramme for interaktion mellem individer og mellem grupper af mennesker. De sociale medier kan forstås som en udvikling fra en traditionel forståelse af medier som envejskommunikation, til hvad der kan betegnes som flervejskommunikation eller en mange-til-mange model.

Eksempler på sociale medier;

- Facebook, LinkedIn, Pinterest, Snapchat og Instagram – sociale netværk
- YouTube – videodeling
- Flickr – fotodeling


Læs også:

Sådan håndterer du Facebook på jobbet 

Skribentinfo

Kommentarer