10 træk ved en dårlig leder

Ingen vil være det, men nogle er det alligevel – den dårlige leder. En dårlig leder holder medarbejderne små og skaber en ubehagelig arbejdsstemning – med negative konsekvenser til følge. Her får du ti bemærkelsesværdige træk hos en dårlig leder.

Skribentinfo

At være leder er ikke en popularitetskonkurrence, og du vil uundgåeligt træffe beslutninger, medarbejderne vil være uenige med dig i. Det betyder ikke, at du er en dårlig leder.

I denne artikel kan du læse, hvad du ikke skal gøre som leder. 

#1 Er en dårlig planlægger

God planlægning er den bedste måde at fordele arbejdsbyrden retfærdigt på, og gøre det realistisk at overholde deadlines. En dårlig leder kan finde på at smide flere dages arbejde på en medarbejders skrivebord og bede vedkommende gøre det færdigt i morgen. Det går selvfølgelig ikke. Det betyder nemlig, at medarbejderne altid agerer brandmænd, hvor de kun laver ”her og nu-opgaver”, og ikke har den tid, det kræver for at udføre det væsentlige arbejde eller tænke nye og kreative tanker. Dårlig planlægning gavner ikke kvaliteten af arbejdet og skaber en anspændt atmosfære.

#2 Har uklare forventninger

Det er dårlig ledelse, når lederen har svært ved præcis at forklare, hvad medarbejderne skal gøre, og hvorfor, eller hvornår en opgave eller et projekt er vellykket. Når forventningerne ikke er tydelige, bliver en opgave ofte løst utilfredsstillende.

Der er stor forskel på autonomi og uklarhed. Ved medarbejderne ikke, hvad de skal gøre? Eller ser medarbejderne ikke ud til at forstå, hvad der er deres opgaver? Så kan det skyldes uklar eller manglende kommunikation fra lederen.

Læs også: Kære leder!

#3 Råber ad medarbejderne eller mobber dem

Der er to situationer, hvor en leder gerne må råbe ad medarbejderne: Når der er så meget støj, at de ellers ikke kan høre ham, eller når der er en livstruende situation. Ellers er det aldrig en god idé at råbe.

Det er endnu værre, når råbene bliver til mobning, og der opstår en frygtkultur på arbejdspladsen. Hvis en medarbejder bliver udskammet eller råbt ad foran kollegerne fx til et møde, så tilskynder det ikke engagement og ofte vil medarbejderen ikke føle sig som en del af gruppen. Eller hvis medarbejderen oplever at få perfide kommentarer eller bliver direkte ignoreret. 

#4 Anerkender ikke

Mange medarbejdere vokser, hvis lederen påskønner og anerkender deres arbejde. Faktisk er det for mange endnu vigtigere end at få mere i løn. En undersøgelse, som amerikanske Stepstone har lavet, viser, at 30 pct. søger andet job, fordi de ikke får nok anerkendelse i deres nuværende stilling.
Endnu værre er en leder, der ikke viser påskønnelse, og endda tager æren for medarbejderens opgaver. 57 pct. af de adspurgte i undersøgelsen finder det fuldstændigt uacceptabelt.

Læs også: Kend den vigtige forskel på anerkendelse og værdsættelse

#5 Giver ingen supervision og feedback

For at nå en afdelings fælles mål forventer medarbejderne at blive guidet eller vejledt af deres leder. En dårlig leder forventer til gengæld, at medarbejderne læser deres tanker, og selv finder ud af, hvad de skal gøre. Først bagefter, siger lederen, at tingene desværre ikke gik, som de troede, de ville. Dette er langt fra effektivt og fører kun til irritation. Især nye medarbejdere med mindre erfaring efterspørger støtte og feedback.

Læs også: 10 feedback regler

#6 Indrømmer ikke fejl

Folk laver fejl, det gør ledere også! En god leder indrømmer sine fejl og undskylde, når situationen kræver det. En dårlig leder vil finde alle mulige undskyldninger for ikke at indrømme sine fejl.

Læs også: Find fem fejl og lær af det

#7 Siger aldrig "tak"

Når medarbejderne har nået et mål eller løst en vanskelig opgave, , er det rart at få et skulderklap. Selvom de med løn har arbejdet igennem en weekend for at få en specifik opgave løst til tiden, så forventer de fleste medarbejdere stadig at få en tak fra deres chef. En dårlig leder tager ikke dette til efterretning, men ser det som en selvfølge.

Læs også: Husk at sige tak

#8 Udøver nepotisme

En dårlig leder favoriserer visse medarbejdere. Lederen giver de bedste opgaver til de medarbejdere, vedkommende bedst kan lide i stedet for til dem, der er bedst egnede til at få opgaven. En, som lederen deler mange fælles interesser med, og som lederen kan få en god samtale med, er ikke altid den rette til en opgave.

Læs også: Guide til social kapital

#9 Fokuserer på hvad der går galt

Et karakteristisk træk ved en dårlig leder er, at vedkommende kun påpeger, hvad der går galt, og ikke hvad der går godt. Ved hele tiden at påpege små problemer og fejl, ønsker lederen at få sig selv til at se bedre ud. Når fejl påpeges, så forsvinder medarbejdernes risikovillighed, hvilket mindsker chancen for ekstraordinære resultater. Og netop gode resultater er i sidste ende, det en leder er ansvarlig for.

#10 Er mikromanager

En god leder sætter et mål og definerer klare forventninger. Han giver dog holdet frihed til selv at nå målene. En leder, der blander sig i den mindste detalje, giver ikke medarbejderne en chance for at lære og vokse.

Læs også: 5 tegn på at du bør skure ned for kontrollen

Hvad kendetegner så de gode ledere?

Du kender nu ti fremtrædende træk ved en dårlig leder. Men hvilke egenskaber har en god?

En god leder:

  • er positiv og hjælpsom, råber ikke og forstyrrer ikke.
  • giver anerkendelse og påskønnelse i form af komplimenter.
  • forklarer tydeligt, hvad han eller hun forventer af medarbejderne.
  • tager ikke selv alle laurbærrene, men anerkender dem, der har opnået særlige præstationer, eller som fungerer godt.
  • forudser og planlægger realistisk afdelingens arbejdsbyrde.
  • tilskynder til vækst og accepterer, at der kan ske fejl.


Denne artikel har hentet inspiration fra flere forskellige artikler blandt andet fra den tyske hjemmeside AG5. 

 

Skribentinfo

Kommentarer