Metoder til at evaluere ledere

Ledere kan evalueres på flere måder. Her kan du læse om den mest udbredte spørgeskemametode og den mere dialogbaserede tilgang til evaluering af ledelse.

Skribentinfo

Der er i princippet tale om to forskellige teoretiske udgangspunkter for ledelsesevaluering, dels om to forskellige metoder til at skabe viden om ledelse. I praksis kombinerer næsten alle kommuner og regioner elementer fra de to tilgange.

Den kvantitative metode

Hidtil er der høstet flest erfaringer med forskellige former for spørgeskemabaseret ledelsesevaluering. Denne tilgang kaldes her ”kvantitativ.”

Et eksempel er 360-graders evaluering. Tilgangen indebærer, at de, der arbejder sammen med lederen, besvarer et spørgeskema med en række spørgsmål om, hvordan de hver især vurderer, at lederen har løst sin ledelsesopgave.

Læs om den kvantitative metode

Den kvalitative metode

De mere dialogorienterede metoder går under betegnelsen ”den kvalitative tilgang”. Metoden er nyere og har derfor ikke haft samme udbredelse. Der er derfor ikke høstet så mange erfaringer med metoden. Metoden bygger på tale frem for tal.

Læs om den kvaltitative metode

Kombinerede metoder

De fleste organisationer vælger at kombinere tilgangenes metodiske styrker og designer ”hybridmodeller”, dvs. evalueringsforløb, der har både kvantitative og kvalitative elementer.

Læs mere

Læs Væksthusets guide til ledelsesevaluering

Bestil Væksthusets gratis guide til ledelsesevaluering

Skribentinfo

Kommentarer