Derfor skal du lede efter medarbejdernes værdier

En ny ph.d.-undersøgelse afslører, at et fokus på værdier giver medarbejdertilfredsheden et skub i den rigtige retning. Læs her, hvordan du som leder kan imødekomme medarbejdernes værdier gennem dag-til-dag samtaler og tre konkrete råd.

Skribentinfo

Medarbejdere i dag har fokus på, om deres grundlæggende værdier imødekommes i deres arbejde. Det er ikke nok at være motiveret, arbejdet skal også have værdi. De personlige samt menneskelige (arbejds)værdier, sætter rammerne for om de ansatte føler, at arbejdet er værd at udføre. Dette kan have indflydelse på om de kan rekrutteres og fastholdes i arbejdet. Medarbejderne er mere tilfredse, hvis du imødekommer deres værdier.

Forskel på motivation og værdier

Både motivation og værdier er medvirkende til, at medarbejdere vælger eller fravælger én slags arbejde eller opgaver frem for andet. Målet med begge er at få medarbejdere til at arbejde mere effektivt.

Medarbejderens værdier rummer mere end blot deres motivation. Værdier kan udtrykkes som normer og rammer for adfærd, og de er modsat motivationsfaktorer, påvirket af hele medarbejderens liv, da værdierne også gør sig gældende uden for arbejdslivet og derfor påvirker både familie-, fritids- og arbejdslivet. Værdierne er bestemmende for medarbejderens adfærd og holdninger.

Værdier er derfor væsentlige i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere, da arbejdsværdier giver udtryk for de ansattes prioriteringer i arbejdet og kan tydeliggøre, hvorfor de handler og agerer, som de gør.

Dag-til-dag samtaler

Ledere afholder typisk MUS-samtaler én gang årligt. En pendant til dette er daglige samtaler, hvor lederne tager pulsen på medarbejdernes ’værdi-tilstand’.

Medarbejdere efterspørger i højere grad daglig feedback, dialog, vurdering, evaluering og samspil med deres ledere. Utilfredshed og manglende motivation i arbejdet forekommer netop, når disse samspil kun eksisterer og planlægges til de årlige MUS-samtaler.

MUS-samtalerne er vigtige, men den daglige dag-til-dag evaluering er endnu vigtigere for, at medarbejderne føler, at deres værdier imødekommes. Det er urealistisk at sætte som scenarie, at ledere kun skal imødekomme medarbejdernes værdier til de årlige MUS-samtaler, da de kan skifte hurtigt.

Fordi værdierne er påvirket af hele medarbejdernes liv, vil de skifte alt efter, hvad der sker i livet som fx at få børn, blive gift eller skilt. Således kan arbejdsværdierne skifte retning i løbet af året og medarbejderne risikerer at føle, at deres ledere ikke forstår eller er bekendt med, hvilke værdier, der har betydning i deres (arbejds)liv.

Råd om ledelse med afsæt i værdier

  1. Lederne skal tage en daglig ’værdi-puls’ på medarbejderne: Er det en medarbejder, som har behov for feedback, skal vedkommende have det hver dag. Eller er det en nyansat og ung medarbejder, kan det være at daglig ros er vigtigt. De enkelte medarbejderes personlige værdier skal findes og imødekommes.
  2. Åben dialog og samspil: medarbejdere og ledere skal dagligt i dialog og gensidigt bruge hinanden i arbejdet. Forskning viser, at især dialogmøder/medarbejdermøder med alle medarbejdere og ledere er vigtigt for medarbejdernes trivsel, og det er noget som, de efterspørger.
  3. Ledere skal have fokus på de personlige, individuelle værdier, når de rekrutterer nye medarbejdere, og eksisterende medarbejdere skal fastholdes i arbejdet: Med et fokus på værdier sikrer ledere, at de har fokus på det hele menneske i organisationen med de værdier, som medarbejderne både prioriterer i arbejds- og privatlivet og ikke blot på, hvad der motiverer dem i arbejdet.
Ph.d.-afhandlingen er en analyse af, hvordan samspillet mellem personaleplanlægning og arbejdsværdiorientering hænger sammen, når værdibaseret ledelse anvendes som ledelsesform. Til at studere dette samspil er der anvendt sygeplejersker som case. I ph.d.-afhandlingen er der interviewet fire sygeplejerskegrupper henholdsvis sygeplejerskeledere, ansatte sygeplejersker, nydimitterede sygeplejersker og sygeplejestuderende.

 

Referencer:
- Hansen, Gitte Dalgaard (2015): Samspil mellem personaleplanlægning og arbejdsværdiorientering – et kvalitativt casestudie om rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker. Aalborg Universitetsforlag. Ph.d.-afhandling.

 

Læs mere:

Advarsel: 13 tegn på at de bedste medarbejder er på vej væk

6 ledelsesredskaber der motiverer mere end løn

Forskning: 4 måder at styrke motivationen på

 

 

 

 

 

 

Skribentinfo

Kommentarer