3 tips til at tænde en demotiveret medarbejder

De fleste ledere har sikkert haft en medarbejder, som har mistet motivationen. Det er frustrerende, og det kan være svært for både dig og dine andre medarbejdere, at have medfølelse for en demotiveret medarbejder. Men det lønner sig at have medfølelse. Her får du en guide til, hvordan du ved at aktivere medarbejdernes søgesystem, får pustet nyt liv i motivationen.

Skribentinfo

Du er nødt til at have medfølelse og sympati for medarbejdere, som har mistet motivationen, ellers risikerer du, at deres motivation falder endnu mere. Det skriver Dan Cable, professor fra London Business School, i en artikel fra Harvard Business Review. Ifølge professoren kan du ved at vise medfølelse også bedre forstå de bagvedliggende grunde til, at medarbejdere mister passionen for, hvad de laver. 

Rent biologisk har vi alle brug for at føle os motiveret. Vi har brug for at føle, at det, vi laver, er meningsfyldt. Læs her om medarbejdernes søgesystem og hvordan du aktiverer det.

Søgesystemet i hjernen

Der findes en del i vores hjerne, som kaldes søgesystemet. Søgesystemet skaber de naturlige impulser til at lære nye kompetencer og påtage nye, udfordrende og meningsfyldte opgaver. Når vi følger disse impulser, modtager vi en dosis dopamin. Dopamin virker som en neurotransmitter i hjernen og er oftest forbundet med følelser som glæde og motivation. Denne dosis dopamin giver os en større lyst til at fortsætte med at deltage i aktiviteter. Når vores søgesystem er aktiveret, føler vi os mere motiverede, målbevidste og veloplagte. Vi føler os mere levende. 

Medarbejdernes motivation øges af at udforske, eksperimentere og lære nyt. Som leder skal du derfor give plads til læring og personlig udvikling. Ellers vil medarbejdernes job blive for rutinepræget og til slut være uinspirerende for dem. Det naturlige instinkt i en situation som denne er at lukke af. 

Hjernen fortæller, at man skal blive ved med at udforske og lære nyt. 

Aktivér medarbejdernes søgesystem

Du skal løbende aktivere dine medarbejderes søgesystem. Men hvordan kan du gøre det? Ifølge Dan Cable, kan organisationer både opnå deres mål og forbedre deres medarbejders motivation. Der findes tre små, men stadig betydningsfulde, tricks, som ledere kan bruge til at aktivere medarbejdernes søgesystem:

  1. Opfordr medarbejderne til at arbejde med deres styrker
  2. Skab muligheder for at de kan eksperimentere 
  3. Hjælp medarbejderne med at gøre formålet med deres arbejde personligt

Filosoffer har igennem årtusinder fortalt, at mennesker bliver drevet af at vise deres personlighed frem i det, de laver. Mange organisationer glemmer dog hyppigt ønsket om personlig udtryksform på trods af, at vi ofte priser fordelene ved kreativitet og innovation. 

1. Arbejd med medarbejdernes styrker

Ingen har lyst til at udføre forprogrammeret adfærd gang på gang. Medarbejdere har behov for at bruge deres unikke kompetencer og styrker til at træffe beslutninger om, hvordan de kan tilføre succes til den organisation, de arbejder i. Når medarbejderne overvejer hvilke kompetencer, der er deres bedste, bliver deres søgesystem aktiveret. Undersøgelser viser, at mennesker føler sig mere levende, når de får lov til at identificere og bruge deres unikke styrker. 

Ledere kan hjælpe medarbejdere med at være den bedste udgave af dem selv, uden at ændre for meget på rammerne ved deres eksisterende job. Bed dine medarbejdere skrive nogle historier ned, hvor de har følt, at de har haft succes, fordi de i situationen var den bedste udgave af sig selv. Og hvor denne følelse har gjort, at de var mere komfortable omkring deres kollegaer, fordi deres unikke styrker bliver værdsat. 

Undersøgelser viser, at medarbejdere, som har gjort dette, yder en bedre service. De oplever en større tilknytning til organisationen og har generelt mindre lyst til at søge nyt job.

Medarbejdere vil gerne værdsættes for deres unikke styrker og de perspektiver, som de bringer på banen. Jo mere du som leder kan værdsætte disse, jo bedre. 

2. Safe Zone eksperiment

En anden måde, du kan aktivere dine medarbejderes søgesystem, er ved at skabe en eksperimentalt safe zone, som inkluderer leg og støtter social interaktion blandt medarbejderne. Leg stimulerer ikke kun søgesystemet, det mindsker også angst, frygt og uro. Udover at leg skaber positive følelser, øger legen i safe zone også medarbejdernes motivation.

Motivation kan inddeles i fire underkategorier: 

Reel motivation er, når medarbejderne gør bestemte ting, fordi de selv har lyst til at gøre det. Denne reelle motivation er bedre end en overfladisk og tvungen motivation, hvor medarbejdere gør bestemte ting, fordi de får af vide, at de skal. Den reelle motivation skaber kreativitet og plads til udfoldelse, hvorimod tvungen motivation oftest undertrykker det. 

Når organisationer kommunikerer at forandring og innovation er en chance for eksperimenter, leg og læring, har de en større chance for at opnå succes med forandringerne. Hvis medarbejderne opfatter forandring og innovation som en præstationssituation, bliver de usikre og risikoaverse og er mindre villige til at holde ud i hårdere tider. 

3. Giv formålet med arbejdet et personligt touch 

En følelse af formål behøver ikke nødvendigvis kun at udspringe fra meget betydningsfulde handlinger, såsom at redde liv eller sikre rent drikkevand. Vi kan også føle, at vores job har et formål, når vi kan se en sammenhæng mellem det, vi gør og den udvikling, det fører med sig.  

Medarbejderes målrettethed stiger, når de kan mærke, at deres unikke styrker hjælper andre, og der sker en positiv udvikling i organisationen. Eller når de er i direkte kontakt med de mennesker, som bliver berørt af deres arbejde. Mange organisationer benytter derfor metoder, hvor medarbejderne bruger tid med den målgruppe, som organisationen forsøger at ramme. 

Artiklen er baseret på 'Why People Lose Motivation – and What Managers Can Do to Help' fra Harvard Business Review

Læs også: 

Motivationssamtalen: Undgå at miste dine bedste medarbejdere

Drop hyggehykleriet når du giver svær feedback

5 råd: Bliv klar til ferie uden stress

Skribentinfo

Kommentarer