3 trin: Skab god ledelse gennem dit ledelsesløfte

Du er forpligtet til at interessere dig for de mennesker, du leder. En forpligtelse, der indebærer en forståelse for det enkelte menneske. Et ledelsesløfte kan medvirke til at skabe god ledelse og betragte ledelse som et fag, hvor du gennem løftet gør dig fortjent til at få medarbejdernes tillid og respekt.

Skribentinfo

Som færdiguddannet jurist afgav jeg juristløfte, hvilket var med et klart mål om at forpligte mig selv på dette løfte, og samtidig løbende reflektere over, om jeg reelt efterlevede det løfte, jeg havde givet. Juristløftet går i al sin enkelthed ud på at opretholde en faglig og holdningsmæssig troværdighed og udgør det værdimæssige kodeks, som juristen skal leve op til, for at fortjene befolkningens respekt og tillid. Det er baseret på værdier, etik og indlevelse i og forståelse for mennesker.

Man kan drage flere paralleller mellem juristløftet og ledergerningen. Medarbejdernes tillid og respekt er også noget, man skal gøre sig fortjent til som leder, men man skal også se ledelse som en menneskegerning, hvor man lever sig ind i andre mennesker. Medarbejdernes tillid kræver, at lederen først og fremmest forpligter sig selv på faget og rollen som leder. Tage lederskabet på sig, som det populært hedder.

Læs også: 11 ting gode ledere gør

At se og ville mennesker

Kernen i ledelsesfaget er at se og ville mennesker – uanset om du er teamleder, afdelingschef, personalechef eller administrerende direktør. Ledelse kan ikke uddelegeres. Mennesket er ubetinget det vigtigste fokus for en leder.

Hvis god ledelse skal have et reelt indhold og være synligt for medarbejderne, er det uundgåeligt som leder at reflektere over, hvordan egne værdier, holdninger og egen adfærd ser ud i praksis. Det er refleksion over, hvordan du lytter, hvor nysgerrig du er, og hvad du får øje på hos mennesket.

Den indlevelse og forståelse, man som leder får ved at snakke med andre og stille spørgsmål, skal du bruge, når du skaber rammerne for medarbejdernes arbejde og får fremhævet de bedste kompetencer hos den enkelte medarbejder. Du skal se dig forpligtet til at dyrke mangfoldigheden og se de mange forskellige mennesker og de mange forskellige sider, hvert menneske har. 

Og jovist, så handler ledelse også om fyringer, korrigering af adfærd, konfliktløsning og de mange etiske dilemmaer og praktiske opgaver. Og den del skal du også tage ansvar for. Disse konflikter og ”ubehagelige samtaler” kan man måske minimere, hvis man anskuede dem fra et andet perspektiv. Et perspektiv, der tager afsæt i ledelsesløftet, hvor indlevelse, forståelse, værdier og holdninger kommer til at fylde mere i lederens kalender.

Men god ledelse kræver også et løfte, tilsvarende juristløftet. Et ledelsesløfte, som indebærer, at man som leder forpligter sig til at opretholde en ledelsesmæssig troværdighed og faglig standard baseret på værdier, etik og indlevelse i og forståelse for mennesker. 

Læs også: 4 spørgsmål gode ledere har svaret på

Efterlev dit ledelsesløfte

For at ledelsesløftet reelt virker, skal der handling til, og man er som leder forpligtet til at holde det i live. Det er vigtigt at understrege, at man med et ledelsesløfte ikke stræber efter perfekt ledelse, for ledelse er også at begå fejl. Men pointen er, at man lover sig selv, at man arbejder ud fra en tilgang og et værdisæt, hvor etik samt indlevelse i og forståelse for andre mennesker er i centrum.

3 trin: Sådan laver du et ledelsesløfte

I arbejdet med ledelsesløftet er der især tre trin, som er vigtige; først og fremmest refleksionen, dernæst formuleringen af ledelsesløftet og endelig, hvordan du praktiserer og vedligeholder dit løfte.

1. Reflekter over din ledelse

Refleksionen kræver, at du skaber tid til dig som leder. Tid, hvor du gør dig tanker om ledelse på alle tænkelige måder. En start kan være at reflektere over de fundamentale elementer; værdier, etik og indlevelse i og forståelse for mennesker. At gøre dig overvejelser om, hvad det konkret betyder, og om det er noget, du egentlig lever efter, eller om der er noget du skal øve dig i, og ikke mindst; om du dybest set bruger din ledelsestid rigtigt i hverdagen. Det kræver selvindsigt, men ellers kan sparring med en lederkollega være med til at kvalificere ledelsesløftet.

2. Skriv dit ledelsesløfte

Næste trin handler om at få skrevet dit ledelsesløfte. Gør det ydmygt simpelt. Gem de lange fine sætninger til andre sammenhænge. De korte sætninger er nemmere at huske for alle. Tænk på et visitkort. Måske skal det ikke fylde mere end et visitkort. Et kort du altid kan have på dig. 

Læs også: 7 stærkt undervurderede egenskaber hos gode ledere

3. Vedligehold dit ledelsesløfte

Det sidste og afgørende trin er også ofte det mest oversete i ledergerningen – nemlig den praktiske udfoldelse og vedligeholdelse af ledelsesløftet. 

Hæng det op eller læg det synligt og aftal med dig selv, hvilket punkt du vil arbejde med hver dag, mindst én gang om dagen i en bestemt periode. Evaluér efter den første periode og kig kritisk på, om du rent faktisk har efterlevet det, og tving dig selv til at udfolde det endnu mere. 

Vedligeholdelsen af ledelsesløftet sker både gennem den løbende refleksion, men det sker i høj grad også gennem den løbende praktisering og konkrete handlinger. Handlinger, hvor man med både ord og adfærd viser, at man står inde for sit løfte, og at det dermed får den rette værdi i praksis. Dét er med til at øge troværdigheden af ledelsesløftet. Og hvilken leder ønsker ikke at fremstå troværdig.

Læs også: Derfor holder gode ledere deres mund

Inspiration til arbejdet med de 3 trin

1.Refleksion over ledelse

Jeg har afsat 1 time hver fredag morgen til refleksion. Det er lagt fast i kalenderen. Jeg fortæller det samtidig til omverdenen, både lederkolleger og medarbejdere, så de også ved, at jeg tager min ledelsesrolle seriøst. Her bruger jeg tid til at tænke over, hvilken værdi jeg skaber som leder. Jeg stiller mig selv følgende spørgsmål:

Hvorfor var det jeg blev leder? Hvordan arbejder jeg med at forstå og leve mig ind i andre mennesker lige nu? Hvad fungerer godt lige nu? Og kan jeg gøre mere for at øge min forståelse, fx invitere mig selv mere ind i medarbejdernes dagligdag eller stille spørgsmål med fokus på den enkeltes udvikling? Skal jeg lytte mere? Er det noget der har fungeret godt/mindre godt i den forgangne uge?

2. Nedskrivning af ledelsesløftet

Indholdet af ledelsesløftet er det, der på samme tid har motiveret mig til at blive leder, og som jeg vil arbejde for i mit lederskab. Jeg har foreløbigt formuleret det sådan:

I mit lederskab forpligter jeg mig på at arbejde for medarbejdernes tillid og respekt, dette gør jeg ved at udvise oprigtig interesse for de mennesker, jeg er leder for. Hver dag. Jeg vil gennem nysgerrighed og ordentlighed bidrage til, at både den enkelte og holdet kan yde sit bedste. Jeg arbejder ud fra etiske regler, der skal danne grundlag for en sund arbejdskultur, hvor man har lyst til at være og udfolde sine kompetencer.

3. Vedligeholdelse af ledelsesløftet

Vedligeholdelse – vedligeholdelse – vedligeholdelse. Jeg har ledelsesløftet med mig fysisk. Den første måned har jeg tænkt det ind i alle sammenhænge; når jeg møder om morgenen og når jeg går igen, sygefraværssamtaler, trivselssamtaler, mails, oplæg for medarbejderne, når jeg melder ud, at vi ikke har nået vores mål endnu, og når jeg skal få medarbejderne med på et nyt tiltag.

Én gang om måneden mødes jeg med to andre lederkollegaer, hvor vi kun snakker om ledelse. Ikke drift, men ledelse. Vi nævner hver et punkt, vi vil øve os i den næste måned. Jeg vil fx øve mig i at være mere nysgerrig på mine medarbejdere. Jeg inviterer en lederkollega med til et møde for at observere mig. Vi følger op næste gang på, hvordan det er gået. Det gentager vi én gang om måneden og det holdes op mod ordene i ledelsesløftet for at sikre, at det skrevne også praktiseres.

Skribentinfo

Kommentarer