5 grunde til at din forandringsledelse fejler

Husker du at inddrage medarbejderne fra start, og giver du løbende feedback i en forandringsproces? Her får du bud på, hvorfor en forandring går skævt, og hvordan du undgår det.

Skribentinfo

Har du brugt tid og kræfter på både analyse og forberedelse af en forandring, har du et godt udgangspunkt. Men du kan ikke læne dig tilbage i stolen og betragte processen udfolde sig. Det er nu, du skal bruge de sider af dit lederskab, der hedder motivation, kommunikation, procesledelse og indføling – tillige med en god portion gåpåmod og godt humør.

Ifølge flere forskere mislykkes op imod 70 pct. af de strategiske forandringer. Nøjagtigheden af tallet må der naturligvis tages en række forbehold for, men forandringen kommer sandsynligvis ikke til at forløbe præcis som planlagt.

Der er mange bud på, hvorfor forandringer mislykkes. Her får du fem opmærksomhedspunkter til, hvorfor en forandring ikke forløber som planlagt:

 1. Manglende inddragelse i forberedelsen
  Det nemmeste vil være bare selv at lave en analyse og procesplan. Men du vil få et yderst begrænset datamateriale. Derfor gælder det om at være nysgerrig og inddrage, gerne både opad, til siden og nedad, hvis du er en del af en større organisation. Du bliver kun klogere af andres input.

 2. Mangelfuld løbende feedback i processen
  Hvis du laver en procesplan bestående af et antal trin og derefter bare forventer at pløje igennem denne uden tilretninger undervejs, vil forandringen med garanti ikke give det ønskede resultat. Løbende feedback er afgørende for, at din procesplan bliver justeret undervejs. I procesplanen skal derfor være indbygget struktureret feedback, fx på personalemøder, i styregruppe og lignende.

 3. Der tages ikke højde for forandringsmodstand
  Alle forandringer afføder modstand – uanset om der er tale om flytning af skriveborde eller en større organisatorisk rokade. Den modstand skal du tage højde for og så vidt muligt imødegå. Uanset hvor godt du forbereder dig, vil du altid opleve en uventet forandringsmodstand, også længere henne i processen og ikke kun i begyndelsen.

 4. Utydelig procesledelse
  Hvis du i din kommunikation og procesledelse er utydelig, bliver både proces og resultat det også. Lav indledningsvist en tydelig plan, som du skal kommunikere på en positiv og motiverende måde. Men du skal også kunne justere planen undervejs, for virkeligheden vil sjældent udvikle sig som du forventer. Justeringerne skal også kommunikeres klart, for ellers bliver vejen til det ønskede mål uklar. Kommunikér tydeligt, motiverende og hyppigt.

 5. Ledelsen går ikke foran
  Du kan ikke få følgeskab, hvis du ikke går foran. Du skal være det gode eksempel for medarbejderne i forandringsprocessen. Vær opmærksom på, om du med din adfærd bakker op om og udlever den forandring, du ønsker.

De fem punkter bør du benytte proaktivt, så du i forberedelsen husker en bred inddragelse af medarbejdere, indarbejder regelmæssig feedback og evaluering i procesplanen, og du tager højde for den forventede og den uventede forandringsmodstand. I procesledelsen skal du være tydelig – og i hele forløbet gå foran. Du leder via dit eksempel, og i din kommunikation vil din egen personlige indstilling tydeligt skinne igennem. Så husk, at dit gåpåmod smitter.

Læs også:

Publikation: Forandring fryder - og forstyrrer

Håndtér modstand med forandringscirklen

Skribentinfo

Kommentarer