5 råd: Sådan træffer du bedre beslutninger

Ledelse handler om at træffe de rigtige beslutninger. Men hvad er det egentlig, der ligger bag en god beslutning? Er det ren intuition og erfaring, eller kan du træne dig selv i at tænke mere analytisk og reflekteret? Svaret er at du kan træne din beslutningskompetence – og nøglen til at udvikle denne evne ligger i metakognitiv ledelse.

Skribentinfo

Bør du påpege overfor Jens, at du på vandrørene har hørt, han taler grimt til og om borgerne? Skal du gå til din chef og inddrage hende i jeres vedvarende problemer med at dække vagtplaner i ferier? Og var den rigtige beslutning at lukke projektet ned før tid?

Hver eneste dag skal du træffe et hav af beslutninger som har konsekvenser for både kerneopgaven, borgerne, teamet og den enkelte medarbejder. 

Derfor er det vigtigt at fremme en kultur med plads til refleksion over de beslutninger, man træffer.

Megakognitiv ledelse

Metakognitiv ledelse betyder at være bevidst om og opmærksom på dine egne tænkemønstre og reflektere over dem, når du tager beslutninger. Det handler om at træde et skridt tilbage og vurdere, hvilke strategier og processer du bruger til at tackle udfordringerne. Fx kan du undersøge, om der er bestemte tankefælder, du ofte falder i, eller om der er bedre måder at håndtere komplekse problemer og træffe beslutninger på.

At stille spørgsmål er en vigtig del af metakognitiv ledelse – både til dig selv og til andre. Ved at udfordre dine egne antagelser og overvejelser kan du opdage skjulte forudsætninger og bias, som kan påvirke din tænkning og beslutningsproces. Det kan også bidrage til at skabe en mere inkluderende og åben dialog på arbejdspladsen.

Her er fem råd til at komme i gang med at træffe bedre beslutninger:

1. Øg din selvbevidsthed

Begynd med at blive mere opmærksom på dine egne tænkemønstre, fordomme og beslutningsprocesser. Stil dig selv spørgsmål som: Hvad er mine tænkevaner? Hvilke informationer stoler jeg på, når jeg træffer beslutninger? Hvordan nærmer jeg mig beslutningstagning?

2. Analyser beslutningernes resultater

Reflekter over tidligere beslutninger, du har truffet, og analyser deres resultater. Kig efter mønstre og identificer, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde. Overvej, hvordan du måske kunne have truffet bedre beslutninger, hvis du havde nærmet dig situationen anderledes.

3. Opfordr til refleksion i teamet

Støt dit team i at reflektere regelmæssigt over deres egne beslutningsprocesser. Dette kan gøres gennem aktiviteter såsom debriefing sessions, evalueringer eller feedback.

4. Fremhæv kritisk tænkning og åben kommunikation

Udvikl dit teams kritiske tænkeevner ved at tilbyde træning eller workshops. Opfordr dem til at stille spørgsmål, udfordre deres egne fordomme og overveje flere perspektiver. Skab en atmosfære, hvor teammedlemmer føler sig trygge ved at dele deres tanker og idéer åbent. Opfordr dem til at give og modtage feedback, og vis åben kommunikation ved at lytte aktivt og reagere på en konstruktiv måde.

Læs også: God ledelse gør medarbejderne robuste

5. Frem en udviklingsmentalitet

Opfordr dit team til at se fejl og fiaskoer som muligheder for vækst og læring. De lærer og udvikler sig hver gang, de når et mål. Skab et miljø, hvor det er sikkert at tage risici og begå fejl, og hvor feedback er velkommen og opmuntret.

Du kan træne dine kompetencer til at træffe beslutninger. En start er at blive bevidst om bevæggrunden for din beslutningstagning, inden du træffer beslutningen. Dette kan du gøre ved at være opmærksom på indholdet af dine tanker samt på den indflydelse, som dine tanker har på dine følelser og hermed på dine beslutninger.

Det er også vigtigt, at du gør dig selv bevidst om, hvad målet med din beslutning er, samt hvad konsekvensen er af den. Når du er bevidst om baggrunden for og om målet med beslutningen, bliver du bedre til at effektuere den samt til at håndtere beslutningens konsekvenser.

Læs også: 2 spørgsmål der styrker kvaliteten af dine beslutninger

Skribentinfo

Kommentarer