9 ting du skal gøre for at blive opfattet som en fair leder

At være en fair leder er ikke nogen let opgave. Her giver en adfærdsekspert dig hemmeligheden bag at blive opfattet som en fair leder af dine medarbejdere.

Skribentinfo

Tænk over, hvordan andre gerne vil behandles af dig, og ikke på, om du mon bliver behandlet fair af andre. Sådan lyder opsangen fra Albert Bernstein, der er ekspert i adfærd på arbejdspladser. Begrebet ”fairness” kan være skadeligt i organisationer, hvis du som leder kun fokuserer på om andre mennesker er fair over for dig. Hvis du i stedet tænker på retfærdighed i form af, hvordan andre mennesker gerne vil have dig til at behandle dem, så kan fairness gøre dit liv både lettere og mere produktivt. Det mener Albert Bernstein, der er ekspert i adfærd på arbejdspladser.

Albert J. Bernstein er Ph.d. i klinisk psykologi, forfatter og konsulent. Han er kendt for at undervise folk i at konfrontere, vanskelige og skræmmende situationer. Bernstein er forfatter til en række bøger om arbejdspladsen som f.eks. ”Emotional Vampires at Work”,  ”Am I the Only Sane One Working Here?”, ” Dinosaur Brains” og ”How To Deal With Emotionally Explosive People”.


En af de vigtigste egenskaber at besidde som leder er evnen til at fremstå fair overfor dine medarbejdere, og hemmeligheden ved at blive opfattet som en fair leder, er evnen til at vise, at du ser tingene fra medarbejdernes synspunkt.

Walk the talk

Som i mange af livets øvrige forhold er det ikke nok at bruge store og bevingede ord. Som leder er du nødt til selv at efterleve dine dessiner - You have to walk the talk! Medarbejdernes opfattelse af, om du er en fair leder, afhænger i høj grad af, hvad du gør, og mindre af, hvad du siger.

Formår du ikke at efterleve egne regler eller tilgodeser du enkelte medarbejdere frem for andre, så træder en negativ dynamik i kraft i organisationen, og der opstår mistillid til lederen. Det kan fx betyde, at dine medarbejdere tilbageholder vigtig viden eller bliver modvillige i implementering af de løsninger, organisationens ledelse siger god for. Det er derfor afgørende for din og organisationens evne til at yde, at dit forhold til dine medarbejdere er præget af en fair og tillidsfuld stemning.

Bernsteins ni tips til at blive opfattet som en fair leder

 1. Rul ærmerne op, kom ud på gulvet og arbejd sammen med dine medarbejdere, så ofte som muligt. Eller lad dem vide, hvad du laver, når du ikke er synlig. Hvis du bruger meget tid på møder, så fortæl om mødernes emner og indhold. Hvordan påvirker de organisationen? Og hvad gør det/du for afdelingen? Det er kompetenceudviklende for medarbejderne at få indsigt i, hvordan jeres afdeling spiller sammen med den øvrige organisation. Samtidig er det et udtryk for tillid, ærlighed og inddragelse overfor dine medarbejdere, der nu ved, hvor de har dig.

2. Vær specifik. Du skal klart udspecificere, hvad der skal til for at gøre et godt stykke arbejde. Lad medarbejderne vide, når de gør det rigtige, men mindst lige så vigtigt er det at fortælle dem, når de gør det forkert. Rene linjer gør det nemmere for medarbejderne at vide, hvad de skal forholde sig til, og hvordan de skal håndtere opgaven.

3. Bed ikke medarbejderne om at gøre ting, der ikke er deres ansvar. Selvfølgelig er der plads til diskussion om arbejdsopgaver. Men du skal forklare, hvorfor den ønskede opgave er medarbejderens ansvar. Du behøver ikke altid at følge en konform jobbeskrivelse, men du må aldrig bede medarbejderne om at udføre opgaver, der får dem til at ligne din personlige tjener.

4. Få ikke medarbejderne til at gøre ting, som er sårende, nedværdigende, eller får dem i problemer. Hvis du planlægger, at der skal udføres sådanne opgaver, er det vigtigt, at du på forhånd advarer medarbejderne om risikoen på forhånd, og forklarer dem, hvorfor det er dem, der er bedst til at løse opgaven, så de forstår dine bevæggrunde.

5. Erkend, at straf er den nemmeste – men mindst effektive - form for adfærdskontrol. Undgå fristelsen til at hænge folk ud. Det koster mere, end det er værd. Når noget går galt, skal du løse problemet i stedet for at placere skylden.

6. Sørg for, at belønning og straf er forudsigeligt. Hvis der er regler, så følg dem. Hvis du ikke kan eller vil følge dem, skal du ændre dem. Intet udhuler opfattelsen af fairness mere end at have regler, der kun håndhæves, når det er belejligt.

7. Vær synligt upartisk. I teorien betyder fairness, at samme regler gælder for alle. Det kan være vanskeligt at efterleve for dig, for som leder skal du både tale for samt udvise lighed. Samtidig kan det være endnu sværere for dine medarbejdere at få øje på ligheden, da alles opfattelse af retfærdighed starter med overvejelser om, hvor vidt andre bliver behandlet bedre og får bedre vilkår end dem selv.

Det er lettere at give det vigtigste arbejde til de bedste medarbejdere og at tildele mindre vigtige opgaver til medarbejdere, der ikke er helt oppe i gear. Resultatet er imidlertid, at dine bedste medarbejdere kan komme til at føle, at du ”belønner” dem med ekstra arbejde, og lader de sløve medarbejdere slippe for tage fat. At uddanne de mindre effektive medarbejdere eller kræve mere af dem tager mere tid og kræfter, men vil give dig point hos de hårdt arbejdende.

8. Fyr medarbejdere i stedet for at presse dem ud. Organisationens juraafdeling vil formentlig være uenig i dette råd. Men det er bedre for både dig selv og organisationen, hvis folk bliver behandlet ordentligt og ved, hvad de har med at gøre. Sandheden er, at intet udhuler moralen mere end at have en medarbejder, der langsomt er ved at blive drevet ud.

9. Husk den første regel i PR. For at blive betragtet som en retfærdig leder, skal du huske den første regel inden for public relations: "Hvordan, det tager sig ud, er vigtigere, end hvad det er." Hvis dine medarbejdere ser dig som fair, vil de gøre næsten alt for dig. Hvis ikke, vil de gøre, hvad der kræves, og intet mere.

Artiklen er frit oversat fra Barking up the wrong tree.

Artiklen er opfindeligt bragt på Lederweb i 2013.

Læs mere her:

Guide til god ledelse

Lær succesfulde lederes rutiner 

Skribentinfo

Kommentarer