Artikler  • Elly Andersen
Viser 1 / 1
Ingen resultater.
  • Signaler de rigtige værdier

    Den opmærksomme leder ved, at der hver eneste dag udsendes en mængde signaler - internt såvel som eksternt - verbalt såvel som nonverbalt. Desværre stritter de ofte i alle retninger: Husets indretning kan pege i én retning, personalets attitude i en anden, hjemmesiden i en tredje og servicen i en fjerde.

    Læs mere