Artikler om Værdier

Værdier er med til at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Et fælles værdigrundlag fungerer som fælles referenceramme. Du kan bl.a. læse artikler om, hvordan du som leder undgår, at medarbejderne vender det hvide ud af øjnene, hver gang du eller HR-afdelingen nævner værdisættet og hvordan du gør buzzwords til praksis.

Du kan også læse, hvad kollektiv ledelse skal bruges til, og hvordan du sikrer, at selvledelse designes, så det ikke bliver en katalysator for psykisk mistrivsel, men snarere en praksis, der gavner medarbejderen, lederen og organisationen. D

et er også her, at du finder svar på de fem vigtige egenskaber hos tillidsskabende ledere, og du kan læse om, hvornår du går for tæt på. Opsamlende er det her, du finder en oversigt over artikler og værktøjer om værdibaseret ledelse.

Du vil også kunne finde viden om emner som social kapital og tillidsbaseret ledelse. • Værdier
Viser 50 / 60
Ingen resultater.
 • Systemisk metode - et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler

  Systemisk teori og metode kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer, herunder forandringer, relationer, kommunikation, samtaler mv. Her får du en introduktion til systemisk metode.

  Læs mere
 • Hvad er værdibaseret ledelse?

  Indførelsen af et klart formuleret værdigrundlag har i mange organisationer været svaret på at få skabt en fleksibel styringsramme, der åbner mulighed for løsninger afstemt efter konkrete situationer

  Læs mere
 • 12 nøgler fra Kierkegaard til din ledelse

  Styringsværktøjer kan gøre nytte, men ledelse kræver langt mere end værktøjer. At være leder kræver, at du træder i karakter som menneske. Og at træde i karakter som menneske har Kierkegaard sagt og skrevet meget om. Bliv klogere på, hvad ledelse handler om, når det kobles til Kierkegaard.

  Læs mere
 • Strategisk ledelse - de mange arenaer

  Stort set alle strategibøger fokuserer på markedet og strategisk ledelse i private virksomheder. Men der er brug for teorier og modeller, som tager udgangspunkt i de vilkår, der er i den offentlige sektor. Læs om professor Kurt Klaudi Klausens otte arenaer for strategisk ledelse i den offentlige sektor her.

  Læs mere
 • Personligt lederskab: Hvor godt kender du dit?

  Hvis du er bevidst om dine værdier, styrker og svagheder, og hvad der er din personlige teori om god ledelse, kan du bedre udvikle dig som leder. Her får du en enkel model til bedre at kunne forstå og arbejde med dit personlige lederskab.

  Læs mere
 • Efter værdibaseret ledelse

  Værdibaseret ledelse er et meget udbredt ledelseskoncept i Danmark, men i mange virksomheder har indførelsen af værdibaseret ledelse ikke ændret afgørende på den måde virksomheder organiseres og ledes på. Værdibaseret ledelse er i mange tilfælde blot blevet til en ny, lidt blødere, form for styring. Læs her, om teoretiske bidrag, der kan belyse hvorfor og hvordan værdibaseret ledelse kan videreudvikles.

  Læs mere
 • Sådan kan I måle den sociale kapital

  Social kapital er ikke et nyt færdigpakket koncept eller værktøj, du kan hive frem til særlige lejligheder. Det handler om et konstant fokus på jeres relationer og samarbejde. Har du imidlertid svært ved at komme i gang med arbejdet, er der hjælp at hente her.

  Læs mere
 • Værdibaseret ledelse

  Lederwebs introduktion til værdibaseret ledelse. Hvad er det? Og hvordan bruger du det i dagligdagen?

  Læs mere
 • Er jeres værdier også uden værdi?

  En ureflekteret brug af værdier får ofte værdiarbejdet til at fremstå både komisk og nyttesløst i mange medarbejderes øjne. Sådan lyder det fra Mette Lund Kristensen, Adjunkt fra Syddansk Universitet, som her giver sine bud på, hvordan værdierne kan give værdi.

  Læs mere
 • Fra værdierne på papiret til hverdagen

  Får I omsat jeres værdier til hverdagens praksis, hvor de giver mening for medarbejderne og kommer til udtryk i dagligdagens adfærd og kommunikation? Læs om, hvordan værdierne får værdi.

  Læs mere
 • Forandringskommunikation

  Moderne forandringsprojekter tager ofte udgangspunkt i organisationens værdier. Men hvordan kommunikerer man, når man skal have medarbejderne til at forholde sig til bløde værdier og ’ledelsesretorik’ i en travl hverdag med lang vej fra vision til virkelighed?

  Læs mere
 • 6-punkts plan til indførelse af værdibaseret ledelse

  Hvis du vil indføre værdibaseret ledelse, indebærer det højst sandsynligt en omstillingsproces. Her får du en konkret plan med seks punkter.

  Læs mere
 • Borgeren skal i centrum - ikke i førersædet

  Der knytter sig en hel del forvirring til forestillingen om brugerdreven innovation i den offentlige sektor. Modsat hvad mange tror, drejer det sig ikke om, at borgerne nu skal opfinde den offentlige service. Det drejer sig om, at offentligt ansatte skal blive langt, langt bedre til at forstå, hvordan borgerne oplever det, vi gør ved dem.

  Læs mere
 • Leder, brug dine følelser klogt

  Følelser og fornuftige strategiske overvejelser er ikke to adskilte størrelser, men det er vigtigt, at brugen af følelser i ledelsesarbejdet ikke bliver strategisk overstyret og dermed uautentisk og utroværdig. Få bud på, hvordan du som leder mestrer balancen mellem følelsesmæssig over- og understyring.

  Læs mere
 • Skal værdierne komme fra ledelsen eller medarbejderne?

  Arbejdet med værdier kan være nemmere at styre, når ledelsen starter med at definere værdierne. Men derefter er det en udfordring at skabe ejerskab hos medarbejderne. En proces, hvor medarbejderne finder frem til værdierne, er mere krævende og sværere at styre. Læs om muligheder og udfordringer ved to forskellige tilgange til arbejdet med værdier.

  Læs mere
 • Den autoritære leder skal genoplives

  Ledelse baseret udelukkende på tillid, selvledelse og følelser skaber frustrerede medarbejdere og dermed dårlige resultater. Det viser en ny undersøgelse. Magt, autoritet og kontrol bør derfor indgå i moderne ledelsesudøvelse. Der er behov for faste frontfigurer, som sætter faste rammer for organisationen.

  Læs mere
 • 3 ting du skal mestre hvis du vil lykkes med værdibaseret ledelse

  Hvordan undgår du, at medarbejderne vender det hvide ud af øjnene, hver gang du eller HR-afdelingen nævner værdisættet? Find ud af, hvilke tre former for mening, du skal iklæde jeres værdisæt for at lykkes med værdibaseret ledelse.

  Læs mere
 • Koordiner arbejdet sammen - og skab samarbejde

  Om det handler om dine ledelsesrelaterede kontakter, gruppeinterne relationer, eller forholdet til andre afdelinger, så er relationer vigtige for det daglige arbejde. Læs et interview med professor og prisbelønnet forfatter Jody Hoffer Gittell, der er specialist i relationel koordinering, og som undersøger hvordan vi koordinerer arbejdet sammen – og samarbejder.

  Læs mere
 • Bland det rette mix af tillid og kontrol

  Tillidsbaseret ledelse handler ikke om at eliminere kontrol og styring. Det handler om at finde den rette balance mellem tillid og kontrol. Her er en fremgangsmåde til, hvordan du som leder finder en god balance.

  Læs mere
 • Det succesfulde møde står på 3 ben

  Effektivt, meningsfuldt og værdiskabende. Det kendetegner et succesfuldt møde. Men for at kunne opfylde alle tre kriterier kræver det, at man går fra traditionel mødeledelse til mødefacilitering. Artiklen guider til det succesfulde møde gennem fokus på forberedelse, facilitering og opfølgning.

  Læs mere
 • Led efter det fælles "vi" på arbejdspladsen

  Hvor "vi" erIpå din arbejdsplads? Det afhænger i høj grad af dig som leder, og om du leder én medarbejdergruppe eller grupper af medarbejdere. Få her hjælp til at skabe et stærkere arbejdsfællesskab.

  Læs mere
 • Dine medarbejdere er trætte af sukkerpludder og rosenrød tale

  Fortidens ledere delte ordrer ud oppefra og ned og var ikke tvunget til at ’fake’ medarbejderdemokrati og medinddragelse. Nutidens ledere derimod taler vidt og bredt om anerkendelse, kreativitet, værdier og loyalitet over for organisationens fælles mål. Medarbejderne risikerer at få forstoppelse. Måske var det en god idé med jævne mellemrum at sende ordene til kogevask.

  Læs mere
 • Signaler de rigtige værdier

  Den opmærksomme leder ved, at der hver eneste dag udsendes en mængde signaler - internt såvel som eksternt - verbalt såvel som nonverbalt. Desværre stritter de ofte i alle retninger: Husets indretning kan pege i én retning, personalets attitude i en anden, hjemmesiden i en tredje og servicen i en fjerde.

  Læs mere
 • Tjek her om du er en modig leder

  Vores tid kalder på modige ledere, der tør være sårbare, fejle, udleve deres værdier og som tilskynder til ro, leg og hvile. Læs her om fej ledelse og få den modige leders modsvar. Kan du tjekke af under alle punkter?

  Læs mere
 • 6 principper for opfindsomhed

  Alle er opfindsomme under de rette rammer. Det kræver, at lederen anviser retning og styring af opfindsomheden, så det ikke bliver ufokuseret og meningsløst. Læs om de seks principper for opfindsomhed, og få inspiration til, hvordan du som leder kan blive bedre til at få dine medarbejders opfindsomhed til at blomstre.

  Læs mere
 • Mangfoldighedsledelse - hvad, hvorfor og hvordan?

  Med mangfoldighedsledelse kan du som leder bedre brugere arbejdspladsens mange forskellige ressourcer – og at gøre det ved at dyrke forskellighederne i stedet for lighederne.

  Læs mere
 • Ni aktuelle udfordringer inden for ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

  Udfordringen består i at erkende, at ledelse er situationsbestemt, og at vi derfor må vælge, hvor lederen skal lægge sine talenter, sin opmærksomhed og sin tid, frem for at leve i en illusion om, at ledere kan være kompetente på alle ledelsesområder.

  Læs mere
 • Kom jeres usikkerhed til livs

  Over hver tredje grubler ugentligt, og hver femte grubler dagligt over, om deres evner rækker. Ros og anerkendelse hjælper, men kun for en stund. Det er andre midler, der skal til, mener antropolog Susanne Ekman. Læs hendes råd om, hvordan du og dine medarbejdere kommer usikkerheden til livs.

  Læs mere
 • Den frie organisation

  Lederen skal ikke længere være general, men livredder. Medarbejderne skal ikke tvinges til at identificere sig med organisationen. Der skal være frihed til udfoldelse og selvstændige værdier. Sådan beskriver filosof og professor Ole Fogh Kirkeby den idealtilstand han kalder den frie organisation.

  Læs mere
 • Strategibegrebet i relief og Mintzbergs 5 P’er for strategi

  Arbejdet med strategi vedkommer ledere på alle niveauer i en organisation. Uanset ledelsesrolle og ledelsesniveau møder du nemlig strategi i din hverdag som leder og vil selv skulle arbejde med strategi og strategisk ledelse. Strategibegrebet er gennem tiden blevet udlagt og tolket af mange. Læs i denne artikel om forskellige forståelser af strategi og kom tættere på Mintzbergs fem P’er for strategi.

  Læs mere
 • 5 råd om at undgå værdiløse lederevalueringer

  Hvis lederevalueringen skal være et nyttigt redskab til udvikling af ledere og organisationen, er det afgørende, at evalueringen er designet til at skabe udvikling. Ellers er den så godt som værdiløs. Artiklen giver fem råd om, hvad en god og anvendelig lederevaluering er.

  Læs mere
 • God ledelse er oplyst enevælde

  At påstå, man kan lede via værdier, er løgn. Det eneste, lederen opnår, er stressede og orienteringsløse medarbejdere. Det, som virker, er oplyst enevælde, hvor det er lederen, som leder.. Det er budskabet fra Allan Holmgren, adjungeret professor ved CBS og leder af DISPUK. Han svarer på, hvorfor værdier er noget bras.

  Læs mere
 • Værdier: Fra buzzwords til realiteter

  I mange organisationer har værdibaseret ledelse slået igennem i forskellige udlægninger. Alle disse muligheder har dog ikke nødvendigvis hjulpet med at finde og efterleve værdier. Nogle har også udhulet begrebet. Her kan du kan blive klogere på værdierne gennem daglig brug, øvelse og praksis.

  Læs mere
 • Livsværdierne med på arbejde

  Høje ambitioner til arbejdet, fritiden, hjemmet og familien ender for mange med stress og depression. Vi glemmer at prioritere vores livsværdier, og får dem af samme grund heller ikke med på arbejde. Her får du råd om, hvordan duhjælper dig selv og dine medarbejdere på vej i forhold til at identificere jeres livsværdier.

  Læs mere
 • Tilliden er det første offer

  Skandaler i offentlige organisationer er en god historie. Og når en skandale lander på forsiden, får de ansvarlige politikere og ledere travlt med at indføre nye regler og procedurer. Det sætter imidlertid tilliden mellem leder og medarbejder under pres. Læs om omkostningerne ved nye regler, og hvordan du som leder tackler presset udefra.

  Læs mere
 • Ledelse skal komme fra hjertet

  Fra kynisk økonom blottet for menneskelige hensyn til følelsespræget fortaler for spirituelt baseret ledelse med menneskelig og social ansvarlighed. Peter Pruzan har taget hele turen. Han har talt med spirituelle ledere verden over og har nu skrevet en bog om, hvordan man med den rette ledelse kan skabe ikke bare bedre virksomheder, men også en bedre verden.

  Læs mere
 • Mindre kontrol giver mere videndeling

  Holder dine medarbejdere på deres viden? Så skal du måske se på måden, du motiverer dem. En undersøgelse viser nemlig, at medarbejderne er mindre tilbøjelige til at dele deres viden, hvis de bliver kontrolleret og ikke oplever frihed i deres arbejde.

  Læs mere
 • Psykolog: Jagten på egen glæde gør at alle løber i hver deres retning

  Som leder skal du ikke være bange for at sætte rammer. Hvis du ikke gør, risikerer du, at dine medarbejdere løber i hverderes retning. Få her et bud på, hvordan du sætter klare rammer for dine medarbejdere.

  Læs mere
 • Skab mening og undgå bullshitbingo

  Mening er en vigtig drivkraft i livet, og det er det også blevet på arbejdspladsen. Mening motiverer. Eksistentiel filosofi peger på tre veje til, at du kan skabe mening i arbejdslivet for dig selv og dine medarbejdere.

  Læs mere
 • Få motiverede medarbejdere med meningsfuld visionsledelse

  Hvad skal I lykkes med at bidrage med på lang sigt, og hvorfor er det ønskværdigt? Et nyt studie viser, at det har afgørende betydning, hvilket fremtidsbillede jeres vision viser i forhold til, om det motiverer eller ej.

  Læs mere
 • Støv værdigrundlaget af - det giver mening

  Giver arbejdet meningfor dine medarbejdere? Meningsskabende ledelse tilføjer nemlig værdi både i resultater og arbejdslyst. Læs, hvordan I får jeres værdigrundlag til at skabe mening og få en handleplan til at støve værdigrundlaget af.

  Læs mere
 • Kender medarbejderne jeres mål og dine forventninger til dem?

  Som leder er det dit ansvar, at jeres mål og værdier er tydelige for medarbejderne. Ellers er det umuligt for dem at præstere. Se animationsfilm om, hvordan du gør jeres mål og værdier synlige. Den varer kun halvandet minut, men inkluderer alligevel en tur i Tivoli:

  Læs mere
 • Sæt værdi på jeres sociale kapital

  Vil du gerne vide, hvordan det står til med den sociale kapital på din arbejdsplads? Så får du her et kort og enkelt spørgeskema til at måle den sociale kapital, så du sammen med medarbejderne og resten af ledelsen har et afsæt for en dialog om, hvordan I styrker jeres sociale kapital.

  Læs mere
 • Strategiens 7 P-er

  Henry Mintzberg er en af de helt store teoretikere, og hans ”5 P’s for Strategy” er blevet en klassiker. Mintzbergs oprindelige artikel er fra 1987, og meget er sket siden. Så her kommer et bud på yderligere 2 strategiske P’er, som strategilitteraturen har givet os de senere år.

  Læs mere
 • 10 spørgsmål til jeres ambitiøse strategi

  Områdelederen Karina har udarbejdet en ambitiøs strategi. Men hvordan sikrer hun sig, at hendes strategi når hele vejen ud til pædagogen René og de børn, han arbejder med? Ambitiøse strategier udfordres desværre ofte af ”den virkelige verden”. Her er 10 spørgsmål I skal kunne svare på, når I skal realisere jeres nye strategi.

  Læs mere
 • Jubii - vi tog fejl!

  Men vi blev klogere og prøvede så en anden vej. Det er essensen af innovation. Og det kræver mål, mod og handlekraft at tænke i helt nye baner, mener eksperter.

  Læs mere
 • Når krisen kradser, skal far styre

  Den fremstormende leder får i krisens kølvand nu modspil af et ledelsesideal som den gode familiefar. Sådan lyder budskabet fra et nyt forskningsprojekt om lederforestillinger og fremstillinger. Læs, hvilken trend, der kendetegner krisens ledelsesideal.

  Læs mere