Bliv en bedre leder gennem sparring

Sparring med andre ledere kan hjælpe dig til at blive bedre til at opbygge relationer, reflektere over dine handlinger og være mere nærværende. Få her inspiration til, hvor og hvordan en god sparringspartner kan hjælpe dig på vej.

Skribentinfo

Lederjobbet kan være ensomt og det kan være svært at opdrive en brugbar feedback, fordi de færreste når det kommer til stykket tør give en ærlig tilbagemelding til deres leder. 

Grebet professionelt an kan sparring være et af midlerne til at gøre dig til en endnu bedre leder. Det kan både være sparring med en fra dit ledernetværk, din chef eller med professionelle sparringspartnere i fx fagforeninger og organisationer.

Her få du et overblik over, hvad en dygtig sparringpartner kan hjælpe dig med at blive bedre til.

Kendskab til dine styrker og svagheder

En af de vigtigste opgaver for en sparringspartner er at fremelske en synergieffekt og søge nye horisonter. De vigtigste kommunikative og adfærdsmæssige elementer i denne proces er: Se, høre og fornemme, hvor lederen og organisationen befinder sig netop nu. Det kan også kaldes for: ’Ved og Kan’ fasen, der er en kortlægning af, hvad vi ved om os selv og organisationen, samt hvad personen og organisationen kan. Et vigtigt værktøj i denne proces er en kortlægning af de interne faktorer i en SWOT-analyse. Hvad er vores stærke sider? Hvad er vores svage sider?

Sæt overliggeren højt

For mange er ordet "ambitioner" negativt ladet. Men her kan mange ledere lære meget af sportsverdenen. Coach, forfatter og tidligere fodboldspiller Rasmus Ankersen har skrevet bogen ”Opdragelse af en vinder”. Den er baseret på analyser af baggrunden for en række top idrætsfolks resultater. Det handler kort og godt om at sætte overliggeren højt og om træning, træning og træning. Rasmus Ankersen peger på, at det tager ca. 10.000 timer at komme helt til tops. Din sparringspartner kan hjælpe dig med at øge overliggeren. 

At bygge stærke relationer

Resultater skabes bedst gennem og sammen med andre mennesker. På de indre linjer i organisationen handler det om at få opbygget og udviklet gode faglige og menneskelige relationer. Det skaber en positiv energi og udvider alles horisont. På de ydre linjer handler det om at deltage aktivt i relevante netværk. Lad din sparringspartner være dit spejl og få ærlig og konstruktiv feedback på, hvordan du virker i dine relationer til andre.

Reflektion

Når en leder eller organisation sætter ’noget i søen’ – fx en ny arbejdsgang - og dette ikke har medført de ønskede resultater, prøver mange blot noget andet i den tro, at det nye så virker. Her er det en sparringspartners opgave at få dig som leder til at stoppe op og overveje, om der fx er behov for at hente erfaring og viden fra en ekspert eller en person i dit netværk, der kan inspirere dig til, hvordan du kan gøre det bedre fremadrettet? Eller skal du måske deltage i et foredrag eller kursus for at få ny læring på området?

Være nærværende

Mange ledere føler sig så presset, at de falder i den grøft, der hedder ’manglende nærvær’. Den mentale undskyldning er, at de hele tiden tænker på netop den løsning, der hurtigt skal findes. Det ses fx når en leder giver en henkastet instruktion til en medarbejder og samtidig er fraværende, fordi hun har sin opmærksomhed et andet sted. Der er ingen øjenkontakt eller ’mental’ kontakt og dermed ikke en dialog eller kommunikation. I den moderne ledelsesfilosofi kalder man det ’eksistentiel ledelse’ – man er til stede. Øv dig i at være til stede, fx når du er sammen med din sparringspartner, og overfør så de kompetencer til hverdagen med dine medarbejdere. 

Øge din gennemslagskraft

En del ledere bryder sig ikke om at holde oplæg for deres medarbejdere. I mange tilfælde fungerer arbejdspladsen også udmærket, hvis den i stedet har en nøglemedarbejder, der virker som lederens forlængede arm og kan stille sig op på ølkassen. Men hvis lederen selv stiller sig derop, så sker der typisk mere, og det skaber en øget respekt omkring ’synlig ledelse’, hvor lederen går foran i de omstillings- og forandringsprocesser, der er en forudsætning for udvikling. Personlig gennemslagskraft og synlig ledelse kan trænes. Bed din personlige sparringspartner om hjælp.

Læs mere:

Coaching er ikke for tøsedrenge

SWOT: Kend dine styrker og svagheder som leder

Skribentinfo

Kommentarer