Carl-Mar Møllers guide til at motivere

Motivation bygger på en følelse af, at være anerkendt, elsket og værdsat som mennesker. Her spiller ros en afgørende rolle. Men ledere skal lære at skelne mellem god og dårlig ros, mener Carl-Mar Møller, sexolog og parterapeut. Han giver her sit tip til ledere, der vil motivere deres medarbejdere.

Skribentinfo

Motivation. Et ord, en følelse og et handlegrundlag, der får nogen til at løbe et maraton, mens andre i dens fravær vælger at ligge på sofaen. Motivation handler med andre ord om, hvad der får os til at gøre, det vi gør - og gøre det med gejst. 

Lederens opgave

Som leder er du interesseret i, at dine medarbejdere møder veloplagte på arbejde og er motiverede for at løse netop de opgaver, I står over for.

”Motivation og engagement på en arbejdsplads kræver, at vi føler os vellidt af kollegaerne. Den følelse kommer af konkret, personlig ros. Men ofte stopper vi med at rose mennesker på den måde, når de går ud af børnehaven. Og det er mangel på bedre viden,” siger Carl-Mar Møller.

 

Carl-Mar Møller er kendt fra TV for sit arbejde som sexolog og parterapeut og har uddannet andre i det siden 1985. Han underviser og træner også ledere og medarbejdere i at blive gladere og mere motiverede på jobbet.

 


At motivation er værd at satse på underbygges af undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012”, som er uadarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Den understreger, at engagerede medarbejdere både skaber bedre økonomiske resultater, og i højere grad trives på jobbet. Selvom de føler sig trætte, når arbejdsdagen er slut, beskriver de engagerede medarbejdere tilmed trætheden som positiv, fordi den for dem skyldes, at de har opnået noget i deres arbejde.

Motivationen og engagement kommer dog ikke af sig selv. Lederen spiller en vigtig rolle i at skabe den, mener Carl-Mar Møller.

Den rigtige form for ros

At skabe motivation hos andre handler i første omgang om at skabe en følelse af at være anderkendt og værdsat. Men følelser og indre drivkraft er vidt forskellige fra person til person. Som leder opbygger man derfor motivation ved at rose en medarbejder helt konkret for den måde, personen er eller handler på. Når ros er konkret og individuel, husker medarbejderen det bedre for eftertiden, og kan bedre se, hvordan han eller hun adskiller sig positivt fra andre personer.

Vil man opbygge selvværdet og derigennem motivationen, kan man bruge relationen mellem mennesker som udgangspunkt - hvad end relationen er mellem kærester eller kollegaer. Det handler ikke om at psykoanalysere individer, men om at lave en ganske overkommelig øvelse med dine medarbejdere og træne den igen og igen, siger Carl-Mar Møller. Han skelner mellem fire typer af ros – konkret og generel personlig ros samt konkret og generel faglig ros. De fire typer af ros uddybes desuden i hans bog "Bliv en gladere kollega":

 • Generel personlig ros
  Et eksempel på denne ros er: Vi er glade for at have dig her i organisationen. Eller: Du er god at tale med.

 • Konkret personlig ros
  Et eksempel på denne ros er:  Du er god til at muntre andre op med rosende ord, når du kan se, de er stressede. Eller: Du er god til at sige din mening på en venlig måde.

 • Generel faglig ros
  Et eksempel på denne ros er: Du er god til dit arbejde. Eller: Du er en god kollega.

 • Konkret faglig ros
  Et eksempel på denne ros er : Du er grundig, når du udfører dit arbejde. Eller: Du er god til at overholde de aftaler, vi laver.

Det centrale i en motivationsøvelse er at frembringe den konkrete, personlige ros. 

”Hvis du som leder eller kollega giver konkret, personlig ros, føler medarbejderen sig tryg og mere motiveret. Frem for at tænke ’kan mine kollegaer og min chef lide mig, er jeg dygtig til det, jeg laver?’, skæres svaret ud i pap med denne øvelse: Ja, vi sætter pris på dig som kollega, og du er dygtig,” uddyber Carl-Mar Møller.

Hvis du som leder vil skabe motivation gennem konkret, personlig ros, kan du lave den øvelse, Carl-Mar Møller kalder tvangsroserunden.

Tvangsroserunde

Alt med tvang har en klang af ubehag over sig. Men tvangen ligger i dette tilfælde i at tvinge sig selv til at gentage ros, så det kommer ind under huden på medarbejderne.

Øvelsen går ud på, at man som leder samler gruppen af medarbejdere og får alle til at skrive en seddel med udelukkende rosende ord om en given medarbejder. Lederen læser og godkender sedlerne, inden de hænges op på en tavle med medarbejderens navn. Alle medarbejderes navne skal på tavlen, men gruppen koncentrerer sig om en ad gangen. Det er vigtigt, at fokusere på den konkrete, personlige ros i denne øvelse.

”Jo mere konkret, man er i sin ros, jo mere rammer det, og jo mere motivation føler man til at fortsætte indsatsen,” siger Carl-Mar Møller.

”Den ambitiøse leder gentager øvelsen. Det handler om en vis form for hjernevask. Man kan for eksempel lave øvelsen før sommerferien og juleferien. Giv medarbejderen sedlen med hjem til køleskabet. Nogen har det med at afvise ros, men hvis den gentages, siver den langsomt ind i kraniet på medarbejderen,” uddyber han.

Lederen skal være opmærksom på, at der kan være følelsesmæssige reaktioner blandt medarbejdere, der måske har gået i årevis og hiet efter rosen. Her er det vigtigt at acceptere alle former for reaktioner og få talt dem igennem. Derudover skal øvelsen gentages med jævne mellemrum, så rosen bliver en form for anerkendende rutine.

 

Læs mere

Download Carl Mars bøger - bl.a. "Bliv en gladere kollega" gratis her

10 motivationsdræbere

10 måder du kan motivere dine medarbejdere på

Motivation er ikke one-size

Skribentinfo

Kommentarer