Derfor er politisk tæft afgørende for at lykkes som direktør

"Der er mange ledere, som ellers anses for utroligt dygtige, som ikke ejer for fem flade øre politisk tæft." Politisk tæft er en vigtig og efterspurgt kompetence hos direktører i kommuner og regioner. Men hvad består tæften egentlig af? Find ud af, hvad politisk tæft er, og hvorfor den er så afgørende for at lykkes som topleder i den offentlige sektor.

Skribentinfo

Når man kommer op på det højeste trin på karrierestigen i en kommune eller region farver det politiske næsten hele ens virke. Det gælder både den politiske dimension af de opgaver, man topleder beskæftiger sig med, og den direkte kontakt til de folkevalgte.

Politisk tæft handler om at agere i et politisk miljø og have forståelse for, hvad der er politisk gangbart. Sparringspartner, rådgiver, bagstopper, idéudvikler og strateg er alle begreber, der bruges flittigt om direktørens rolle over for den folkevalgte ledelse. De afspejler alle det vilkår, at selvom den formelle arbejdsdeling mellem politisk og administrativ topledelse er klar, så er grænselandet mellem de to verdener stort og ofte tåget. At agerer i den gråzone som direktør kræver, hvad der bredt betegnes som politisk tæft.

Der er mange ledere, som ellers anses for utroligt dygtige, som ikke ejer for fem flade øre politisk tæft." Citat fra direktør i publikationen Den politiske tango.

 

Politisk tæft er afgørende, fordi man som direktør er nødt til at kunne afkode politikernes signaler og præferencer for at kunne rådgive, udfordre, inspirere og servicere dem med relevante beslutningsgrundlag og forslag til politiske processer. Det betyder, at du kan leve sig ind i de dilemmaer, en politiker stilles over for, kan afkode ånden i de politiske beslutninger og forstår rollerne i og grænserne mellem politik og administration.

Den 2. mest efterspurgte kompetence
”Det er soleklart, at topledere skal have politisk tæft, fordi de er brobyggere mellem politikere og forvaltning og skal oversætte den politiske vilje til resten af kommunen eller regionen,” siger Kurt Klaudi Klausen i en artikel, hvor Lederweb har kortlagt de mest efterspurgte kompetencer i 1300 stillingsopslag blandt ledere i kommuner og regioner. Politisk tæft er den 2. mest efterspurgte kompetence blandt toplederne. Læs mere om undersøgelsen her


Kan du danse en politisk tango?

For at kunne navigere i politiserede farvande er direktørerne afhængige af en god relation til politikerne. Det betyder dels, at du skal have en god fornemmelse af de enkelte politikeres ståsteder, dels at du skal opbygge tillid og troværdighed i relationen til politikerne. Nogle direktører bruger meget tid på at lære personen bag politikeren at kende. En tid de finder er givet godt ud. 

Du skal kunne sætte dig ind i, hvad de toneangivende politikere vil og vurdere, om der er politisk opbakning til det. Det er ikke nok, at man kan lave fine analyser og tro på, at politikerne træffer den rigtige beslutning.

Samtidig skal du sikre dig, at politikere har de oplysninger, de skal bruge, og så skal du se, hvor der muligheder for et kompromis og tilrettelægge en proces, der giver plads til, at politikerne kan drøfte spørgsmålene på deres gruppemøder.

Respekten for både for den politiske proces og for de folkevalgte er en helt nødvendig del af jobbet. Den hovedrysten over for "usaglige" beslutninger, man kan opleve blandt ledere på lavere niveauer, er man nødt til at lægge fra sig, når man sætter sig i direktørstolen. 

Ikke alle der forstår det

Det kan være en udfordring at forklare det politiske spil til sin administration. Eksempelvis, at det de opfatter som en petitesse, pludselig er en enormt vigtig politisk sag, som de skal smide alt, hvad de har i hænderne for at løse.

"Man skal have en god fornemmelse for, hvad det politiske arbejde består i, og hvad vilkårene er for dette arbejde. Man skal kunne forstå, at den ideelle fordring nogle gange kan blive anfægtet af et politisk forlig. Det skal man kunne tåle – og leve med." Citat i publikationen Den politiske tango

Læs også

Den politiske tango

Fra Papir til praksis

Skribentinfo

Kommentarer