Artikler om Topledelse

En topleder/direktør i en kommune eller region har det øverste administrative ansvar. Sammen med sin direktion skal en direktør lede organisationen ud fra et helhedssyn på opgaveløsningen. Udover evnen til at lede en organisation som en helhed er politisk tæft centralt på direktionsniveauet. For når man bliver direktør, vil det politiske farve næsten hele ens virke. Det kommer til udtryk i både den politiske dimension i direktørens opgaver og den øgede direkte kontakt med de folkevalgte.

Som topleder er man øverste leder af en organisation, og dels er man rådgiver for politikerne. Det indebærer helt naturligt, at man også er brobygger og oversætter mellem de to systemer – og man skal kunne lide begge dele. Artiklerne om topledelse på Lederweb uddyber og inspirerer til udfordringerne. • Topledelse
Viser 32 / 32
Ingen resultater.
 • 6 nye styringsparadigmer i den offentlige sektor

  Rundt om i landet prædiker styringspræster hver deres evangelium: NPM er død! Afbureaukratisering! Slip anerkendelsen løs! Læs om de seks styringsparadigmer, som stiller forskellige krav til offentlige ledere.

  Læs mere
 • Forskere: Offentlig ledelse kræver unik eliksir

  På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et forskningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt otte kompetencer, som lederen skal mestre for at lykkes som offentlig leder. Læs her, hvad kompetencerne betyder i praksis for dig som leder.

  Læs mere
 • Alfa-hanner må udvikles eller afvikles

  Det anslås, at tre ud af fire topchefer er alfahanner. De er målrettede, går efter magten og kan skabe stor værdi for en organisation. Men alfahanner kan også trække organisationer med sig ned, hvis de oparbejder mere magt end selvindsigt. Læs, hvad der skal til for at udvikle en alfahan – eller hun.

  Læs mere
 • Topchefernes 5 bedste ledelsesværktøjer

  De 100 mest magtfulde chefer i Danmark deler ud af deres vigtigste værktøjer. Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, har interviewet dem og giver dig her deres fem vigtigste værktøjer til at lykkes som leder.

  Læs mere
 • Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer

  I 2009 og 2010 holdt Politiken og Copenhagen Business Seminarer en række seminarer, hvor jeg interviewede fem af erhvervslivets tunge topchefer og de studerende stillede spørgsmål. Det handlede om ledelse og det interessante var, at de fem topchefer havde en meget enkel og praktisk holdning til ledelse.

  Læs mere
 • 8 staldtips fra toppen

  ’Lad de andre tale’ er en af ingredienserne, når 85 af Danmarks topfolk giver opskriften på succes. I bogen ’Mit bedste karriereråd’ får du mere end 250 staldtips direkte fra dem, der selv har nået toppen. Lederweb har været igennem dem og giver dig 8 af dem, du måske ikke lige havde tænkt over.

  Læs mere
 • Værktøj: 7 ting der styrker din kommunikation

  De initiativer eller den strategi, du netop har fortalt dine medarbejdere om, har de måskeenten ikke hørt eller ikke forstået. Læs, hvor det går galt, og få en værktøjskasse med syv afgørende elementer for at lykkes med din kommunikation.

  Læs mere
 • Ledelse af ledere - videoværktøjet

  Ledelse af ledere er Væksthusets dialogværktøj, der sætter fokus på forholdet mellem chefer og ledere. Værktøjet består af en række videocases og en skriftlig vejledning.

  Læs mere
 • 5 greb der styrker jeres succes med strategien

  Vil du give liv til din strategi? En ny publikation fra Væksthus for Ledelse giver inspiration til nye måder at arbejde med implementering og sikre strategien større chance for succes.

  Læs mere
 • Derfor er politisk tæft afgørende for at lykkes som direktør

  "Der er mange ledere, som ellers anses for utroligt dygtige, som ikke ejer for fem flade øre politisk tæft." Politisk tæft er en vigtig og efterspurgt kompetence hos direktører i kommuner og regioner. Men hvad består tæften egentlig af? Find ud af, hvad politisk tæft er, og hvorfor den er så afgørende for at lykkes som topleder i den offentlige sektor.

  Læs mere
 • Ny Syntese: Tænk stort og begynd forandringerne hvor du er

  Vi bliver flere ældre, der lever længere, vi får teknologi, der giver nye muligheder, vi møder klimaforandringer, der ikke kan løses lokalt og vi er borgere, der forventer bedre løsninger. Det er komplekse udfordringer, der kalder på nye løsninger. Her kan ”Ny Syntese” bruges som inspiration til en bæredygtig velfærd. Hvordan det kan ske, kan du læse om i nyt magasin fra Væksthus for Ledelse.

  Læs mere
 • Coaching er ikke for tøsedrenge

  Enhver topleder bør have sin egen coach eller sparringspartner uden for organisationen. Det kræver mod, og det er ikke for tøsedrenge, siger Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune.

  Læs mere
 • Fejldiagnose: Vi skal ikke ”rense ud” i ledere men i styring

  Ledelseskommissionen skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan ledere i den offentlige sektor kan blive endnu bedre. Læs her, hvorfor forsker mener, at det ikke er lederne men styringen, kommissionen skal tage fat i, og hvorfor sangen om at private ledere er bedre end offentlige ledere må stoppe.

  Læs mere
 • Tag kontrollen over din egen udvikling

  Knap halvdelen af lederne er i tvivl om, hvilken kompetenceudvikling de har brug for. Det viser en rundspørge blandt 468 ledere i kommuner og regioner. Derfor giver Væksthus for Ledelse i en ny publikation konkrete råd om, hvordan du arbejder med din egen udvikling gennem systematiseret refleksion.

  Læs mere
 • Internationale topledere deler ud af deres bedste råd

  Succeser skal som bekendt deles. Derfor har magasinet Forbes opsamlet en række råd, som nogle af verdens topledere har fulgt for at nå til tops.

  Læs mere
 • 5 råd: Et stærkt samarbejde mellem direktør og chef

  Samarbejdet mellem direktører og chefer er en forudsætning for en velfungerende organisation. Men netop her i ledelseskæden, kan der let springe gnister, fordi politik og faglighed skal bøjes mod hinanden. En ny publikation fra Væksthus for Ledelse peger på fem fokusområder for et godt samarbejde mellem direktør og chef.

  Læs mere
 • 6 anbefalinger: Når målstyring virker

  Hvordan realiserer du de politiske visioner? Hvordan kommunikerer du hensigterne til ledere og medarbejdere i det udførende led, og hvordan følger du op på målene? En ny publikation fra Væksthus for Ledelse deler topchefernes egne erfaringer med arbejdet med målstyring og giver seks anbefalinger til at lykkes med opgaven

  Læs mere
 • Lær den politiske tango

  Det tætte samspil med den folkevalgte leder er måske topembedsmandens vigtigste og vanskeligste funktion. Det kræver både politisk musikalitet og en fast rygrad at bevæge sig ind på det politiske dansegulv. Det fortæller otte makkerpar i kommunal og regional topledelse om i en ny publikation fra Væksthus for Ledelse.

  Læs mere
 • De bedste råd fra bykongen, direktøren, cheftræneren og mesterkokken

  Fire markante lederskikkelser, der hver kender til det at skulle performe optimalt under pres, giver her deres bedste råd om ledelse.

  Læs mere
 • Lyt til ledelse: Der er koldt på toppen

  Jo højere du kommer op i ledelseshierarkiet – desto koldere bliver det. Det fortæller fire ledere på forskellige niveauer til Kurt Strand, der har inviteret dem i studiet for at drøfte deres skift fra et ledelsesniveau til et andet. Lyt til podcast om skift mellem ledelseslag her.

  Læs mere
 • Tydelig topledelse kræver fælles forståelse

  Syddjurs Kommunes direktion har valgt at afsætte tid til at finde fælles forståelse for opgaven som ny topledelse for en fusioneret kommune. Det har givet direktionen et godt fundament. Nu skal den bevidst topstyrede proces stå sin prøve i praksis.

  Læs mere
 • Topledere viser vej ud af velfærdskrisen

  Det kræver risikovillighed, fokus på kerneydelsen og samarbejde at få løst velfærdssamfundets udfordringer. Sådan lyder nogle af buddene fra en række af Danmarks topledere. I et nyt magasin fra Væksthus for Ledelse giver toplederne deres indsigt, erfaringer og viser nye veje ud af krisen.

  Læs mere
 • 9 råd om topledelse af digitale transformationer

  Den digitale transformation indebærer, at toplederne må bevæge sig ind på områder med store muligheder, men som samtidig rummer uvished og indeholder risici for at fejle. I en ny publikation fra Væksthus for Ledelse får toplederne ni råd om ledelse af digitale transformationer.

  Læs mere
 • Toplederkodeks med ni anbefalinger

  Offentlige topchefer har fået deres eget kodeks for god ledelse, og det lægger direkte op til, at man som topchef bruger tid på at reflektere over sine handlinger.

  Læs mere
 • Podcast: Samarbejde mellem embedsmænd og politikere

  Lyt med, når et byrådsmedlem og to topembedsmænd debatterer samspillet mellem politikere og forvaltning, og hvordan råderummet kan udvides.

  Læs mere
 • 6 toplederroller i succesfulde velfærdsalliancer

  Topledere indtager nye roller, når deres organisation indgår alliancer med private virksomheder, borgerne eller frivillige organisationer for at levere bedre velfærd. Det viser en ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse, som identificerer seks toplederroller i velfærdsalliancer.

  Læs mere
 • Når forandringsgryden koger over

  Kommuner og regioner skal hele tiden udvikle sig for at løse velfærdsopgaverne bedst muligt. Men bliver forandringstrykket for højt, kan det have negative konsekvenser for driften, motivationen og evnen til at gennemføre den enkelte forandring ordentligt. Ny publikation fra Væksthus for Ledelse sætter fokus på toplederens rolle, når forandringerne ikke prioriterer sig selv.

  Læs mere
 • Kodeks for offentlig topledelse: Inspirationskatalog

  Det er i hverdagen, at kodeks skal gøre en forskel. Hvordan og i hvilke sammenhænge du som topleder vil arbejde med kodeks, er op til dig at beslutte. Der hverken kan eller skal formuleres nogen generel drejebog.

  Læs mere
 • Få topledelsen med på trivselsvognen

  God trivsel smitter af – både på arbejdsglæde, omdømme og effektivitet. Læs her, hvilke faktorer der spiller ind på trivslen, og få råd om hvordan du får topledelsen med på trivselsvognen.

  Læs mere
 • Topledelse kræver manøvreringstalent

  For at bygge de vigtige broer mellem forvaltningen og det politiske system kræver det, at du skal kunne manøvrere i det politiserede farvand. Læs mere om vilkår for offentlig topledelse her.

  Læs mere
 • Topchefer sendt på værksted

  Væksthus for Ledelse har lavet et forsøg med offentlige topchefer. De er sendt på Strategisk Værksted for at løse fremtidens udfordringer. Læs her, hvordan metoden har succes i direktionerne.

  Læs mere