Derfor skal du bruge styrkebaseret ledelse

Det kræver en særlig leder eller måske en særlig ledelsesstil at håndtere de udfordringer, den moderne verden stiller. Læs her, hvorfor du skal bruge styrkebaseret ledelse til at lede din organisationen igennem de udfordringer en moderne verden stiller.

Skribentinfo

Styrkebaseret ledelse handler om at styrke medarbejderne: Gøre dem klogere på forudsætningen for at lykkes, mere handlekraftige ift. at føre den viden ud i livet og mere robuste, når udfordringerne trænger sig på.

Styrkebaseret ledelse er optaget af det, vi er bedst til, men det er ikke en avanceret roseøvelse. Ros gør os gladere, men sjældent klogere. Og det har vi brug for, hvis vi skal kunne navigere i en verden, der bliver stadig vanskeligere at gennemskue og dermed vanskeligere at lykkes i.

Traditionelt bliver styrkebaseret ledelse forstået som et spørgsmål om middel – at fokusere på det, vi er bedst til og udvikle vores stærkeste færdigheder. Den tilgang skal man udvide, så den også tager højde for den virkelighed, vi befinder os i – i dette tilfælde VUCA.

Verden er gået VUCA

VUCA er et begreb, som stammer fra den amerikanske hær i begyndelsen af 90’erne. Forkortelsen dækker over ordene ”Volatile” (omskiftelig), ”Uncertain” (usikker), ”Complex” (kompleks) og ”Ambiguous” (tvetydig). VUCA er et udtryk for, at vi lever i en verden, hvor forandringer sker pludseligt og ofte med dramatiske konsekvenser. Vi kan ikke se langt frem i tiden, kompleksiteten er stigende og løsningen er sjældent enkel og gennemskuelig. Hvis vi ikke skal bukke under for det pres, som en VUCA-verden skaber, kræver det at vi som ledere arbejder styrkebaseret og sikrer stærke fællesskaber. Når paradokser, krydsfelter og dilemmaer er blevet hverdagskost, kræver det sit at være leder.

Styrkebaseret ledelse rummer ikke alle svarene på den udfordring, men det rummer nogen af dem. For at blive klogere, er det nødvendigt at stille de ”ubehagelige” spørgsmål. Her er fire baseret på VUCA.

Volatile: Hvilken konsekvens har den stigende omskiftelighed på dine medarbejdere?

Hvis omskiftelighed bl.a. handler om hastigheden og omfanget af forandringer, må det ledelsesmæssige modtræk være at sikre styrke i form af retning. Meningsfuld retning og formål styrker medarbejderne, fordi det giver dem et relevant fixpunkt i en verden, der konstant forandrer sig.

To styrkebaserede anbefalinger

  • Reducér de mange kortsigtede måltal, der ofte reducerer et meningsfyldt arbejde til et indholdsløst tal
  • Optimér de samtaler, der forener og fastholder organisationen om et attraktivt mål

Uncertainty: Hvilken konsekvens har den stigende usikkerhed på dine medarbejdere?

Når verden er blevet mere uforudsigelig, er det ledelsesmæssige modtræk at skabe en lærende kultur. En kultur, hvor alle lag lytter og observerer med større nysgerrighed. Nysgerrighed og læring skaber styrke ved at give en bedre forståelse for de nye vilkår, man arbejder under.

To styrkebaserede anbefalinger

  • Reducér procedurer og tilgange, der fastlåser en bestemt adfærd i organisation
  • Optimér tiden til refleksion og dialog, der sigter mod at gøre organisationen klogere

Complexity: Hvilken konsekvens har den stigende kompleksitet på dine medarbejdere?

Når kompleksiteten gør det vanskeligt for medarbejderne at gennemskue og kontrollere de forhold, man arbejder under, må det ledelsesmæssige modtræk være at skabe styrke igennem en fleksibel og medbestemmende kultur. Fleksibilitet og medbestemmelse sikrer, at flere ideer bliver hørt og flere ressourcer kommer i spil.

To styrkebaserede anbefalinger

  • Reducér strategier, der antager at man kan planlægge flere år frem i tiden
  • Optimér mulighederne for at lave kontrollerede eksperimenter, hvor dine ideer som leder afprøves i samspil med medarbejderne og deres ideer

Ambigious: Hvilken konsekvens har tvetydighed for dine medarbejdere?

Hvad der er godt for et område er ikke nødvendigvis godt for et andet. Så når noget er en god løsning for én opgave men ikke stemmer overens med andre krav, så må det ledelsesmæssige modtræk være at sikre styrken til at træffe valg og handle på trods af usikkerheden. Det kræver en organisation, der ikke kun jagter kortsigtede mål, men også styrer efter værdier og holdbare principper.

To styrkebaserede anbefalinger

  • Reducér anvendelsen af belønning og straf for at opnå en ønsket adfærd hos dine medarbejdere
  • Optimér skabelsen af en kultur, der guides af værdier og indre motivation

 Vuca

Artiklen er skrevet med udgangspunkt i bogen, I gang med styrkebaseret ledelse af Mads Bab.

Læs om bogen her

Læs mere om Organisationsudvikling

AI som problemknuser

Facilitér og styrk samarbejdet

Skribentinfo

Kommentarer