Derfor skal du være modig og tåle ubehaget

Hvor modig er du? Som leder må du ikke være magelig, for mod handler om at mærke ubehag. Læs, hvad blandt andre Ghita Nørby, Helle Thorning-Schmidt og Viktor Axelsen mener er modig ledelse, og hvordan du tager fat og taler om modet.

Skribentinfo

Er du leder? Så er du også i et eller andet omfang modig. Spørgsmålet er blot: ”Hvor modig?” og om du kan blive endnu modigere? 

Ledelse og mod forenes

Ligesom der ikke findes en klar opskrift på god ledelse – i hvert fald ikke en slags ledelse som alle entydigt kan tilslutte sig – så findes der heller ikke en klar definition af modets væsen. Derfor er det spændende og udfordrende at tale om ’mod i ledelse’. Hvis du bringer mod ind i dit ledelsesarbejde, vil noget forandre sig, og du vil lære nyt og opleve dig mere kompetent. Erfaringen viser, at mod i ledelse skaber bedre kulturer, bedre resultater, og medarbejderne trives.

Læs også: Er du en modig leder?

Ghita Nørby, Helle Thorning-Schmidt, Viktor Axelsen og Bertel Haarder taler om mod og ledelse

Jeg har interviewet danskere, som de fleste kender, og som på den ene eller anden måde har beskæftiget sig med mod og ledelse. 

Det er fint, at der er ledere for et eller andet – for en tankegang. Det synes jeg er i orden. Selvfølgelig skal der være en trækhest. Men hvis denne trækhest er umenneskelig, så får du en flok, som bliver ligeglade – i mine øjne.

Ghita Nørby

Skuespiller

 

Ordet politisk mod kan man kun bruge, når det handler om at gøre noget, som er godt for landet, selvom der i øjeblikket er stor modstand imod det.

Bertel Haarder

Folketingspolitiker

 

Mod i ledelse, det er, at der er en risiko for at fejle. Og det at fejle det betyder, at man sætter sig selv på spil. Det er først rigtig modigt, når man sætter sig selv på spil.

Helle Thorning-Schmidt

Tidligere statsminister

 

Modet er også noget, du støder på, når du dyrker sport. Det med at stå i en presset situation handler for mig om at have mod til at træffe de beslutninger, som egentlig ikke føles behagelige at tage – både på og udenfor banen.

Viktor Axelsen

Badmintonspiller

 

(Citater fra Mod i ledelse, Karsten Mellon, 2020)

Det disse fire personer har tilfælles, når de taler om mod er, at man alene eller sammen med andre sætter sig i og på spil, vel vidende at det har konsekvenser for en selv. 

At være modig er en drivkraft til handling. Men også en drivkraft til at turde åbne øjnene op for det, der er svært og vanskeligt.

Læs også: Mod i kriseledelse

Modig ledelse handler om at tåle ubehag

At være en modig leder medfører, at man ofte kommer i følelsesmæssige tilstande af ubehag, usikkerhed og tvivl. Det gør man, fordi det at skulle forholde sig til de uanede ledelsesmæssige opgaver der findes i organisationen, kræver, at man selekterer, er åben for andre perspektiver, kan rumme uafklarethed, tør at træde i karakter og udstikke retning, samt at man kan rumme kritik – ikke mindst selvkritik. Den amerikanske skribent, Seth Godin, formulerer sig således:

Det er ubehageligt at stille sig op foran fremmede.

Det er ubehageligt at få en idé, som måske bliver en fiasko.

Det er ubehageligt at udfordre det bestående.

Det er ubehageligt at modstå trangen til at slå sig til ro.

Når du opdager ubehaget, så har du fundet det sted, som har brug for en leder.

(Godin, 2008 i Mellon, 2020, s. 79) 

Vær ikke magelig

Ledere risikerer at blive magelige. Det er provokerende og lyder som en kategorisering, ingen ønsker at beskæftige sig med. Den magelige leder undgår besvær og ubehag. Den magelige leder sørger for, at andre tager sig af de svære opgaver og får samtidig ansvaret – eller ’aben’ ville nogle sige.

Den magelige leder er den leder, der ikke i tilstrækkelig grad forventningsafstemmer med sine medarbejdere, ikke sørger for at give passende feedback, glemmer aftaler – i det hele taget, er en leder med lav grad af integritet. Hvad er resultatet? Det er et forringet arbejdsklima og lav grad af psykologisk sikkerhed. Tilliden er lav, alt imens lederen faktisk føler sig tilpas. For han eller hun søger hele tiden derhen, hvor det er ’nemmest’ at være som leder. Dét er en magelig leder. 

Modig ledelse er svært

Den modige leder er optaget af at skabe en god kultur i organisationen. Den modige leder er optaget af sin integritet - at gøre det han eller hun siger. Den modige leder har også fokus på samspillet mellem følelser og handlinger. Den modige leder er opmærksom på, hvordan mod spiller sammen med sårbarhed, robusthed og ydmyghed. 

Læs også: Hyld den menneskelige sårbarhed

Den modige organisation

Den modige leder har fokus på psykologisk sikkerhed, som indbefatter en organisationstænkning, hvor kritik er legitimt, hvor ledelsen selv kan erkende fejl, og tale åbent om dem. Det er en dynamisk tilgang, hvor lederne sætter sig selv i og på spil og fremstår som gode rollemodeller for det gode arbejdsliv. Det er ligeledes et fokus på ’den modige organisation’, hvor alle medarbejdere inddrages i diskussion om, hvordan modet kan bidrage positivt, og hvorledes ledelsen bedst kan understøtte de positive muligheder modet indebærer. Men det er ikke en fast størrelse, og det ved den modige leder. Den amerikanske professor Sheila McNamee foreslår, at vi spørger os selv i organisationen: “Hvordan skaber det, som vi sammen gør her, muligheder for, at vi succesfuldt kan opnå vækst, troværdighed og bæredygtighed?” (McNamee, 1998, s. 109 I Mellon, 2020, s. 219).

Tag fat og tal om mod i din organisation

Diskussionen i forhold til det personlige lederskab, om hvorvidt man er modig eller magelig, er afgørende. Det kan være en god indledende proces at tale om ledelse på, men også meget udfordrende. 

Vær modig fremfor magelig.

I det antikke Grækenland stod mod højt på dagsordenen af menneskelig dannelse og opnåelse af det gode liv. Men det er ikke nemt med mod.

“Jeg mener nemlig nok, at jeg ved, hvad mod er for noget; men på en eller anden måde er det smuttet fra mig lige nu, så jeg ikke kan fange det i ord og sige, hvad det er” (Platon (ca. 427-347 f.Kr.), 2011, s.162 i Mellon, 2020, s. 58).

Ikke desto mindre, så kan én måde at forstå mod på findes indenfor tre aspekter, inspireret af forskeren Poul Poder (Poder i Mellon, 2020) og af perspektiver fra min bog:

  • Fysisk mod: Man overkommer frygt og angst og sætter sig selv rent fysisk på spil i en handling. Det kan minde om heltemod, hvor man foretager handlinger for andre eller en sag, selvom det kan have store omkostninger.
  • Psykologisk mod: Det kan være handlingsorienteret, men også indre ’kampe’. Man oplever og forholder sig til sine følelser. Angst spiller en rolle, fordi man skal konfrontere sig med det ubehag, usikkerhed og tvivl, som følelsen indebærer. Det kan også handle om at lære nyt. Det kan virke skræmmende, fordi det kan ændre ens selvopfattelse og identitet.
  • Moralsk mod: Med et sociologisk perspektiv kan man pege på, at frygten for at blive udelukket af forskellige former for fællesskab kan medføre, at man foretager bestemte handlinger. I dette perspektiv, så er modet ikke alene en personlig egenskab, men noget der også må opfattes i forhold til sociale normer, regler og praksisser. Handlinger er derfor understøttet af moralske følelser forklaret ud fra sociale forudsætninger.

 

Artiklen bygger på bogen: ”Mod i ledelse – modig fremfor magelig”. I bogen ”Mod i ledelse – modig fremfor magelig” fremhæves betydningen af mod i ledelse. Læs mere om bogen her, og få et lille kig på indholdet i bogen her.

Litteratur: Mellon, K. (2020). Mod i ledelse. Modig fremfor magelig. København: Hans Reitzels Forlag.

Skribentinfo

Kommentarer