Få dine medarbejdere godt igennem næste runde af corona

Som leder står du lige nu overfor en kæmpe opgave. En opgave med at mobilisere motivation og vise retning - over coronaens udfordringer. I 2. runde er det ikke nok at drifte for at overleve. Der skal ny ild på bålet.

Skribentinfo

Afsavn, frustrationer og metaltræthed ulmer. Forløsningen kommer ikke. Corona er ikke et højdespring som hurtigt er overstået. En efter én viser udfordringerne sig som i et hækkeløb.  Pres, udfordringer og kriser kan få os til at fryse. Til at kæmpe. Eller til at flygte.

Før du kan rette blikket ud i horisonten, kan du med fordel give dine medarbejdere en midlertidig forløsning, ved at fortælle historien om det, I har været igennem det sidste halve år – og måske også før det.

Anerkend det helt særlige, dine medarbejdere udviser lige nu

Ved at fortælle historien om udfordringer I kom gennem, muligheder I greb, handlinger I foretog, og hvordan I sammen bidrog til at få ting til at fungere, kan du give dine medarbejdere en forløsende oplevelse. En oplevelse af at forstå, hvad I har været igennem, og få forløst nogle af de følelser, der er dukket op undervejs.

Når du gør historien nærværende, konkret og levende, kan de spejle sig i den og de får følelsen af at blive set, hørt og at have et fællesskab med dig og hinanden – også på afstand.

Brug dine egne historier, dit teams oplevelser og alle de samtaler og historier, du har hørt fra dine medarbejdere de sidste måneder, når du former historien om jeres corona rejse.

Selvom du ikke fortæller historien i jeres fællessal, som du plejer, men sender talen ud på video, vil den kunne bidrage til den afgørende tillid imellem jer. Det at skabe intimitet igennem en fælles historie styrker tilliden imellem jer.

Eksempel: Det forsømte forår

En rektor, der skulle holde dimissionstale for 3. g’erne, fortalte historierne om alle de mærkelige samtaler, de havde haft under første runde af corona. Spørgsmål som: ”Må vi gå udenfor i pauserne?” ”Må vi spille rundbold?”, og ”Må vi tage bad efter idræt?”, var blevet hverdag. De unge måtte droppe deres vigtige sociale behov. De kunne ikke ses og holde fester som andre kunne, da de dimitterede.

Hun døbte deres oplevelser ’det forsømte forår’, men gik så over til at beskrive, hvilke helt særlige sider hun havde set i dem, der var kommet frem under corona. Hvordan de alle havde udvist tålmodighed, rummelighed og overbærenhed med alle forandringerne. De rettede ind og støttede lærere og ledelse i de udmeldinger, der kom. Det takkede hun dem for og fortalte, hvordan deres støtte havde gjort det nemmere for lærere og ledelse at komme igennem perioden.

Hun slog fast, at de træk, de havde udvist, var noget, de skulle værne om. Det var en gave, som ville hjælpe dem fremadrettet i mødet med livets udfordringer. Hun anerkendte afsavn, roste og gav dem tro og håb på sig selv. Tro på, at når de kunne komme igennem første bølge, kan de også overkomme de udfordringer, de står I lige nu.De svære følelser skal stadig rummes

Håndsprit. Blive lukket - eller omlægge arbejdsgange. Digitalt samarbejde. Forandringer på forandringer. Ingen ved, hvor langt dette hækkeløb bliver, eller hvad alle konsekvenserne bliver. Vi ved kun, hvordan verden ser ud, hvis vi ikke holder fast i restriktioner og ikke formår at tilpasse vores vaner og arbejdspladser til de behov, der er mest presserende lige nu.

Få blikket rettet mod et motiverende mål

"Så snart vaccinen kommer, så skal jeg ...". Savnet efter de gamle sociale vaner vokser, mens driften skal køre. Vi kan ikke få en dato for, hvornår alt dette er slut. Ventepositionen får frustrationerne til at vokse. Vi har brug for en ny ledestjerne. Noget nyt at rette blikket imod, som går udover os selv og egen krise i krisen. Her kan I gå tilbage til jeres formål som arbejdsplads. Det giver jer noget at kæmpe for.

Få ting virker bedre til at komme over afsavn og benspænd end en fælles motiverende opgave. En opgave, der tænder en ild i os og motiverer os til at gøre en forskel. Det gør jeres mission, når den værdimæssigt er i tråd med værdierne hos de mennesker, der skal gøre den til virkelighed.

5 råd til din forandringskommunikation under corona-krisen

  1. Giv svære følelser og frustrationer plads, og giv udtryk for, at du hører dem.
  2. Anerkend det, som gik godt – og det, I sammen lykkes med lige nu. Stort som småt.
  3. Fortæl historien om, hvad I allerede har overkommet af udfordringer. Hvad I har lært, og hvad I har udvist, som fik jer igennem.
  4. Identificér det banebrydende og motiverende mål, der er jeres lys igennem krisen.
  5. Tal om målet og knyt det til jeres handlinger og opgaver: Hvordan er de en afgørende brik i rejsen hen imod missionen?

I denne video får du råd om forandringskommunikation. Den eneste forskel i forhold til de råd, jeg deler i videoen er, at vi ikke ved, hvordan verden ser ud om et par måneder. Derfor må vi selv skabe den med blikket fast rettet mod missionen.   

 

Skribentinfo

Kommentarer