Fattet problemhåndtering

Fattet problemhåndtering handler om, at man som leder behersker vanskelige situationer på en rolig måde og er god til at håndtere mange komplekse udfordringer uden at miste fatningen eller overblikket.

Skribentinfo

Ledere tåler modstand og involverer sig med glæde i alle sammenhænge, hvor deres evne til at løse problemer konstruktivt kan gøre en forskel.

Hun var stille og rolig, men meget klar. Det var helt tydeligt, at det ikke handlede om, hvorfor vi var havnet her, men om hvordan vi kom videre.
Medarbejdere om leder

 

Han holdt sammen på afdelingen i en krisesituation. Han blev ved med at fokusere på muligheder og fandt tid og energi til at klare de problemer, der hele tiden pressede sig på.
Chef om leder

Ledere, der behersker kompetencen:

 • Overskuer en stor mængde opgaver og relationer på en gang. Trives med mangfoldighed, parallelle aktiviteter og processer
 • Bevarer kontrollen og overblikket i pressede situationer. Håndterer usikkerhed og kompleksitet på en rolig facon
 • Rummer ufred og modstridende standpunkter. Forsøger at forlige personer og argumenter
 • Forbliver positive og konstruktive i komplicerede situationer med mange åbne eller latente modsætninger
 • Vender negative positioner og udsagn til fremadrettede muligheder.

Fattet problemhåndtering i praksis

Kort efter en stor organisationsændring skulle en del af en organisation igennem endnu en grundlæggende omstrukturering. Den leder, der skulle stå i spidsen for de upopulære ændringer, havde ikke selv været med til at beslutte dem og så på ændringerne med betydelig skepsis. Hendes chef beskriver, hvordan hun håndterede sagen:

”Det var en enorm udfordring, vi som ledelse lagde på hendes skuldre. Men det virkede som om, hun blev ekstra tændt af de mange problemer, der skulle løses, og de mange forskellige synspunkter i gruppen. Hun formåede at gå i krig med opgaven og formidle forandringerne som et positivt budskab over for samtlige medarbejdere. Hun tog fat på hver enkelt og fortalte, hvordan hun forestillede sig ændringen, og hvad den ville betyde for vedkommende. Gennem hele processen gik hun struktureret frem og fik alt organiseret og kommunikeret.”

Når kompetencen svigter

Når ledere har vanskeligt ved fattet problemhåndtering, kan det blandt andet komme til udtryk på følgende måder:

 • De bliver så hårdt ramt af belastende situationer, at følelserne og temperamentet løber af med dem
 • De bliver for personligt påvirket, hvis andre har det svært i en kompliceret sag, eller hvis løsningen
  går ud over nogen, der er tæt på dem selv
 • De kan ikke holde styr på kompleksiteten i en sag og lader sig overtale til en forsimplet løsning.
 • De er for dårlige til at mærke og respektere deres egne grænser for, hvor store arbejdsmængder og
  mentale belastninger de kan overkomme

Læs mere i Ledere der lykkes

Skribentinfo

Kommentarer