Hjælp, jeg er leder

Du vil have svært ved at lykkes som leder, og trives i rollen, hvis du ikke tager den på dig. Læs her, hvordan du kan mestre lederrollen ved at håndtere to klassiske udfordringer, du med garanti kommer til at stå overfor som leder.

Skribentinfo

Er du en af de ledere, der har taget en aktiv beslutning om at søge ledervejen? Eller har du følt dig en smule presset til at tage jobbet, da stillingen blev ledig, og nogen puffede dig blidt med anerkendelse derhen?

I bogen ”Hjælp, jeg er leder!” tager vi livtag med nogle af de typiske udfordringer, dilemmaer og spørgsmål, som vi møder hos såvel nye som mere erfarne ledere. Som erhvervspsykologer med mange års erfaring i samtaler med ledere, er vores første utvetydige anbefaling, at du skal tage lederrollen på dig. Du vil nemlig have svært ved at lykkes som leder, og ikke mindst trives i rollen, hvis ikke du påtager dig den fuldt ud.

Bogen præsenterer syv temaer. Artiklen her udforsker to af temaerne, som er knyttet til lederrollen, særligt når du vælger at tage skridtet fra medarbejder til leder:

1. Find din nye plads i fællesskabet

Alle har behov for at være en del af et fællesskab, hvor man føler sig set, hørt og forstået. Mange nye ledere peger på, hvordan de fællesskaber de tidligere var en naturlig del af, lukker sig for dem. Det gør det, fordi den nye leders relationer til kollegaerne ændrer sig markant.

Det vil være særligt tydeligt for dig, der er blevet forfremmet til leder i den afdeling, hvor du før var ansat som medarbejder. 

Som ny leder kan det føles som et tab ikke længere at være medlem af medarbejdergruppen, eller endda ligefrem sorgfuldt at vænne sig til. Du skal med tiden acceptere den nye position og det kan være svært, da tabet forstærkes i de situationer, hvor du som leder ikke selv ønsker at skifte position i gruppen. Alligevel sker det og du oplever det sandsynligvis ved, at dine kollegaer begynder at behandle dig anderledes.

En nyudnævnt leder fortæller:

"Jeg er AC’er og derfor medlem af AC klubben på min arbejdsplads (den faglige klub for akademikere). Men da jeg så blev leder, fik jeg pludselig ikke en invitation til sommerafslutningen. Jeg spurgte endda til det, men fik at vide, at jeg som leder ikke kunne deltage, hverken i klubbens faglige arrangementer eller de sociale. Det oplevede jeg var vildt ubehageligt”.

Det fører for manges vedkommende til en følelse af ensomhed i lederrollen. Derfor skal du opsøge nye arbejdsfællesskaber, som du kan blive en del af, og hvor du kan finde den nødvendige spejling og sparring.

2. Lær af dine fejl

Ledergrupper og netværk af ligesindede, hvor du kan spejle dig i erfaringer, der minder om dem du selv gør dig, er vigtige, fordi det er her, du kan dele dine tvivl og oplevelser af ikke at slå til. For mange er det at begå fejl – særligt fejl på arbejdspladsen og måske særligt fejl begået i lederrollen – knyttet til en oplevelse af fiasko. Det nærer tvivlen og får fejlagtigt mange til at tænke, at de ikke er berettiget til at varetage den stilling, de har fået.

Hvis du ikke deler de fejl, du uundgåeligt kommer til at begå, kan en utilsigtet konsekvens bestyrke din forestilling om, at fejl er udtryk for manglende forståelse og muligvis inkompetence hos dig. Det er det ikke. 

Gør du ikke det, kan tvivl og usikkerhed i stedet blive til en byrde, der med tiden kan føre til manglende mod til at tage chancer. Det hænger muligvis sammen med, at mange ledere går rundt med en forestilling om, at de skal kende alle svar og helst være ufejlbarlige fra dag nr. 1 i deres rolle. En leder beskriver, hvordan han efter en feedback fra en medarbejder, vælger at følge op på det, han har hørt.

”En af mine medarbejdere overhører, at jeg afviser en anden medarbejders initiativ i forbindelse med en projektopgave. Ved en feedback nævner hun det og siger, at jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at kvæle initiativ og demotivere en god kollega. I forlængelse af feedbacken skriver jeg en mail til den afviste medarbejder, hvori jeg roser initiativet og understreger, at det var min fejl, at jeg ikke var modtagelig overfor hendes forslag.”

Arbejdsfællesskaber hvor ansatte tør erkende fejl, dele tvivl, stille spørgsmål og komme med nye idéer, siges at have en høj grad af psykologisk tryghed. Du kan derfor arbejde aktivt med at opdyrke en kultur, hvor fejl, der bliver begået i organisationen tilgås med åbenhed og nysgerrighed – også når det gælder de fejl, du selv begår.

Læs mere i bogen: Hjælp jeg er leder!

Læs mere

Pas på trinet!

Skribentinfo

Kommentarer