Hvad IKEA kan lære dig om at motivere dine medarbejdere

Mange ledere kan godt se idéen i at lade medarbejderne selv finde løsninger på de udfordringer, de støder på, men tiden mangler i hverdagen. Læs her, hvordan du med en enkel spørgemetode hurtigt og motiverende leder dine medarbejdere frem mod nye idéer til løsninger.

Skribentinfo

Når en medarbejder opsøger sin leder for at vende et problem, kan det nemmeste være at sige ”Jeg synes, du skal gøre sådan og sådan”. For tiden er knap og måske har lederen løsningen lige på tungen. Men det vil ofte være mere effektivt i stedet at støtte medarbejderen i selv at udtænke en løsning.

IKEA- effekten

Hvorfor er det en fordel, at medarbejderne selv finder deres egne løsninger, hvis man nu har den oplagte lige på tungen, kunne man fristes til at spørge.

Det er det på grund af IKEA-effekten. Mike Norton hedder en af de Harvardforskere, der har opdaget dette psykologiske fænomen, der går ud på, at mennesker tillægger ting større værdi, når de selv har været medvirkende til at skabe dem. Som fx når de samler et Ikea-møbel selv, fremfor at købe et færdigsamlet møbel.

IKEA-effekten er et princip, der gælder for ting. Og det gælder for løsninger på problemer. Mennesker vil ganske enkelt gerne være helte i deres egne livsfortællinger. Det giver større ejerskab.
 
Der er videnskabeligt belæg for at mene, at det betaler sig at styre trangen til at buse ud med egne løsningsforslag og i stedet lade medarbejderne selv finde frem til løsningen. Der er ganske enkelt større motivation hos den, som skal føre planerne ud i livet, hvis han/hun selv har været med til at udtænke dem. 

Spar tid med gode spørgsmål

Problemet kan være, at der ofte ikke er tid til at stille de gode spørgsmål, der leder hen til medarbejderens egne løsningsforslag. Men selvom det kan virke som en tidskrævende fremgangsmåde, behøver det ikke være tilfældet.

Der findes en hurtig og effektiv måde at coache medarbejdere frem til kreative løsningsforslag. Det kaldes løsningsfokuseret tilgang (underforstået til coaching) og er inspireret af en målfokuseret samtaleform udviklet af socialarbejderne Steve de Shazer og Insoo Kim Berg.

Løsningsfokuseret spørgeteknik er en metode alle kan lære og så er den effektiv og nem. Det gælder om hurtigt at hjælpe medarbejderen ud af den situation, hvor han/hun er opslugt af problemet og i stedet fokusere på mål og løsningsforslag. Det kan man gøre ved hjælp af et par velplacerede spørgsmål, uden at det behøver koste særlig meget tid.

En hurtig og enkel spørgeguide

Den løsningsfokuserede spørgeteknik består af fire trin.

1. Vend beklagelse til mål
Hjælp aktivt med at vende beklagelse over problemet til et mål. Pointen er, at løsningen sjældent findes ved at tale om problemet. De kreative løsninger ligger ofte nogle andre steder og udspringer af drømmen om noget andet. Hvis medarbejderen fx taler om nogle projektmøder, der ikke fungerer, så sig fx ”Ok, så du vil gerne have projektmøderne til at fungere bedre?”

2. Undersøg målet
Spørg, hvad der kendetegner situationen, hvis problemet var løst/væk. Det er her motivationen ligger og den skal graves frem. I hverdagens samtaler spørger vi ofte ”hvorfor” et problem er opstået – et spørgsmål, der ofte fører til, at problemet føles endnu større og mere uoverskueligt. Spørg i stedet ”hvad” skal være anderledes. ”Hvad” ville kendetegne situationen, hvis et mirakel indtraf og problemet var løst. ”Hvad” ville det betyde? Spørg fx medarbejderen hvordan projektmøderne skulle være, hvis de fungerede godt. Hvad kendetegner gode projektmøder?

3. Find mulige løsninger
Når målet er mere klart, er det tid til at tale løsninger. Spørg hvilke idéer han/hun har til løsninger. Hvad skal der til for at nå målet? Hvad vil det kræve? Hvilke muligheder har vedkommende allerede? Hvordan kommer de i spil? Og ja, du må gerne supplere med dine egne idéer, men pas på ikke at ville trumfe dine løsninger igennem.

4. Beslut
Hjælp med at beslutte hvilket løsningsforslag, der skal leve videre. Når forskellige løsninger er kommet op, så skal der træffes en beslutning. Hvilken løsning er der mest energi i? Spørg medarbejderen ”Hvad gør du så? Hvornår? Med hvem?” Sørg for at beslutningen bliver konkret, og at medarbejderen forpligter sig til at gøre noget aktivt for at løse problemet.

Pointen er, at én ting er problemet – noget helt andet er løsningen. Og den skal helst give mening for den, som skal implementere den.

Ovenstående proces behøver ikke tage så lang tid. Når man ikke bruger tid på at analysere og grave sig ned i problemstillingen, så når man hurtigere frem til det interessante – nemlig løsningerne.

Næste gang, du vil spare tid med en medarbejder– så gå den lille omvej og stil et par løsningsfokuserede spørgsmål. Det kan vise sig at være en genvej til en motiverende løsning.

Læs også

Sig nej med god samvittighed

En god leder stiller gode spørgsmål

Lederen skal være coachende, ikke coach

 

Skribentinfo

Kommentarer