Hvor god er du til MUS?

Har du en tillidsbaseret ledelsesstil, der får medarbejderne til at se frem til MUS? Og bruger du MUS som et strategisk ledelsesværktøj? Læs her om de seks forudsætninger for en værdiskabende MUS, og find ud af, hvor god du er til at facilitere samtalen.

Skribentinfo

Nogle fortæller med lys i øjnene om en leder, som så deres potentiale og spurgte ind til, hvad der skulle til for at dyrke dette unikke talent. Andre beretter med rædsel om, hvordan de under samtalen nærmest blev sat i skammekrogen, fordi lederen ikke kunne se perspektivet i deres udvikling. De fleste kender MUS for både det gode og det dårlige.

Hvis MUS bliver brugt rigtigt, kan den gå fra at være en tung pligt uden retning til at blive året vigtigste samtale.

6 forudsætninger for den gode MUS

Hvis du ønsker at optimere udbyttet af al den tid, du bruger på MUS, så er der seks forudsætninger, der skal være tilstede. Nederst i artiklen er et link til en test, som viser, hvor god du selv er til at afvikle MUS.

 1. Helhed
  MUS skal ikke ses som en enkeltstående årlig begivenhed, hvorefter der ånder ’fred’ i de resterende 364 dage om året. Tværtimod bør MUS være en kontinuerlig proces, der er strategisk og kulturelt forankret i organisationen.
  Hvis ikke din medarbejder oplever, at udviklingssamtalen bidrager til, at hun kan udføre sit arbejde bedre og mere effektivt, fører det til ligegyldighed over for udviklingen, og dermed er ressourcerne spildt.

 2. Fokus
  Du skal prioritere alle tre faser; forberedelse, samtale og handling lige højt igennem hele processen for at skabe engagement og motivation. Hvis du og resten af ledelsen retter opmærksomheden mod MUS og går forrest, bliver MUS typisk en positiv begivenhed, som medarbejderne glæder sig til.

 3. Tillid
  Tillid er en grundlæggende faktor for at skabe udvikling, fordi tillid skaber tryghed, og tryghed skaber åbenhed. Udbyttet af MUS er proportionelt med graden af tillid mellem dig og din medarbejder.

 4. Kompetencer
  Det er afgørende at se på kompetencer, og hvad der skal til for at få din medarbejders evner, viden og færdigheder bedre i spil i de daglige arbejdsopgaver.

 5. Refleksion
  Uden refleksion vil du være fanget i at gentage de samme ineffektive handlinger, som du altid har gjort. MUS som ramme tilbyder en unik mulighed for netop refleksion, hvilket er et godt udgangspunkt for at skabe nye innovative tanker og ideer.

 6. Udvikling
  Det udviklingsrettede perspektiv skaber konstruktiv dialog om nutiden og fremtiden og er et godt fundament for en åben og ærlig dialog.

De seks forudsætninger bør fungere som ledelsesværktøjer i det daglige, fordi den gode leder:

 • Tænker i tillidsopbyggende samtaler
 • holder fokus på medarbejderens udviklingsmål
 • afsætter tid til at reflektere over, hvorfor vi gør, som vi gør
 • har en oprigtig interesse i at udvikle medarbejderen og de vigtige kompetencer for organisationen
 • kontinuerligt har forbindelse til øverste ledelseslag, strategien og retningen.

Test dig selv på dine MUS-kompetencer

MUS er investeringen værd, hvis samtalerne udføres ordentligt. Med testen her kan du hurtigt diagnosticere, hvad der skal ændres, før MUS rammer plet samt finde inspiration til, hvad du kan opnå med MUS. Download skemaet her eller tag testen online her.

Læs meget mere om, hvordan du bliver bedre til MUS i bogen ’Årets vigtigste samtale – hvad enhver leder bør vide om MUS’.

 

Læs også:

Er tiden løbet fra MUS?

Opskrift på den gode MUS

Håndtér 7 forskellige medarbejdertyper til MUS

Skribentinfo

Kommentarer