Kan du finde og skabe mening som distanceleder?

Er der en leder til stede? Dine medarbejdere kan hurtigt føle sig alene og have svært ved at skabe mening, når de ikke ser dig dagligt. Læs her, hvad du skal være opmærksom på, når du leder på distancen, og få konkrete værktøjer til at styrke relationer til dine medarbejdere på afstand.

Skribentinfo

Det gode ved at være distanceleder er enkelt sagt, at det sætter fuldt fokus på det, der er din rolle, og det, du skal bidrage med – nemlig ledelse. Når dit vilkår er at lede fra ét arbejdssted til et andet, bliver det meget synligt for medarbejderne på deres arbejdssted:

 1. Om du leverer ledelse 
 2. Hvordan du leverer og
 3. Kvaliteten af det, du leverer.

Distancen kan ofte give netop den afstand til tingene, der skaber et klarere og mere objektivt billede. For dig som distanceleder og for de medarbejdere, du har på distancen, kan dette klarsyn sætte fokus på, hvordan du bidrager med ledelse på deres arbejdsplads – leverer du noget, de ikke har nok af i forvejen? Leverer du det på en måde, som de oplever som værdifuld?

Meningen med en distanceleder

Et af de store spørgsmål i lederlivet er: Hvorfor skulle nogen ønske sig at have dig som leder? Og hvordan er det en gevinst for den enkelte medarbejder, for jeres team eller for projektet, at du leder fra en anden fysisk lokation?

Disse spørgsmål skal du finde nogle gode svar på. Gør du ikke det, så vil andre svare – nemlig dine medarbejdere. Dér, hvor de er, på deres arbejdsplads, taler de om, hvad de fra distancen skal bruge dig til.

Du er fyrtårnet

Organisationspsykologen Morten Henriksen har pointeret, at alt for mange ledere gemmer sig bag værktøjer, systemer og travlhed, og han understreger, at ledere mangler modet til at udfordre mennesket i organisationen til at skabe sammenhæng og mening. Ledelsesopgaven består i at være synlig trods distancen og at skabe relationer ved at koble mennesker sammen i løsningen af den kerneopgave, som I skal løse på tværs af arbejdssteder. Dette kan kun ske ved interaktion, og det er her, du skal kunne stå distancen. Teknologierne er til stede overalt – du må kunne anvende dem, så du også opleves som bidragende.

En anden psykolog, Bo Heimann, skriver, at den moderne leder ikke har brug for flere værktøjer i værktøjskassen, men derimod for helhedsforståelse og empati.

Heiman skriver: ”Rækken af ’ydre’ teknikker, værktøjer, kompetencer og færdigheder, der historisk har tegnet den gode leder som individorienteret, aktiv, alvidende, handlende, besluttende og i fuld kontrol, er ikke længere fyldestgørende. Ledernes vigtigste ledelses- og styringsværktøj anno 2016 er med andre ord […] deres eget jeg”.
Det er dig, der som leder på distancen er medarbejdernes fyrtårn – den inspirationskilde som medarbejdere, også på afstand, kan oplyses af og lægge kurs efter.

Meningsløs distanceledelse

Meget tid – og for mange menneskelige ressourcer – går med, at medarbejdere løbende skal producere og uploade rapporter og anden dokumentation. En stor del af offentligt ansattes arbejdstid går med at lave alt andet end det, de mener, de er ansat til. Uden dokumentation kan en organisation ikke fungere. Det bliver dog meningsløst, når dokumentationen handler om, at medarbejderen skal demonstrere og bevise, at hun:

 • er på arbejde
 • laver noget
 • laver de rigtige ting
 • laver de rigtige ting i den rigtige rækkefølge
 • laver de rigtige ting i den rigtige rækkefølge, på det rigtige tidspunkt og på den afsatte tid

Her afløser meningsløshed det, der engang var meningsfyldt. For mange er mening netop at udfolde den profession, man er uddannet til, og som man har et brændende ønske om at virke inden for, og som ofte er dét, der foregår lokalt på institutioner og i administrative enheder.

Hvis du som distanceleder forfalder til, at ledelse handler om at have kontrol, opstille nøgletal og indsamle data, så taber du dine medarbejderes engagement, fordi meningen forsvinder for dem.

Hvis du fokuserer på at tjekke nøgletal, akkumulere og sammenligne, bliver din ledelse en­dimensionel. Det betyder, at du alene registrerer og forholder dig til distancemedarbejderens konkrete og målbare leverancer. Havner du i den fælde, kan du miste følingen med, hvordan hun har arbejdet, hvordan hun trives, hendes personlige vilkår på tidspunktet og hendes relationer i samarbejdet på hendes arbejdsplads. Derved kan medarbejderen have svært ved at se meningen med dig i distanceleder-rollen.

Meningsfuld distanceledelse

Som distanceleder må du tænke mening ind i alt, hvad du gør. For at du kan blive synlig, tydelig og opnå følgeskab over afstande, må dine medarbejdere se, høre, mærke og forstå dig. Det gælder i dit personlige lederskab, hvor det menneske, du er, træder frem og bliver tydeligt. Og det gælder i dit opgaveorienterede lederskab, hvor mission, vision, strategi og mål må stå klart for alle medlemmer af din distribuerede organisation. Dette kan for den enkelte både eliminere oplevelsen af afstand og skabe netop den forudsigelighed og kontinuitet, der er nødvendig for, at distancemedarbejderen kan begå sig i den kompleksitet, som spredte organisationer ofte indeholder.

Den dybere og den højere mening

Der eksisterer mange vendinger i dagligdags tale, hvori mening indgår: “Hvad er meningen med…”; “Kan du finde mening med…?”; “Er der mening med galskaben…?”; “Det giver ikke mening…” – vendinger, der også flittigt brugesi arbejdsmæssige sammenhænge. Talemåderne er i sig selv meningsfulde, fordi de udtrykker en konstant søgen efter svar på det, man ikke forstår, så man kan agere meningsfuldt i organisationer.

I relation til ledelse og samarbejde over distancer kan du se mening fra to perspektiver:

 • Den dybere mening: Det er den indre drivkraft, som den enkelte medarbejder har behov for. Den mening, vi hver især oplever som motivation, lyst og engagement for at præstere en indsats. For distancemedarbejderen må hun på sin arbejdsplads opleve et indre engagement for at udfolde sin faglighed på skolen, forvaltningen, plejehjemmet eller på cyklen rundt til områdets ældre og syge.

 • Den højere mening: Det er den store sammenhæng, som distancemedarbejderens præstationer på sin arbejdsplads skal bidrage til. Noget, der er større end hende selv, og som vedkommende gerne vil yde sit bidrag til bliver realiseret. Det er her, at du som leder på distancen må sikre, at der mellem medarbejderen og dig er fællesskab om jeres mission – hvorfor er I der, og hvordan er I gensidigt afhængige for at kunne lykkes med missionen eller kerneopgaven?

Tre grundpiller til meningsfuld distanceledelse

For at du kan gøre dit lederskab på distancen meningsfuldt for dine medarbejdere eller projektdeltagere kan du bygge jeres samarbejde på tre grundpiller:

 1. Formulér din personlige mission som distanceleder
  Hvad er det ,du vil tilføre medarbejderne, og på hvilke måder vil de få glæde af at have dig som leder? Hvordan kan afstanden mellem dem og dig hjælpe dem lokalt? Du må kunne definere og formulere, hvem du er i rollen, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du tror på, er muligt i et distancesamarbejde.

 2. Styrk fællesskab mellem arbejdssteder
  Du må løbende tage dialoger med den enkelte medarbejder om, hvordan hun fra sin arbejdsposition kan bidrage til det fællesskab, som jeres team eller projektgruppe må udgøre. Din rolle som distanceleder er i vidt omfang at skabe relationer på tværs og gøre den gensidige afhængighed tydelig for hver enkelt. Jo flere opgaver du kan koble kolleger sammen om at løse, jo flere og tættere relationer vil dit team være præget af. Og den tillid, der i distancesamarbejdet let bliver udfordret, kan I derved løbende styrke. En gevinst her er, at kolleger med et højt gensidigt tillidsniveau har langt højere præference til at opsøge hinanden for hjælp og videndeling (Casciaro & Loba, 2005).

 3. Design en transparent og tydelig kommunikation
  Det er så lidt, der sker af sig selv, når I skal samarbejde over distancer – du får ikke noget forærende. Derfor må du og dit team sammen fastlægge, hvilke møder I holder, hvornår og med hvem. Hvor ofte taler I sammen 1:1, og hvordan sikrer I den uformelle, sociale kontakt? Design betyder, at I bygger en struktur, der kan sikre, at I hænger sammen, føler jer forbundet personligt og fagligt. I skal, via teknologier, kunne nå hinanden kontinuerligt, og I skal ville hinanden. Du må gennem konstant kommunikation i nærvær og på distancen sikre den enkeltes selvledelse ud fra følelsen af en dybere mening og forståelse af en højere mening.

Tænkt stort, start småt

For alle tre grundpiller må du gøre det jordnært og konkret. Tænk gerne stort, men start småt: Tag én konkret medarbejder eller anden relation, der er vital for at lykkes i dit virtuelle samarbejde. Inviter vedkommende til samarbejde om at skabe udvikling og læring i at styrke et meningsfuldt samarbejde på distancen. Når du og hun mærker, hvordan tingene flytter sig, så tal om, hvad der er gået godt og hvorfor. Og tag så det næste skridt med en ny relation.

Artiklen er baseret på Lars Pedersens bog 'Er der en leder til stede?'.

 

Læs også:

Nærværende ledelse på afstand

Find meningen og øg motivationen

 

Skribentinfo

Kommentarer