Ledelse er en mulighed

Anne Foldager, der er faglig koordinator i beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune, deltog i talentforløbet ’fra medarbejder til leder’ for at blive klogere på, om ledelse er noget for hende. Nu ved jeg, hvad mine stærke sider er, og hvilke sider jeg skal være opmærksomme på, hvis jeg skal gå ledervejen, siger hun.

Skribentinfo

Det kan være svært at finde ud af, om man har en spirende leder i maven og tænder på ansvar og beslutninger, eller om man i virkeligheden har det bedst som medarbejder, hvor man er i direkte kontakt med borgerne. De tanker gik Anne Foldager, der er faglig koordinator i beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune, også med. Derfor sagde hun ja tak til at deltage i KL og KTO’s talentforløb ’fra medarbejder til leder’.

”Jeg ville gerne have en afklaring af, om ledelse er det rigtige spor for mig, og om mine faglige og personlige kvalifikationer matcher det, man mener en leder skal besidde. Nu ved jeg, at ledelse godt kan være noget for mig, men det er selvfølgelig afhængigt af stillingen og hvilken profil, de søger,” siger hun.

Var skeptisk

Anne Foldager er en af 118 medarbejdere, der har været igennem talentforløbet med mentorsamtaler, coachsamtaler, netværk og et modul på en diplomuddannelse. Og hun er især begejstret for samtalerne med coachen.

”Jeg var lidt skeptisk ved at skulle bruge en coach, men jeg blev omvendt. Det var godt at få vendt nogle af de udfordringer, jeg står overfor, og han hjalp mig med min afklaring. Han var god til at trække det ud og få nogle andre perspektiver på mine udfordringer. Så jeg blev skarp på, hvor jeg skal udnytte mine kompetencer, og hvor de skal skærpes,” siger hun.

Hun var også glad for, at forløbet gav hende mulighed for at tale med en mentor.

”Her blev det meget konkret, og vi talte om, hvad jeg skal gøre, når jeg står over for nogle konkrete udfordringer i lederstillingen. Så han hjalp mig med at finde en retning i forhold til de forskellige udfordringer,” forklarer hun.

Nye værktøjer

Det er dog ikke kun mentor- og coachsamtalerne, der har hjulpet Anne Foldager. Hun fik noget forskelligt ud af alle forløbets elementer. Modulet i kommunikation, organisation og ledelse gav hende for eksempel nogle værktøjer.

”Underviserne var gode til at give os nogle værtøjer til at håndtere forskellige udfordringer, og det er godt at have en værktøjskasse, man kan tage frem. Det kan for eksempel være den narrative tilgang til organisationskulturen. Hvad er det for en fortælling, vi har på vores arbejdsplads, og hvordan kan man arbejde med de fortællinger, der ligger?” siger hun og fortsætter:

”Jeg er blevet skarpere på, at ledelse for mig bl.a. handler om at være analytisk og kunne træde et skridt tilbage og se tingene i et større perspektiv.”

Anne Foldager

Uddannelse : Cand. pæd. i sociologi

Job: Faglig koordinator i beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune

Alder: 32

Det fik ledertalenterne i forløbet ’Fra medarbejdet til leder’:

  • 4 individuelle mentorsamtaler á én time,

  • 3 netværksmøder á to timer mellem kommunens ledertalenter,

  • 3 individuelle coachsamtaler á 1½ time,

  • 1 modul på diplomlederuddannelsen (Ledelse, kommunikation og organisation) over fem dage,

  • en samtale om talentets fremtidige karriereudvikling i forlængelse af forløbet.

  • diplommodulet blev afsluttet med opgaveskrivning og eksamen.

 

Skribentinfo

Kommentarer