Ledelse i spændingsfeltet mellem opløsning og opbygning

Et værktøj der hjælpe ledere med at tage fat i de problemstillinger og processer, som er aktuelle i forbindelse med de forskellige faser af en fusion.

Skribentinfo

En arbejdsgruppe på tværs af de fusionerende amter i Region Midtjylland har udviklet et nyt ledelsesværktøj, "Ledelse i spændingsfeltet mellem opløsning og opbygning". Ledelsesværktøjet er udviklet til at håndtere den komplekse omstillingssituation som en fusion mellem to eller flere arbejdspladser er.

Som leder er du bl.a. ansvarlig for at sikre driften i overgangsfasen. Og for at sikre din egen og medarbejderes udvikling mod fremtidens arbejdsplads.

Samtidig skal du tage hensyn til organisationskulturelle spørgsmål og de mange interessenter, der er involveret.

Udfordringer er der nok af, og det kan være svært at håndtere de mange igangværende delprocesser – som formentlig synes ret kaotiske.

Overblik og systematik

Værktøjet har en enkel opbygning og systematik. Gennem den guides du til centrale spørgsmål, som kan være med til at give dig overblik og støtte til at prioritere det væsentligste – og lade det uvæsentlige ligge.

Du kan bruge værktøjet på flere måder:

  • Til egen ledelsesmæssig refleksion
  • Til dialog med lederteamet og involvering af medarbejdere i processen
  • Til at danne systematisk overblik over en kompleks situation
  • Som en forståelsesramme, som sikrer at der tænkes ”hele vejen rundt”
  • Til at sætte fokus på nødvendige handlinger i overgangsfasen fra amt til…

Download hele værktøjet her

Artiklen er oprindeligt bragt på Lederweb i 2006

Skribentinfo

Kommentarer