Ledere i netværk - en ledelsesstrategi

Stadigt flere kommuner tilbyder i dag sine ledere at indgå i forskellige former for indbyrdes netværk. For lederne er sådanne netværk ofte en værdifuld mulighed for at spejle deres egne erfaringer i andres og få ny inspiration til ledergerningen.

Skribentinfo

Perspektiverne i ledernetværk rækker imidlertid langt videre end den enkelte leders personlige udbytte og udvikling. Udnyttes mulighederne i netværkstanken strategisk og systematisk, kan formaliserede ledernetværk være ét godt svar på mange kommuners organisatoriske udfordringer.  

Ledernetværk er et af de hurtigst voksende ledelsesmæssige og personalepolitiske redskaber i den offentlige sektor. Ledernetværk kan være svaret på, hvordan man får det bedste ud af styringsmæssige omstruktureringer med en fladere struktur, større uddelegering af ledelsesansvar og ansvar til de decentrale ledere – med øget selvforvaltning og på et endnu mere værdiorienteret ledelsesgrundlag.

Både nye og erfarne ledere har brug for et fristed for refleksion - et læringsrum og et praksisfællesskab, hvor de kan hente energi og indsigt til ledelsesopgaverne og sætte ledelse som profession på dagsordenen.

At arbejde strategisk i ledernetværk medvirker til at der skabes en sammenhængskraft, som bidrager til mere kvalificeret ledelsesudøvelse og bedre service til brugeren.

Gevinsterne af ledernetværk kan blandt andet være :

  • Et fælles fokus på ledelsesopgaven
  • En mere ensartet ledelseskultur i kommunen
  • Et bedre grundlag for politikudvikling og -implementering
  • En stærkere kulturel integration

Denne publikation fra Væksthus for ledelse giver en række redskaber til topledelse og HR-konsulenter til at arbejde professionelt med ledernetværk. Publikationen indeholder en række perspektiver på det strategiske arbejde med ledernetværk samt konkrete metoder til etablering, vedligeholdelse og udvikling af ledernetværk.

Ledere i netværk er blevet til på baggrund af en række udviklingsforløb med omkring 35 kommuner for i alt ca. 50 konsulenter fra kommuner, regioner og organisationer. Deltagerne har bidraget til at udvikle en række metoder og opmærksomhedspunkter, som er væsentlige redskaber, for de som ønsker at arbejde målrettet med ledernetværk.­

Download eller bestil rapporten her

Skribentinfo

Kommentarer