Ledernetværk der virker

Ledernetværk er et af de hurtigst voksende ledelsesmæssige og personalepolitiske redskaber i den kommunale organisation, men det er langt fra et nyt fænomen. Denne publikation er en forkortet udgave af publikationen "Ledere i netværk - en ledelsesstrategi", der satte fokus på de muligheder, ledernetværk har for at styrke sammenhængskraften i de nye og større kommunale organisationer.

Internal error

Gode råd til topledere og konsulenter

Ledernetværk er et af de hurtigst voksende ledelsesmæssige og personalepolitiske redskaber i den kommunale organisation, men det er langt fra et nyt fænomen. Denne publikation er en forkortet udgave af publikationen "Ledere i netværk - en ledelsesstrategi", der satte fokus på de muligheder, ledernetværk har for at styrke sammenhængskraften i de nye og større kommunale organisationer.

Publikation giver en række redskaber til topledelse og HR-konsulenter til det professionelle arbejde med ledernetværk. Den indeholder en række perspektiver på det strategiske arbejde med ledernetværk samt konkrete metoder til etablering, vedligeholdelse og udvikling af ledernetværk.

Både nye og erfarne ledere har brug for et fristed for refleksion - et læringsrum og et praksisfællesskab, hvor de kan hente energi og indsigt til ledelsesopgaverne og sætte ledelse som profession på dagsordenen. At arbejde strategisk i ledernetværk medvirker til at der skabes en sammenhængskraft, som bidrager til mere kvalificeret ledelsesudøvelse og bedre service til brugeren.

Gevinsterne af ledernetværk kan blandt andet være :

  • Et fælles fokus på ledelsesopgaven
  • En mere ensartet ledelseskultur i kommunen
  • Et bedre grundlag for politikudvikling og -implementering
  • En stærkere kulturel integration


Publikationen findes også som en uddybende rapport, som du kan læse mere om her.