Mød en leder: ”Jeg vil gerne lære at sige tak”

Hvad fylder mest i dit lederjob lige nu? Hvad bliver din største ledelsesudfordring de næste 3-5 år? Og hvad vil du gerne have, at dine medarbejdere siger om dig som leder? Læs med, når Anna Østergaard Inman, leder af et tværkommunalt akutteam, svarer på otte spørgsmål om ledelse.

Skribentinfo

Hvorfor er du leder?
Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med mennesker. Jeg er meget optaget af at få et team til at spille godt sammen ved at vise en tydelig retning og sikre mig, at jeg får kommunikeret mine budskaber ud. Men også ved at være god til at lytte. Det er nødvendigt for at skabe tryghed og få skabt et fælles ”vi”, der er grundlaget for vores fælles sammenhængskraft. Det skal være godt at gå på arbejde.

Hvad fylder mest i dit ledelsesjob lige nu?
Jeg er leder af et tværfaglig AkutTeam i tre kommuner; Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal, og det, der fylder mest i mit ledelsesjob lige nu, er at få ledelsesinformationen fra tre kommuner til at blive endnu mere anvendelig, helt ned på den enkelte driftsenhed, fx på et plejehjem eller i hjemmeplejen. Hvor meget benytter den enkelte enhed os? Og er det på særlige tidspunkter i døgnet?

Derudover bruger jeg meget tid på at lede på tværs og opad for at sikre, at mine topledere kan træffe de rigtige beslutninger. Så jeg banker rigtig meget på døre lige for tiden for at fortælle, hvad det præcist er, vi kan levere.

Læs ogsåMød en leder: "Husk, at du har to ører og en mund"

Hvad har overrasket dig mest i forhold til at være leder?
Det har overrasket mig meget, hvor mange ressourcer det kræver at få sammenhænge og forløb på tværs til at lykkes. Vores arbejde i akutteamet er med til at sikre, at patientsikkerheden er optimal, og dokumentationen er på plads. Når en borger udskrives fra hospitalet, hvordan sikrer vi så, at det fungerer bedst muligt? Deres pårørende skal føle sig trygge, når de kommer hjem. 

Hvad vil du gerne, at dine medarbejdere fortæller om dig som leder?
Jeg vil gerne have, at medarbejderne fortæller, at de har fået mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer for sygeplejen, og at de føler, at de bliver udfordret i hverdagen. Jeg håber også, at de fortæller, at jeg viser dem tillid, og at jeg bakker dem op omkring deres beslutninger og stoler på deres dømmekraft. Og så det her med, at de også oplever, at jeg er fleksibel i forhold til deres mødetider. Der skal være balance imellem arbejde og familieliv. Det gør jo, at jeg har tilfredse medarbejdere.

Hvad bliver din største ledelsesudfordring de næste 3-5 år?
Der er slet ingen tvivl om, at det er fremtidens sundhedsvæsen. For hvordan kommer opgaverne til at se ud på sundhedsområdet? Vi kommer til at opleve en massiv opgaveglidning fra regionen, og her skal jeg sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer.

Derudover er der det store springende punkt om datadeling om den akutte patient. Hvad har vi af tekniske og juridiske muligheder for at dele data? Hvis vi kunne få en fælles platform til at dele data, ville det jo være fantastisk. Det kan godt ske, at det ikke bliver indenfor de næste 3-5 år. Men jeg håber det virkelig.

Læs ogsåLeder: ”Du skal ikke gå i seng og tænke over, om alle kan lide dig”

Hvilke tre ledelsesråd vil du gerne give videre?
• Vær nysgerrig og stil spørgsmål
• Anerkend ambitioner og indsats
• Skab mening og mål

Hvad vil du gerne blive bedre til?
Jeg vil gerne lære at benytte feedback og tak som et udviklingsredskab. Hvis jeg får stillet et godt spørgsmål, så skal jeg sikre mig, at jeg får sagt tak. Det vil jeg virkelig gerne blive bedre til og dermed blive endnu mere nærværende i hverdagen.

Så vil jeg faktisk også gerne gøre noget godt for mig selv. Gå til yoga, være lidt i haven eller træne. Når man har en travl hverdag, som bare kører derudaf, skal man lige huske at stoppe op og benytte sig af muligheden for at lade batterierne op og være god ved sig selv. Det er vigtigt. For hvis jeg har det godt, så kan jeg også bedre give omsorg til medarbejderne.

Hvad vil du sige til dit yngre jeg?
Træd lidt tilbage, lad være med at træffe hurtige beslutninger, men gå hjem og sov på det. Få vendt og drejet det. Få fx sparring med din egen leder, inden du træffer nogle af de store beslutninger. Og få eventuelt en fortrolig mentor, hvor man kan sparre og dele. Der er mange ting, som man skal forholde sig til som yngre leder.

Skribentinfo

Kommentarer