Når fusioner fungerer

Som leder af en fusioneret enhed har du store udfordringer foran dig. Fusionens succes afhænger i høj grad af din indsats som leder, men samtidig har du også en unik mulighed for at sætte dit præg på den nye organisation.

Skribentinfo

Opgaverne som fusionsleder kan ikke sættes på én simpel formel. Men en række udfordringer og dilemmaer møder næsten alle fusionsledere på deres vej.

Udfordringerne som fusionsleder ankommer sjældent i fast orden og rækkefølge. Man kan ikke skarpt opdele fusionsprocessen i trin eller faser. Der er snarere tale om tre parallelle spor, der dominerer i forskellige perioder af det samlede forløb – fra udnævnelsen og indtil organisationen er kommet i smult vande

Forberedelsen

Et vellykket fusionsforløb begynder allerede, inden lederen tiltræder. Fra den dag udnævnelsen er offentliggjort, vil de nye medarbejdere rette opmærksomheden mod lederen. De vil være nysgerrige efter at finde ud af, hvem vedkommende er, og hvad de kan forvente af deres kommende samarbejde. De vil også gerne føle sig sikre på, at der vil være den fornødne tid til at finde ud af, hvem de hver især er, og hvad de kan bidrage med.

Etableringen

Den største turbulens og dermed den største udfordring ligger typisk, når enheden er samlet, og lederen formelt er tiltrådt. Nu skal den nye enhed til at fungere i praksis. Og her skal især være fokus på fire områder:

  • - Opgaverne – herunder kravet om resultater
  • Medarbejderne – og de indbyrdes relationer
  • Organisationens øvrige ledere – både over, under og ved siden af den nyudnævnte leder
  • Lederens egen rolle - og trivsel - som leder.

Fremtiden

I den anden ende af fusionsforløbet, når hverdagen nogenlunde fungerer, skifter ledelsesopgaven gradvist karakter. Mange af de indledende vanskeligheder er overvundet, og det er tid til for alvor at hæve blikket fra den daglige drift og sætte kursen mod de mere langsigtede mål.

Læs mere

Download publikationen her

Skribentinfo

Kommentarer