Offentlige ledere styrker deres lederskab på sociale medier

Coronakrisens uforudsigelighed har fået mange flere offentlige til at benytte medier som LinkedIn og Twitter til at kommunikere til og med de medarbejdere, erhvervsliv, institutioner, borgere og mange andre, som de har brug for at være i dialog med. Få her råd om, hvordan du styrker din kommunikation på de sociale medier.

Skribentinfo

At offentlige ledere er begyndt at kommunikere personligt på sociale medier har været længe undervejs. Men det er kommet for at blive.

Hos alt fra centerchefer i kommunerne, regionsdirektører, kommunaldirektører, ledere i sundhedsvæsenet og i styrelser og hos andre myndigheder, gælder det, at sociale medier bliver vigtigere og vigtigere for at kunne udføre synlig ledelse.

Fælles for de mange ledere, der begynder at bruge sociale medier personligt er, at de finder ud af, hvor meget det styrker deres synlighed og lederskab.

Lederes personlige brug af sociale medier kan være med til at forbedre omdømme, troværdighed og transparens for de organisationer, de arbejder for. For borgere og alle andre som det offentlige kommunikerer til og med, har brug for et personligt ansigt på det offentlige, og ønsker at få indsigt fra det offentlige, der skaber relevans i hverdagen. Det får de i stigende grad med lederes personlige kommunikation på sociale medier.

Læs også: Nærværende corona-ledelse på afstand

Kommunikér værdier og indsigt

På sociale medier får offentlige ledere deres egen sendemast til at kunne vise, hvilke værdier deres organisation bygger på, hvilke værdier de selv har som ledere, og hvordan de praktiserer fag og ledelse. Og de kan forklare hvorfor de og deres organisation handler, som de handler.

Det giver modtagerne en mere nær relation til den enkelte institutions gøren og laden, og det styrker den enkelte leders position og ledelsesrum. Og så er den større grad af nærhed, der kommer af personlig brug af sociale medier, med til at styrke de offentlige myndigheders legitimitet og relevans i samfundet.

Stærkest virker sociale medier for offentlige ledere, når der gives et blik bagom organisationens tykke mure og borgere, samarbejdspartnere mv får et indblik ind i organisationens maskinrum. Og hvis lederen samtidig formår at give læring fra sig, samt indsigter videre til andre, styrker det organisationens position i samfundet og de dagsordner, der optager borgerne.

Læs også: 4 råd: Ledelse i kristid

Kriseledelse på sociale medier

Her mens Coronakrisen raser, ser vi, hvor vigtigt det er, at offentlige ledere kan finde ud af at kommunikere aktivt på sociale medier. Både til pressen og til den store offentlighed som vi ser Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og rigspolitichef Thorkild Fogde gøre det på Twitter.

Men generelt ser vi en opblomstring af personlig lederkommunikation på sociale medier, hvor ledere på alle niveauer formår at kommunikere med medarbejdere, borgere og andre, der hungrer efter ledere, der viser vejen og hjælper os gennem krisen.

På Linkedin ser vi, hvordan offentlige ledere kommunikerer aktivt med deres medarbejdere, der sidder på hjemmearbejdspladser spredt rundt i landet, og vi ser, hvordan ledere bruger sociale medier til at anerkende medarbejdere, oplyse borgere og styrke sammenhængskraft og samfundssind under krisen.

Kriseledelse handler om hurtigt at kunne handle, være tydelig som leder og også hurtigt kunne sadle om og ændre fokus, hvis krisen kræver det. Her bliver ledelse hurtigt lig med kommunikation, og det kræver ledere, der forstår at kommunikere i en ny kommunikationsvirkelighed, hvor sociale medier gør, at intern og ekstern kommunikation hænger sammen som aldrig før.

Læs også: Mod i kriseledelse

Seks tips til at kommunikere på de sociale medier

  1. Sørg for, at du har et klart manøvrerum og har afstemt din overordnede ageren med de politisk ansvarlige i din organisation og din nærmeste leder
  2. Find dine formål og udvælg dine målgrupper, du skal ikke kommunikere med alle på én gang
  3. Fastlæg en række strategiske emner du vil kommunikere om. De skal være udvalgt fordi de er afgørende for din organisation
  4. Øv dig i at kommunikere med en stærk personlig tone. Det kræver, at du kommer ud af din comfort zone, og kan udlægge både dine egne og organisationens værdier
  5. Tænk over, at dit indhold skal give noget til fællesskabet: En indsigt i organisationens arbejde, en ny læring eller andet, der for alvor skaber værdi for dine følger
  6. Lær din valgte sociale medie kanal at kende, øv dig og sæt tid af i kalenderen til at lave dit indhold. Du skal mindst kommunikere på sociale medier en gang om ugen.

 

 

Skribentinfo

Kommentarer