Podcast: 6 greb til at håndtere en krævende medarbejder

Hvordan håndterer du en medarbejder, der ødelægger stemningen på arbejdspladsen og udfordrer alt, hvad du gør som leder? Lyt med i denne podcast, hvor en ledelsesrådgiver og en skoleleder giver deres bud på, hvordan du forebygger, at en besværlig medarbejder forpester arbejdsmiljøet.

Skribentinfo

De fleste har nok prøvet at have en kollega eller medarbejder, der mildt sagt er udfordrende og ødelægger arbejdsmiljøet for alle. En enkelt medarbejder kan ødelægge stemningen på en hel arbejdsplads og udfordre alt, hvad du gør som leder.

I denne podcast fra Væksthus for Ledelse drøfter ledelsesrådgiver og partner i Holmgaard Management Britta Borch Egevang og skoleleder på Tingbjerg Skole i Københavns Kommune Marco Anders Damgaard, hvad du som leder kan gøre for at forebygge, at det sker.

6 greb til at håndtere den krævende medarbejder

Samtalen tager udgangspunkt i seks greb, du som leder kan benytte dig af:

  1. Afstem forventninger, skab rammer og tydelighed, og sæt en retning.
  2. Vær nysgerrig på medarbejderne – og på dig selv.
  3. Løs konflikter på en fair måde.
  4. Sæt en grænse.
  5. Hav hele arbejdsfællesskabet for øje – ikke kun den enkelte.
  6. Fokus på det gode medarbejderskab.

I forhold til at sætte grænser svarer Marco Anders Damgaard på spørgsmålet om, hvor langt en leder kan og må gå for at skabe rammer, der er gode for en udfordrende medarbejder:

”Man skal sætte grænser, som har det formål at passe på kerneopgaven og passe på arbejdsfællesskabet”.

Til det siger Britta Borch Egevang:

”Man kan aldrig gå på kompromis med kerneopgaven og fællesskabet. Men man skal være opmærksom på, om fællesskaberne er ekskluderende. Man kan nemlig også have nogle fællesskaber, der er så stærke, at hvis der kommer en ny lærer, chef eller medarbejder ind, kan det være forstyrrende”.

Og hun og tilføjer, at det kan sammenlignes med at være den nye elev i klassen, hvor de andre ikke kan lide den måde, den nye gør tingene på.

Besværlig eller kritisk

Men er en kritisk medarbejder det samme som en besværlig medarbejder? Ikke ifølge Marco Anders Damgaard.

”En medarbejder, som er meget kritisk, men i de rigtige fora - der hvor medarbejderens indflydelse kan gøre sig gældende - det er enormt kærkomment”, siger han.

Lyt til hele podcasten her og få også deltagernes bud på, hvordan nogle af konflikterne i DR’s satireserie ’Orkestret’ kunne løses på en nok mere hensigtsmæssig måde, end den noget konfliktsky leder i serien evner.

Podcasten varer ca 30 minutter.

Medvirkende:
Britta Borch Egevang – ledelsesrådgiver, Holmgaard Management
Marco Anders Damgaard – skoleleder, Tingbjerg Skole
Vært, tilrettelæggelse og produktion: Tue Sørensen, Aloud Media

Lyt til alle Væksthus for Ledelses podcast

Skribentinfo

Kommentarer