Podcast: Kulturen er vigtig i kampen om arbejdskraften

Der mangler hænder i det offentlige, og det er svært at fastholde og rekruttere medarbejdere. Kan en kulturen på arbejdspladsen være en del af løsningen? Tre topledere deler deres erfaringer om, hvordan de forsøger at skabe en kultur, der kommer ud i alle kroge og skaber et godt omdømme udad til. En kultur som skal gøre det lettere at rekruttere og fastholde. Lyt med i Væksthus for Ledelses podcast.

Skribentinfo

”Kultur spiser strategi til morgenmad,” siger Niels Højberg, ledelsesekspert og rådgiver på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet, og tidligere stadsdirektør i Aarhus Kommune. I denne podcast i serien om arbejdskraftudfordringerne i kommuner og regioner har Væksthuset inviteret Niels Højberg, Anne Jastrup, hospitalsdirektør, Herlev og Gentofte Hospitaler, og Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør, Struer Kommune til at diskutere, hvordan toplederen er bærer og skaber af en kultur på arbejdspladsen.

De er enige om, at kultur har et stort fastholdelses- og rekrutteringspotentiale, hvis der stilles skarpt på den.

Toplederen skal selv leve kulturen

”Godt behandlet. Det er ledestjernen for os,” fortæller Anne Jastrup og fortsætter: ”Det spejler vi ind i alt, vi gør: I uddannelsen af medarbejdere, den måde vi tager imod patienter på, den måde vi forsker på, den måde vi etablerer sygepleje på. Det er en måde at ”sætte en kultur” uden, at jeg er til stede alle vegne”.

For Anne Jastrup er det vigtigt, at hun som topleder selv lever kulturen. Hun prioriterer at være ude på gangene på hospitalet. Det kan være at følge med i sygeplejerskens eller patientens fodspor, og ligger der en brugt klud på gulvet, samler hun den selvfølgelig op, for det er en del af kulturen.

Opgaven skal anskues på nye måder

”Vi skal som kommune gå fra at være leverandør af service til medskaber af service, hvor borgeren også har en aktie i det. Det kræver, at vi ændrer den måde, vi tilrettelægger arbejdet på, hvor vi skal give vores medarbejdere meget større indflydelse på, hvordan de vil tilrettelægge deres arbejde,” siger Jesper Thyrring Møller.

”En helt markant opgave for toplederen bliver at tale på en anden måde, så vores medarbejdere ikke kommer i klemme i forventninger, rettigheder, politiske krav. Det er et helt markant topledelsesperspektiv,” siger Niels Højberg.

De kommende medarbejdere er også vigtige

Topledelsen spiller også en vigtig rolle, når det gælder om at få personer, der er uden for arbejdsmarkedet til at arbejde i den offentlige sektor.

”Vi er på mange måder allerede i gang med den bevægelse, hvor vi skal se på alle gode kompetencer,” siger Anne Jastrup. På Herlev og Gentofte Hospital tager man fx produktionsskoleelever i lange praktikker og uddanner unge mennesker til at tage blodprøver. Man håber, at det kan give dem smag for at få en sundhedsfaglig uddannelse på længere sigt, og de gode personlige fortællinger kan sprede sig som ringe i vandet og inspirere andre.

Det meningsfulde arbejde er en gave

Det meningsfulde arbejde taler ind i den kultur, man ønsker at skabe. ”Vi har den gave på hospitalerne, at vores mission er ikke svær at forklare. Vi skal sikre liv og livskvalitet. Det er meningsfuldt,” siger Anne Jastrup.

For at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere, er det vigtigt som topleder også at have et blik for sin organisations omdømme udadtil. ”Medarbejderne er de bedste ambassadører. De skal sige: ”Det er faktisk godt at være ansat her. Det er sjovt. Jeg har gode kolleger,” siger Anne Jastrup.

Niels Højberg slutter podcasten af med at rose den offentlige sektor, som efter hans mening fortjenerat have et bedre omdømme. Samtidig giver han en lille opsang til den kritik, den offentlige sektor nogle gange bliver mødt af. Men det kan du høre mere om i podcasten.

 

Podcasten er tilrettelagt af Tue Sørensen i samarbejde med Væksthus for Ledelse og er den tredje og sidste podcast i en serie af tre, hvor tidligere stadsdirektør i Aarhus Kommune Niels Højberg er medvært.

I de to tidligere podcasts har der været fokus på arbejdskraftudfordringen og dilemmaerne set fra topledelses stol. Lyt til Podcast: Fastholdelse og rekruttering set fra toplederens stol. Og på hvordan topledelsen bidrager at løse arbejdskraftudfordringerne. Lyt til Podcast: Kampen om arbejdskraften.

Medvirkende:
Anne Jastrup - hospitalsdirektør, Herlev og Gentofte Hospitaler
Jesper Thyrring Møller - kommunaldirektør, Struer Kommune

Skribentinfo

Kommentarer