Risikoanalyse

En risikoanalyse har til formål at sikre, at omstillingen er forberedt til at imødegå mulige risici.

Skribentinfo

(Artiklen er publiceret første gang i september 2006. Vi har ændret datoen på artiklen, fordi den ellers ville være blevet slettet i forbindelse med oprydning på Lederweb)

1.Udgangspunktet er en brainstorm over, ”hvad kan gå galt eller mislykkes”

 • hvor,
 • hvornår,
 • hvordan og
 • for hvem.

2. Derefter tages stilling til, ”hvad er grunden til, at risikofaktoren indtræder”.

Årsagen kan her være af

 • teknisk karakter,
 • systemmæssig karakter,
 • omverdensmæssig karakter,
 • lovgivningsmæssig karakter,
 • politisk karakter,
 • menneskelig karakter,
 • eller lignende.

3. Afslutningsvis vurderes sandsynligheden for de enkelte risici, og hvor alvorlige konsekvenserne er, hvis det sker.

4. På baggrund af risikoanalysen planlægges de mulige afhjælpningsforanstaltninger i form af en handleplan.

Til analysen kan nedenstående skema bruges.

Eksempel på skema til risikoanalyse

Risiko

Årsag

Sandsynlig-hed
1 = lidet sandsynlig
2 = bestemt muligt
3 = yderst sandsynligt

Konsekvens
1 = generende
3 = skader og koster
10 = hindrer gennemførelse

Risikotal
(sandsynlig-hed x konsekvens)

Handle-plan

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

Felt 1 Risiko: Hvad der kan gå galt eller mislykkes?

Felt 2 Årsag: Hvad er årsagen til, at risikofaktoren indtræder?

Felt 3 Sandsynlighed: Hvor sandsynligt er det, at risikofaktoren indtræder?

Felt 4 Konsekvens: Hvor alvorlig er det, hvis risikofaktoren indtræder?

Felt 5 Risikotal: Felt 3 x felt 4

Felt 6 Handleplan: Hvilken handleplan skal iværksættes i forhold til risikofaktoren

Skribentinfo

Kommentarer